تاریخچه دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

بشر از بدو خلقت در پی ابداع ابزار و وسایل گوناگون برای برقراری ارتباط مطلوب با محیط اطراف خود بوده است. آهنگ رشد تمدن در طول تاریخ، به موازات روند توسعه و بهینه‌سازی مواد سازنده ابزار‌های مورد استفاده بشر، سرعت گرفته و در قرن حاضر به اوج خود رسیده است. امروزه مهندسی متالورژی و مواد، نقشی کلیدی در پیشرفت صنایع فوق مدرن و جدید مانند صنایع هسته‌ای، صنایع انرژی، تکنولوژی پزشکی و کاربرد‌های فضای و نظامی داشته و تحقیقات کاربردی و پایه‌ای‌ در متالورژی و مواد، پیوسته افق‌های جدیدی را فرآوری پیشرفت تمدن بشری‌ گشوده است.

در بدو تاسیس دانشکده فنی در سال 1313، رشته مهندسی معدن یکی از چهار رشته مهندسی بود که دانشجویان آن پس از طی یک دوره تخصصی چهارساله فارغ التحصیل می‌شدند. در سال تحصیلی 45-1344 سیستم آموزشی به سیستم واحدی تغییر یافت> و یک سال به دوره تحصیلی افزوده شد. این رشته در سال 1346 به گروه مهندسی معدن و ذوب فلزات تغییر نام داد و در سال 1358 با کاهش دوره تحصیلی از پنج سال به چهار سال، مقطع تحصیلی از کارشناسی پیوسته به کارشناسی تغییر پیدا کرد. پس از آن نیز، پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته آغاز و از سال 1377، پذیرش دانشجو در دوره دکتری در این دانشکده شروع شد.

دانشکده مهندسی متالورژی و مواد با دارا بودن زیربنایی بالغ بر 17800 متر مربع و در اختیار داشتن تجهیزات مناسب از جمله میکروسکوپ الکترونی، کوره ذوب خلاء، دستگاه‌های تست مکانیکی و دستگاه‌های مجهز در زمینه خوردگی و اکسیداسیون، امکانات تحقیقاتی ویژه و موقعیت منحصر به فردی را در کشور داراست. توان تحقیقاتی این دانشکده، با بهره‌گیری از وسایل جدید و پیشرفته‌ای که دردست تهیه است، در آینده‌ای نزدیک، به نحو چشمگیری افزایش خواهد یافت.

 

          ورودی ساختمان