اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسین عبدی زاده

حسین عبدی زاده

حسین عبدی زاده    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 82084085
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
رضا ابراهیمی فرد بررسی اثر افزودن Al و Ga بر خواص الکتریکی – نوری لایه نازک اکسید روی نانو ساختار تهیه شده به روش سل – ژل کارشناسی ارشد دانلود 1391/03/09
جعفر اسدزاده بیگدیلو بررسی اثر پارامترهای مختلف در تولید پودر کاربیدبور به روش سل ژل کارشناسی ارشد دانلود 1384
جعفر اسد زاده بیگدیلو بررسی اثر پارامتر های مختلف در تولید پودر کاربید بور به روش سل ژل کارشناسی ارشد 1384
سعید اسدی کرعلیا سنتز کاتالیزور نانو کامپوزیتی ZrO2 با فلزات مختلف و بررسی تجزیه گاز N2O برروی آن کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/18
اکبر اسکندری بررسی کیفیت چهار نوع زغال داخلی جهت تزریق در کوره بلند ذوب آهن اصفهان کارشناسی ارشد دانلود 1386
شاهرخ افشار وحید ساخت قطعات کامپوزیتی B4C-Al2O3 از واکنش پودر B2O3 با A1 و کربن کارشناسی ارشد دانلود 1383
امین اکرمی تاثیر عملیات حرارتی، آنتیموان و بیسموت بر ساختار، خواص کششی و رفتار سایشی کامپوزیت درجای Al-15wt.%Mg2Si کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/24
احسان اولیایی سنتز نانو پودر کاربید سیلیسیم (SiC)به روش سل- ژل کارشناسی ارشد دانلود 1387/08/25
فرهاد باقری جبلی بررسی تاثیر پوشش TiO2 بر قابلیت ترشوندگی ذرات B4C به وسیـله مـذاب آلومینیوم و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی در کامپوزیت های Al-B4C کارشناسی ارشد دانلود 1384
پریسا بخشایی سنتز و مشخصه یابی نانوکامپوزیت Cu-Ni/CNT به روش آلیاژسازی مکانیکی کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/31
مجتبی بیگی تهیه کاربید تنگستن با فرآیند کربوراسیون جامد اکسید تنگستن و بررسی تاثیر مشخصات مواد اولیه بر خصوصیات محصولات نهایی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
حمیدرضا بهاروندی بررسی تأثیر کمک زینترهای دی بورید تیتانیوم، زیر کونیا و تالک بر رفتار زینترینگ و خواص مکانیکی کاربیدبور دکتری دانلود 1384
سعید بهرام زاده سنتز و مشخصه‌یابی لایه نازک نانو ساختار Cu2ZnSnS4 توسط روش سولوترمال / الکتروفورتیک کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/17
محمد پاکدل تولید گندله های دولایه ای از غبار و سرباره تولید فولادهای خصوص در کوره های قوس الکتریکی ایران و تعیین خواص فیزیکی و شیمیایی آنها و احیای گندله های دولایه ای کارشناسی ارشد دانلود 1385
عرفان پور شعبان بررسی اثر نوع لایه میانی بر روی مورفولوژی و خواص اپتوالکتریکی آرایه نانو میله های اکسید روی سنتز شده به روش حمام شیمیایی جهت استفاده در سلول های خورشیدی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/14
مهدی پورعبدلی بررسی پارامترهای موثر در تولید فروتیتانیم از طریق ذوب احیایی کنسانتره ایلمنیت کهنوج با استفاده از فرایند ESCM کارشناسی ارشد دانلود 1384
مهدی پور عبدلی سردرود مطالعه خواص هیدریدی پودر کامپوزیتی نانوساختار MgH2 و ترکیب سه تایی غنی از نیکل Ni-Mg-Y تهیه شده به روش آسیا کاری مکانیکی دکتری دانلود 1392/06/13
سارا ترکان سنتز و مشخصه یابی نانوکامپوزیت Fe-Si/CNT به روش آلیاژسازی مکانیکی کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/24
حامد تمیزی فر بررسی تاثیر کاربیدبور به عنوان ممانعت کننده رشد در خواص فیزیکی و مکانیکی هاردمتال WC-9/5 Co کارشناسی ارشد دانلود 1385
کیارش جمشیدی گوهرریزی بررسی احیای تری اکسید مولیبدن توسط آلومینیوم در فرایند ساخت آلیاژ نیکل مولیبدن به روش ESR کارشناسی ارشد دانلود 1382
پویا حسینی بررسی اثر پایدارسازهای آمینی بر ساختار مورفولوژی و خواص اپتیکی لایه نازک اکسید روی کارشناسی دانلود 1391/04/20
علیرضا خانکی بررسی ساخت لایه های نازک نانو ساختار نیمه هادی کالکوپیریت به روش لایه نشانی الکتروفورتیک کارشناسی ارشد دانلود 1392/05/05
ساسان خراسانی بررسی تهیه نانوکامپوزیت پایه آلومینیوم با استفاده از آسیاکاری مخلوط‌های پودری آلومینیوم، کربن و نانو لولههای کربنی کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/14
امید داستانی اتصال ابزار برش سرامیکی به پایه نگهدارنده فولادی توسط عملیات لحیم کاری سخت با استفاده از آلیاژهای لحیم کاری بر پایه تیکل کارشناسی ارشد دانلود 1385
علی دباغ بررسی امکان بهینه کردن استحکام آگلومردهای تولیدی در ذوب آهن اصفهان با توجه به حفظ شرایط احیاپذیری آنها کارشناسی ارشد دانلود 1385
