نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مصاحبه ی آزمون دکتری

 

 

کلیه دانشجویان متقاضی دکتری بدون آزمون موظف اند که در روز دوشنبه 3 خرداد ماه مدارک خود را به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ارائه دهند. زمان مصاحبه برای دانشجویان متقاضی روز چهارشنبه 5 خرداد ماه از ساعت 9 صبح خواهد بود. لازم به ذکر است که فرم انتخاب استاد راهنما و رساله ی پیشنهادی خود را تکمیل نموده و به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل فرمایند.

 

دریافت فرم انتخاب استاد راهنما و رساله ی پیشنهادی