اخبار و رویدادها اخبار و رویدادها

* دفاع از رساله دکتری، آقای امیر صیفوری

دفاع از پیشنهاد رساله دانشجوی دکتری آقای هادی رمضانی

* تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی و آموزشی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد با شرکت ایپکو

بازدید اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد از شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)

* امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشکده مهندسی متالورژی و مواد و شرکت مهندسی فکور صنعت تهران

برگزاری سمینار آشنایی با فناوری نانو در دانشگاه تهران توسط نهاد نانو در دانشگاه تهران

* بازدید دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران به همراه جناب آقای دکتر ملکان، از کارخانه مپنا ژنراتور

انتخاب جناب آقای دکتر اله کرم به عنوان پژوهشگر برجسته و طرح پژوهشی برجسته در بیست و هفتمین جشنواره پژوهشی و فناوری دانشگاه تهران

انتخاب جناب آقای شیرازی به عنوان کارشناس پژوهشی نمونه در بیست و هفتمین جشنواره پژوهشی و فناوری دانشگاه تهران

انتخاب جناب آقای دکتر رضا محمودی استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد به عنوان پژوهشگر برتر کشوری

اعطاء فرصت مطالعاتی کوتاه مدت در دانشگاههای داخل به دانشجویان دکتری داخل کشور-معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

فراخوان اولین دوره بورسیه کارشناسی ارشد بنیاد حامیان دانشگاه تهران

* معرفی واحدهای متقاضی طرح پسا دکتری صنعتی