اطلاعیه اطلاعیه

تمدید بازه مصاحبه دکتری بدون آزمون(استعداد درخشان95)

*اطلاعیه*

 

به استحضار میرساند دانشجویانی که در روز یکشنبه مورخ 95/3/5 موفق به انجام مصاحبه نشده اند می توانند در روز یکشنبه 95/3/9 راس ساعت 9 صبح در دانشکده مهندسی متالورژی و مواد حضور بهم رسانند. لازم به ذکر است که مدت زمان مصاحبه از 9 الی 10 صبح خواهد بود. این بازه به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود.