اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

ابوالقاسم عطائی

ابوالقاسم عطائی

ابوالقاسم عطائی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 82084084
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مصطفی احمدزاده سنتز نانوذرات فریت بیسموت به روش مکانوترمال و بررسی مشخصات آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/16
مریم آزاده سنتز سیلیکون نانوساختار از سبوس برنج و مشخصه یابی آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/04
سمیه اعلم الهدی تهیه و بررسی خواص پودر نانو کامپوزیتی بر مبنای آلیاژ اینترمتالیک TiAl/Al2O3-γ به روش آلیاژ سازی مکانیکی دکتری دانلود 1390/03/01
حمیدرضا اکبری معیر سنتز نانوکامپوزیت مغناطیسی CoFe2O4/Ni به روش آلیاژسازی مکانیکی و بررسی تاثیر متغیرهای سنتز بر مشخصات آن کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/17
امیر حسین امیدی Mechanochemical synthesis and characterization of nano-structured LiFePO4 olivine compound کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/05
علیرضا بابائی بررسی فرایند تهیه کاتالیستهای رفرمینگ با بخار آب به روش تلقیح کارشناسی ارشد دانلود 1376
قدرت الله بختیاری بررسی تأثیر متغیرهای مهم زنیترکردن برریز ساخنار و خواص قطعات هگزاخریت باریم همسانگرد کارشناسی ارشد دانلود 1379
پریسا بخشایی سنتز و مشخصه یابی نانوکامپوزیت Cu-Ni/CNT به روش آلیاژسازی مکانیکی کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/31
مهسا برزگر ویشلقی سنتز و مشخصه یابی نانوکامپوزیت Cu-Fe/CNT به روش آلیاژسازی مکانیکی کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/31
علیرضا برکتیان بررسی امکان ساخت و خواص کامپوزیت های کاربیدتنگستن-مس از طریق نورد پودر کارشناسی ارشد دانلود 1386
حامد بهمن پور مطالعه تحولات ساختاری ناشی از عملیات حرارتی و ترمومکانیکی در آلیاژهای گاما بر پایه Ti-Al-Nb حاوی Si کارشناسی ارشد دانلود 1385
ناصر بهمنش تهیه مولایت به کمک آسیا کردن پر انرژی و بررسی پارامترهای این فرآیند در سنتز مورفولوژی و خواص مولایت کارشناسی ارشد دانلود 1385
هومن تخته چیان بررسی امکان سنتز مولایت به روشهای شیمیایی با استفاده از دو نوع پودرمیکروسیلیکای داخلی کارشناسی ارشد دانلود 1380
سارا ترکان سنتز و مشخصه یابی نانوکامپوزیت Fe-Si/CNT به روش آلیاژسازی مکانیکی کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/24
مرتضی ثقفی یزدی بررسی پارامتر های موثر بر سنتز مکانو شیمیایی مولیبدن نانو ساختار کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/21
نغمه جابریان تبدیل سولفات استرانسیم به کربنات استرانسیم به روش هیدرومتالورژی کارشناسی ارشد دانلود 1382
امیر جبارنیا تهیه پودر نانوکامپوزیتی با ذرات A12O3 و زمینه بر مبنای ترکیب بین فلزی NiA1 به روش آلیاژسازی مکانیکی کارشناسی ارشد دانلود 1385
سلماز جهانگیر مطالعه تاثیر فعال سازی میانی بر سنتز نانوذرات هگزافریت باریم کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/08
نازنین جوادی احیای مکانیکی حرارتی هماتیت به نانومگنتیت و بررسی تاثیر پارامترهای آن بر تصفیه آب های آلوده کارشناسی ارشد دانلود 1388/03/27
الهام حسینی Preparation of nanosized TiO2 from mechanically activated ilmenite concentrate کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
حوریه حسن ذاتی رستمی بررسی امکان سنتز پودر نانوکریستالین NiTi به روش مکانوشیمیایی کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/19
عاطفه حسنی راد بررسی اثرکاتالیزورها بر واکنش های حالت جامد تشکیل نانو ذرات هگزافریت باریم در سیستم کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/08
حمید توکلی بررسی و ساخت پودر هگزافریت کلسیم کارشناسی 1382
غلامرضا خیاطی بررسی تاثیر مشخصات مواد اولیه و افزودنی ها بر فرآیند تهیه منیزیم به روش متالوترمی تحت خلاء کارشناسی ارشد دانلود 1385
خانعلی نکوئی ساخت و بررسی خواص آلیاژ مغناطیسی آلنیکو پنج با دانه‌های جهت دار (ALNICO 5DG) کارشناسی ارشد 1378
