اطلاعیه اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان مشمول اضافه سنوات

قابل توجه کلیه دانشجویان مشمول اضافه سنوات

کلیه دانشجویان مشمول اضافه سنوات، از تاریخ 27/08/96 لغایت 30/10/96 ( تا زمانی که سیستم جامع آنها وضعیت مشغول به تحصیل می باشد) جهت درخواست سنوات ترم 2-97-96 از طریق "پیشخوان خدمت" اقدام و بعد از ثبت در سیستم به کارشناسان آموزش و تحصیلات تکمیلی (هر سه مقطع )، جهت طرح در شورا اطلاع دهند.

دانشجویانی که این روند را طی ننمایند و وضعیت سیستم جامع آنها به حالت "درحال ثبت نام" تغییر وضعیت یابد، از نظر ثبت نام ترم آتی با مشکل مواجه خواهند شد. 

نحوه درخواست سنوات ارفاقی

فرم تمدید سنوات مقطع تحصیلات تکمیلی 

فرم تمدید سنوات مقطع کارشناسی 

 

 

96/8/23