تماس با ما تماس با ما

 

آدرس:خیابان کارگر شمالی، بعد از خیابان جلال آل احمد- پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران-

دانشکده مهندسی متالورژی و مواد 

 

شماره تماس های آزمایشگاه ها و اعضای هیات علمی دانشکده

      

ارتباط با ما ارتباط با ما