آزمایشگاه استخراجی آزمایشگاه استخراجی

نام سرپرست : دکتر سعید شیبانی

شماره تماس آزمایشگاه : 61114120

ایمیل :ssheibani@ut.ac.ir

تجهیزات :

            1-         ترازو دیجیتال

            2-         دستگاه فوتوکاتالیست

            3-         حمام التراسونیک

            4-         همزن مغناطیسی

            5-         اندازی گیری PH

            6-         کوره تیوپی 1200 درجه

            7-         کوره جعبه ای 1200 درجه

            8-         خشک کن

            9-         پرس دستی

            10-       دستگاه پلت ساز و سینتر سازی

            11-       سرند خشک

خدمات :

            1-         سنتر نانومواد پودری و کامپوزیتی

            2-         عملیات حرارتی

            3-         آسیاکاری نمون های فلزی و سرامیکی

            4-         بررسی خواص فوتوکاتالیستی نونه های پودری و لایه ای