نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بکارگیری نیروی امریه

 دانشجویان کارشناسی ارشد یا فارغ التحصیلان دانشکده مهندسی متالورژی و مواد که تمایل دارند خدمت سربازی خود را به صورت امریه در این دانشکده بگذرانند، می توانند تا تاریخ  1395.2.1 رزومه خود را  به دفتر دانشکده تحویل نمایند.