سهیلا خراطیان خامنه رسوب نشانی الکتریکی لایه های نازک نانو کامپوزیتی مغناطیسی نرم سخت بر پایه ی CoFe و بررسی خواص آن ها کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/25
مهدی دهقان زاده تهیه پودر نانوبلورین کاربید سیلیسیم با روش آلیاژسازی مکانیکی کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/27
امین ربیعی زاده بررسی نانو ساختار آلیاژسازی مکانیکی شده Ti-Ni و محصول تف جوشی آن کارشناسی ارشد 1385
امین ربیعی‌زاده سنتز نانوذرات دی‌بورید تیتانیم به روش شیمیایی و خواص تف‌جوشی آن دکتری دانلود 1391/07/10
امین ربیعی‌زاده بررسی نانو ساختار آلیاژ سازی مکانیکی شده و محصول تف جوشی آن کارشناسی ارشد دانلود 1385
حبیب رستاقی چا لکی تاثیر افزودن نانوذرات سرامیکی بر عملکرد الکترود آند پیل های سوختی اکسید جامد کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/24
صدیقه رشیدی سنتز نانوکامپوزیت فریت کبالت/پلیمر به روش آلیاژسازی مکانیکی و بررسی مشخصات آن کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/24
احسان زجاجی بررسی روش فرآوری ذرات نانومتری هگزافریت باریم به روش مکانو - احتراقی کارشناسی ارشد دانلود 1383
سید احسان زجاجی بررسی روش فراوری ذرات نانومتری هگزافریت باریم به روش مکانو-احتراقی کارشناسی ارشد دانلود 84
سمیرامیس سعید اکبری مطالعه رفتار حرارتی دولومیت شهرضا و بررسی امکان تهیه فلز منیزیم از آن به روش پیجن (Pidgeon) کارشناسی ارشد دانلود 1382
علی سلطان زاده تاثیر افزودن نانوذرات کاتالیستی بر عملکرد الکترود کاتد پیل های سوختی اکسید جامد کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/06
علی سلطانی زاده تاثیر افزودن نانو ذرات کاتالیستی بر عملکرد الکترود کاتد پیل های سوختی اکسید جامد کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/06
سهراب سلیمان زاده آذر بررسی تأثیر عملیات حرارتی بر مشخصه های پودر مغناطیسی کامپوزیتی کارشناسی ارشد 1385
سمیرامیس سعید اکبری مطالعه رفتار حرارتی دولومیت شهرضا و بررسی امکان تهیه فلز منیزیم از آن به روش پیجین (PIDGEON) کارشناسی ارشد دانلود 1382
سعید شیبانی تهیه نانو ذرات مس به روش احیای مکانو شیمیایی اکسید مس توسط کربن و بررسی پارامترهای فرآیند در خواص محصول کارشناسی ارشد دانلود 1385
سعید شیبانی فرآوری نانوکامپوزیت هیبریدی Cu-Cr/Al2O3 به روش آلیاژسازی مکانیکی و ارزیابی خواص آن دکتری دانلود 1390/07/09
کاوه شیخی مقدم بررسی روش فرآوری ذرات نانومتری سرامیکهای مغناطیسی به روش هم رسوبی / آسیا کردن مکانیکی کارشناسی ارشد دانلود 1385
شهرام مسلم پور عملیات حرارتی فولاد تندبر کارشناسی 1370
اصغر شهمراد سنتز نانو ذرات LaSrMnO3 به روش سل-ژل احتراقی و مشخصه یابی آن‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/12
اسری صالح بررسی رفتار تف جوشی پودر نانو کریستالین مس کارشناسی ارشد 1388/12/18
اسری صالح بررسی رفتار تف جوشی پودر نانوکریستالین مس کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/18
هومن صبارو سنتز نانوپودر کبالت- بور به روش احیاء شیمیائی و بررسی تأثیر عوامل فرآیند بر مشخصات آن کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/12
زویا صدیقی سنتزLa0.8Ba0.2MnO3 نانو بلورین به روش آلیاژسازی مکانیکی کارشناسی ارشد دانلود 1391/02/31
علیرضا طیبی فرآوری روی از باطله های خیلی کم عیار معدن انگوران و باطله‌های واحدهای تغلیظ روی (کارخانه کالسیمین) کارشناسی ارشد دانلود 1384
مطهره عسگری سنتز نانوذرات BaCO3 به روش هم رسوبی و بررسی عملکرد آن در تهیه مواد مغناطیسی کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/06
بهدخت فربد سنتز کاربید بور نانوکریستالین به روش آلیاژسازی مکانیکی کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/15
یاسر فیروزبخت تولید فروکردم کم کربن به روش احیاء حالت جامد کارشناسی ارشد دانلود 1382
یاسر فیروزبخت تولید فرو �روم �م �ربن به روش احیاء روش جامد کارشناسی ارشد 1382
امیر قربانی Consolidation behavior of Cu-Cr/CNT nano-composite powder prepared by mechanical alloying کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/30
شقایق قره گوزلو سنتز نانوکامپوزیت Ni-CNTs به روش آسیاکاری مکانیکی و مشخصه‌یابی آن کارشناسی ارشد دانلود 1392/02/07
