آزمایشگاه مواد و لایه های نانوساختار آزمایشگاه مواد و لایه های نانوساختار

سرپرست آزمایشگاه: دکتر حسین عبدی زاده
تلفن تماس:9882084611
پست الکترونیکی:abdizade@ut.ac.ir

خدمات:
1-سنتز مواد و لایه های نانوساختار به روش های آسیای پر انرژی، هیدروترمال، ضربات مکرر، و ریزموج
2-آزمون های سطحی چون میکرو سختی سنجی، خوردگی شیمیایی، اکسایش، اندازه گیری دما و سایش
3- بررسی خواص الکترودی و الکتروشیمیایی مواد نانوساختار


تجهیزات و دستگاه ها:
1-دو دستگاه آسیای ماهواره ای پر انرژی تا سرعت چرخشی 600 دور در دقیقه با محفظه های تحت محیط گاز خنثی
2-کوره تحت خلا تا 1500 درجه
3-پرس دستی تحت گاز خنثی تا 1200 درجه
4-کوره موفلی تا 1200 درجه5-دستگاه سایش پین روی دیسک گردشی و رفت و برگشتی
5-ترازوی تا چهار رقم اعشار
6-محفظه تحت ریز موج
7-پتانسیومتر،گالوانواستات تا یک آمپر
8-میکرو سختی سنج
9-میکروسکوپ نوری با نور پلاریزه
10-پولیشر نمونه متالوگرافی11- حمام امواج فراصوت
12-سانتریفوژ
13-محفظه هیدروترمال
14-دیتا لاگر اندازه گیری دمای چهار کاناله، 1200 درجه سانتی گراد