عطا دولت مرادی تهیة آلیاژهای نانوساختار تنگستن - مس از ترکیبات اکسیدی با استفاده ازآلیاژسازی مکانیکی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/09
فرشاد رجب پور بررسی دفع هیدروژن از نانوکامپوزیت پایه MgH2 درحضور همزمان کاتالیزورهای NiO و TiO2 کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/26
محمد امین رحمانی نسب Investigating hydrogen desorption properties of MgH2 + Mischmetal nanocomposite produced by mechanical alloying کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
زهرا رحیمی راغب بررسی عوامل مختلف در فرایند پوشش دهی پایه های کوردیریتی کاتالیستهای سه منظوره کارشناسی ارشد دانلود 1382
احسان رضابیگی اتصال قطعات کاربید بور با استفاده از روش لحیم کاری تحت خلاء کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/27
ایمان زرگران ساخت کامپوزیت Fe/A12O3-Tic به روش سنتز احتراقی خودپیشرو با استفاده از کنسانتره ایلمنیت کارشناسی ارشد دانلود 1384
ایمان زرگران ساخت کامپوزیت Fe/Al2O3-TiC به روش سنتز احتراقی خود پیشرو با استفاده از کنسانتره ایلمنیت کارشناسی ارشد 1384
عمید شاکری سنتز لایه نازک نانوساختار کامپوزیت نرم/سخت پیزو الکتریک PZT به روش سل – ژل کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/26
پیمان شیرخوانی تخلیص میکروسیلیکای کارخانه های تولید فروسیلیسیم کارشناسی ارشد دانلود 1392/08/29
رضاعلی شکری بررسی پدیده احیای اکسید کروم توسط آلومینیوم و تولید همزمان آلیاژ نیکل - کروم در کوره ESR کارشناسی ارشد دانلود 1384
رضا علی شکری بررسی پدیده های احیای اکسید کرم توسط آلومینیم و تولید همزمان آلیاژ نیکل- کرم در کوره ESR کارشناسی ارشد 1384
مسعود صاحباری بررسی پارامترهای مؤثر بر تهیه نانو ذرات مگنتیت از هماتیت به روش فعال سازی مکانیکی کارشناسی ارشد دانلود 1386
فرهاد صبا بررسی پوشش کاربید تیتانیم ایجاد شده روی فولاد D2 به روش آسیاکاری مکانیکی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/30
راضیه عادل فر کنترل تخلخل‌های لایه مزومتخلخل تیتانیای سنتز شده بدون استفاده از الگو و با استفاده از سل- ژل اصلاح شده کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/01
محمد عرب پور یزدی فلوتاسیـون انگـوزیت و انتخـاب کلکتـور بهینـه کارشناسی ارشد دانلود 1383
علیرضا دشتی بازیابی سرب از پسماند لیچینگ فرایند الکترولیتی روی کارشناسی ارشد 83
ابراهیم غفاری بهینه سازی مصرف غبار و سربارة تولیدی فولادهای مخصوص در کوره های قوس الکتریکی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1386/07/09
مینا قربانی سنتز لایه نازک متخلخل کامپوزیتی اکسیدروی/گرافن به روش سل-ژل کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/10
شقایق قره گوزلو سنتز نانوکامپوزیت Ni-CNTs به روش آسیاکاری مکانیکی و مشخصه‌یابی آن کارشناسی ارشد دانلود 1392/02/07
صابر قنادی بررسی سنتز آرایه نانومیله های تیتانیا به روش سل-الکتروفورتیک جهت استفاده در سلول های خورشیدی کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/24
نورس قنبر پور عبدلی بررسی چگونگی حذف یون‌های کرم و روی به صورت هم‌زمان از محلول به کمک گِل قرمز فعال شده به روش مکانیکی-شیمیایی کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/28
کیارش جمشیدی گوهرریزی بررسی احیای تری اکسید مولیبدن توسط آلومینیم در فرآیند ساخت آلیاژ نیکل مولیبدن به روش ESR کارشناسی ارشد دانلود 1382
حسن کیوانلو شهرستانکی تولید آلیاژ نانوکریستالی Cu-Al-Mn به روش آسیاکاری مکانیکی و تف جوشی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/11
حمیدرضا کوه دار تاثیر اتمسفر گازی حاوی هیدروژن بر مورفولوژی و ترکیب فازی نانو مغناطیسی هگزافریت کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/10
محمد رضا گل و بستان فرد استفاده از کوانتم دات ها و نانو لوله های کربنی در ساخت سلول های خورشیدی دکتری دانلود 1391/11/07
حمیدرضا لشگری بررسی تاثیر استرانسیم, زیرکونیم و تیتانیم- بور بر ریزساختار و خواص کششی کامپوزیت ساخته شده به روش ریخته گری گردابی کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/09
سعید محمدی بررسی سنتز لایه نازک نانوساختار اکسید ایندیم قلع (ITO) به روش سل- ژل و تاثیر عناصر دوپ مولیبدن و نیوبیم بر روی خواص اپتوالکتریکی آن کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
محمد عرب پور یزدی فلوتاسین انگلوزیت و انتخاب کلکتور بهینه کارشناسی ارشد دانلود 83
ابراهیم محمدی مقدم تهیه پودر کامپوزیت Zro2 و نانوذرات Tio2 به روش سل - ژل کارشناسی ارشد دانلود 13286
