اطلاعیه اطلاعیه

تماس با ما

             آدرس:خیابان کارگر شمالی، بعد از خیابان جلال آل احمد- پردیس دانشکده های فنی-                         دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

 

             شماره تلفن های اساتید و آزمایشگاه های دانشکده مهندسی متالورژی و مواد