اطلاعیه اطلاعیه

اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال 1 – 97 -96

حذف و اضافه نیمسال 1 – 97 -96

 

 دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ( به جزء ورودی های 96) می توانند بصورت Online از روز دوشنبه  96/7/10  لغایت چهار شنبه 96/7/12  از ساعت 8 صبح (96/7/10) به آدرس rhttp://ems.ut.ac.i مراجعه و با توجه به اولویت بندی انجام شده توسط سیستم جامع  و برنامه زمانی ارائه شده در سیستم اقدام به حذف و اضافه دروس کنند. لطفاً جهت آگاهی از مقررات حذف و اضافه به سایت rhttp://egufa.ut.ac.i
(قسمت دسترسی های سریع) مراجعه فرمائید.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده های فنی

                                                                                                                      03/7/96