دفاعیه های انجام شده از رساله دکتری دفاعیه های انجام شده از رساله دکتری

 

 

*****دفاعیه های انجام شده از رساله دکتری ( از ابتدای نیمسال اول سال تحصیلی 97-96)*****

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان رساله

استاد راهنما

تاریخ دفاع

1

ندا عبودزاده

پوشش دهی و بررسی فصل مشترک Si-HA بر سطح نانو کامپوزیت Mg-Zn-Ca/nanoHA و بررسی خواص خوردگی و زیست سازگاری

دکتر دهقانیان

12/07/1396

2

سعید کریمی

بررسی مکانیسم الکتروشیمیایی لیچینگ اسفالریت در حضور یون فریک

دکتر رشچی

26/07/1396