امیرحسین یقطین بررسی پارامترهای مؤثر در فرآیند هیدرومتالورژی استحصال فلز کروم از کنسانتره کرومیت کارشناسی ارشد دانلود 1385
امیر حسین یقطین بررسی پارامترهای مؤثر در فرآیند هیدرومتالورژی استحصال فلز کروم از کنستانتره کرمیت کارشناسی ارشد 1385
حسن کاظم پورلیاسی تهیه و شناسائی پودرهای سرامیکی مغناطیسی به روش هم رسوبی کارشناسی ارشد دانلود 1377
حسن کاظم پور لیاسی تهیه و شناسایی پودرهای سرامیکی مغنطیسی به روش هم رسوبی کارشناسی ارشد 1377
حمید کاظم زاده سنتز نانوذرات مغناطیسی مگنتیت به روش هم رسوبی و پوشش دهی آن کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/11
سعید کریمی تهیه نانو ذرات اکسید روی (ZnO) به روش مکانوشیمیایی و مشخصه‌یابی آن‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1391/08/22
الهام کمالی حیدری Synthesis and Characterization of Graphene/NiFe2O4 Hybrid Nanostructures دکتری دانلود 1394/05/05
مهرشاد کمالی خامنه Investigation on effective parameters in the performance of nano-structured SOC in co-electrolysis of CO2 and H2O کارشناسی ارشد دانلود 1396/08/13
عباس کوچک سبکبار سنتز نانوذرات مگنتیت به روش سل-ژل احتراقی و بررسی مشخصات آن‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/05
محمدرضا گل و بستان فرد سنتز نانو ذرات فریت باریم در محیط شیشه‌ای و بررسی تأثیر پارامترهای فرآیند بر مشخصات پودر مغناطیسی کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمد رضا گل و بستان فرد سنتز نانو ذرات فریت باریم در محیط شیشه ای و بررسی تأثیر پارامترهای فرآیند بر مشخصات پودر مغناطیسی کارشناسی ارشد 1385
پوریا لسانی سنتز نانوذرات اسپینلی منگنز کبالتایت به روش شیمیایی و بررسی اثر شرایط سنتز بر مشخصات آن ها کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/30
امین مالی تهیه پودرهای در حد نانومترهگزافریت باریم بروش سل- ژل احتراقی کارشناسی ارشد دانلود 1382
امین مالی تهیه پودر های در حد نانو متر هگزافریت باریم به روش سل- ژل احتراقی کارشناسی ارشد 1392
آیدا محمدی بررسی پارامترهای سنتز شیمیایی هگزافریت باریم نانو ساختار برای جذب یون های سنگین فلزی از محلول آبی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/08
سارا مرادی غیاث آبادی احیای کربوترمی و مکانیکی حرارتی TiO2 و Fe2O3به‌منظور تهیه نانو کامپوزیت Fe-TiC کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/04
مریم مسرور شلمانی سنتز و مشخصه یابی نانوکامپوزیت Cu-Cr/CNT به روش آلیاژسازی مکانیکی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/17
سهیل مسلمی بررسی تاثیر عناصر مختلف بر مشخصات هگزافریت باریم سنتز شده به روش هم رسوبی کارشناسی ارشد دانلود 1384
ابراهیم مصطفوی سنتز فوم های مغناطیسی نانوساختار فریت بیسموت و بررسی تأثیر پارامترهای مهم سنتز بر مشخصات آن کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/09
مرتضی معلمی نژاد تهیه نانو ذرات مولایت به روش سل - ژل و بررسی تاثیر آسیا کردن میانی بر سینتیک تشکیل فاز مولایت کارشناسی ارشد دانلود 1386
مهدی منتظری پور سنتز نانو ذرات مواد مغناطیسی دائمی سرامیکی به روش هم رسوبی در محیط های غیرآبی و بررسی تأثیر نوع محیط رسوب دهی بر مشخصات محصولات کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/08
مهدی هنرور نظری بررسی تاثیر فرآیند آلیاژ سازی مکانیکی بر خواص پودر مغناطیسی سرامیکی کارشناسی ارشد دانلود 1382
مریم مهری بررسی اثر افزودن عنصر سوم بر سینتیک تشکیل نانو کریستال بر پا یه Mg2Ni کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/29
محمد جعفر مولایی بهینه سازی فرایند تهیه هگزافریت باریم نانوکریستالین و نانوکامپوزیت آن به روش مکانو-شیمیایی دکتری دانلود 1390/12/10
علی نجفی بررسی تاثیر عوامل مهم بر ریز ساختار و خواص آهنرباهای سرامیکی ناهمسانگرد کارشناسی ارشد 1379
علی نجفی بررسی تأثیر عوامل مهم بر زیر ساختار و خواص آهنرباهای سرامیکی ناهمسانگرد کارشناسی ارشد دانلود 1379
مجید نزاکت بررسی تأثیر پارامترهای شکل دهی بر خواص مغناطیسی و رفتار خوردگی سخت مغناطیس های نانو ساختار بر پایه ترکیب Nd-Fe-B کارشناسی ارشد دانلود 87/11/29