سعید مشهدی استحصال دی اکسید تیتانیوم از کنسانتره ایلمنیت کهنوج به روش هیدرومتالورژی کارشناسی ارشد دانلود 1386
علی مظاهری ساخت و بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی نانو کامپوزیت های Al- nano Al2O3 کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/30
حامد ملک نژاد طوسی شرائط تولید فریت نرم منگنز دار به روش شیمیایی در دمای پایین کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/14
علی مهری فرآوری نانووایر فریت نیکل به روش سل-ژل بر روی الگوی اکسید آلومینیم آندایز شده (AAO) کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/28
نوشین نصیری بررسی اثر عناصر بهساز استرانسیم، کلسیم، فسفر و سیلیسیم اضافی بر ریزساختار و خواص کششی کامپوزیت Al-15%Mg2Si کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/09
نغمه جابریان تبدیل سولفات استرانسیم به کربنات استرانسیم به روش هیدرومتالورژی کارشناسی ارشد دانلود 1382
علی هروکوهی شیرازی تاثیر پارامترهای آهنگری بر ریزساختار نهایی و خواص مکانیکی فولادهای حاوی منگنز،سیلیسیم و کرم کارشناسی ارشد 1382
علی وثوقی اتصال کاربید بور به کاربید بور با استفاده از روش باند نفوذی کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/30
یاسر وحیدشاد سنتز نانو پودر کامپوزیتی اکسید مس- دی‌اکسید زیرکنیم به روش سل- ژل کارشناسی ارشد دانلود 1387/08/25
امین یوردخانی تاثیر اتمسفر گازی حاوی مونواکسید کربن بر مورفولوژی و ترکیب فازی نانو ذرات مغناطیسی هگزافریت ها کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/10
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 55 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی عمومی 8107128 2 01 نامشخص نامشخص 3953
پیرو متالورژی 8107362 3 01 هرهفته یک شنبه (07:45 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (07:45 - 09:00) 1396/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
علم و فن آوری شیشه ها 8107382 2 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:15) 1396/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
تئوری فرآیندهای پیرومتالوژی 8107287 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/03/20 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
استخراج فلزات ویژه 8107282 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1395/10/20 (09:00 - 11:00) ترم اول 1395
سوخت و انرژی 8107206 2 01 هرهفته سه شنبه (07:45 - 09:30) 1395/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1395
پیرو متالورژی 8107362 3 01 هرهفته یک شنبه (07:45 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (07:45 - 09:00) 1395/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1395
کارآموزی عمومی 8107128 2 01 نامشخص نامشخص 3943
استخراج فلزات ویژه 8107282 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/03/30 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1394
کارآموزی عمومی 8107128 2 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1394
پیرو متالورژی 8107362 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:15) 1395/03/19 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1394
علم و فن آوری شیشه ها 8107382 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:45) 1395/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1394
تئوری فرآیندهای پیرومتالوژی 8107287 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1395/04/01 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1394
پیرو متالورژی 8107362 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 08:45) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 08:45) 1394/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1394
کارآموزی عمومی 8107128 2 01 نامشخص نامشخص 3933
پیرو متالورژی 8107362 3 01 نامشخص نامشخص 3933
پیرو متالورژی 8107362 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:45) 1394/03/31 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1393
تئوری فرآیندهای پیرومتالوژی 8107287 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1393
استخراج فلزات ویژه 8107282 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1393
پیرو متالورژی 8107362 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:45) 1393/10/13 (08:30 - 10:30) ترم اول 1393
نمایش 1 - 20 از 55 نتیجه
از 3