لینک های مفید

سالن مطالعه دانشجویان

 

سالن مطالعه دانشجویان

  دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده های فنی

 

 

 کتابخانه دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پس از سالها فعالیت در سال 1391 با کتابخانه بنیاد قلم چی ادغام شد. هم اکنون مکان کتابخانه سابق به عنوان سالن مطالعه در اختیار دانشجویان گرامی قرار گرفته است.

پست الکترونیکی: metlib@ut.ac.ir