1اطلاعیه 1اطلاعیه

کمک هزینه امور بین الملل دانشگاه به دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت شرکت در کنفرانسهای بین المللی معتبر داخلی

با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند

مطابق پیوست (۳) بند ۶ صورتجلسه هیأت رئیسه دانشگاه مورخ ۰۸/‏۰۳/‏۹۶‬ مقرر گردید به منظور ارائه تسهیلات به دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی جهت شرکت در کنفرانس‌های بین المللی معتبر داخلی هزینه بلیت رفت و برگشت و هزینه ثبت نام و اقامت تا سقف ۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال از محل اعتبارات معاونت بین الملل پرداخت گردد. لذا به پیوست فرم‌های تنظیم شده ی آن جهت بهره برداری ارسال می‌گردد.

تقاضای سفر دانشجویان کنفرانس یین المللی داخل

چک لیست مدارک لازم جهت شرکت درمجامع علمی

فرم گزارش سفر دانشجویان داخلی

تصویر صورت جلسه