اطلاعیه اطلاعیه

انتخاب آقای محمد جواد سهرابی به عنوان دانشجوی برگزیده المپیاد علمی دانشجویی سال 1396 کشور در رشته مهندسی متالورژی و مواد

 

جناب آقای محمد جواد سهرابی در المپیاد علمی دانشجویی سال 1396 کشور در رشته مهندسی متالورژی و مواد با کسب رتبه ششم به عنوان دانشجوی برگزیده المپیاد معرفی شد و لوح تقدیر خود را ار معاون محترم آموزش دانشگاه تهران دریافت کردند. این دانشکده ضمن تبریک برای ایشان آرزوی موفقیت های روز افزون را دارد.