نغمه جابریان تبدیل سولفات استرانسیم به کربنات استرانسیم به روش هیدرومتالورژی کارشناسی ارشد دانلود 1382
روزبه نیکخواه بررسی تاثیر شرایط سنتز بر خواص پودر هگزافزیت باریم تهیه شده به روش سنتز احتراقی کارشناسی ارشد 1382
روزبه نیکخواه مشایی بررسی تاثیر شرایط سنتز بر خواص پودر هگزافریت باریم تهیه شده به روش سنتز احتراقی کارشناسی ارشد دانلود 1382
امیرحسین نویدی کاشانی بهینه سازی معرفهای مرد مصرف در فلوتاسیون باطله های معدن انگوران کارشناسی ارشد 1385
امیرحسین نویدی‌کاشانی بهینه سازی معرف‌های مورد مصرف درفلوتاسیون باطله‌های معدن انگوران کارشناسی ارشد دانلود 1385
امین نوذری اسبمرز سنتز نانو ذرات TiB2به روش آسیاکاری مکانیکی کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/07
هدی گلپایگانی سنتزپودر مغناطیسی هگزافریت باریم به روشSHS و بررسی خواص ان کارشناسی 83
مهدی هنرورنظری بررسی تاثیر پارامترهای فرآیند آلیاژ سازی مکانیکی برخواص پودر مغناطیسی سرامیکی کارشناسی ارشد دانلود 1382
سیده بهناز ورندیلی سنتز نانو ذرات پروسکایتی لانتانیوم فرایت آلایش شده توسط کبالت و پالادیم به روش شیمیایی و بررسی اثر شرایط سنتز بر مشخصات آن‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/28
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی عمومی 8107128 2 20 نامشخص نامشخص 3943
خواص فیزیکی مواد2 8107216 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:15) 1395/03/17 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1394
کارآموزی عمومی 8107128 2 20 نامشخص نامشخص 3933
خواص فیزیکی مواد2 8107216 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:15) 1394/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1393
خواص فیزیکی مواد2 8107216 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:15) 1393/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1393
اصول مهندسی و علم مواد 8107391 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:45) 1393/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1393
کارآموزی عمومی 8107128 2 20 نامشخص نامشخص 3923
خواص فیزیکی مواد2 8107216 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:15) 1393/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1392
خواص فیزیکی مواد2 8107216 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:15) 1392/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1392
اصول مهندسی و علم مواد 8107391 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:45) 1392/10/16 (14:00 - 16:00) ترم اول 1392
کارآموزی عمومی 8107128 2 20 نامشخص نامشخص 3913
خواص فیزیکی مواد2 8107216 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:15) 1392/03/08 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1391
خواص فیزیکی مواد2 8107216 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:15) 1391/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1391
اصول مهندسی و علم مواد 8107391 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:45) 1391/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1391
کارآموزی عمومی 8107128 2 20 نامشخص نامشخص 3903
خواص فیزیکی مواد2 8107216 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:15) 1391/03/24 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1390
آزمایشگاه عملیات حرارتی 8107010 1 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:45) نامشخص ترم اول 1390
آزمایشگاه عملیات حرارتی 8107010 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:45) نامشخص ترم اول 1390
عملیات حرارتی 8107356 2 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:15) 1390/11/08 (08:30 - 10:30) ترم اول 1390
خواص فیزیکی مواد2 8107216 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:15) 1390/11/05 (08:30 - 10:30) ترم اول 1390
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2