مرکز کامپیوتر دانشکده متالورژی و مواد

 

مرکز کامپیوتر دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

 

سرپرست مرکز کامپیوتر :  آقای دکتر حمید رضا قاسمی منفرد

 

کارشناس مسئول:  ابراهیم پور مهدی   

 

 

ساعت کار مرکز کامپیوتر از ساعت 6:00 صبح تا  21:00 است.

تعداد کامپیوترهای مرکز 30 دستگاه است. هم چنین مجهز به 1 دستگاه اسکنر، 2 دستگاه پرینتر سیاه وسفید و 1 دستگاه پرینتر رنگی جهت استفاده دانشجویان می باشد.