اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدعلی اصغر اکبری موسوی

سیدعلی اصغر اکبری موسوی

سیدعلی اصغر اکبری موسوی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 82084096
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حسین ابراهیم زاده جوشکاری لیزر آلیاژ مس UNS-C17300 به آلیاژ 49Ni-Fe کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/27
کیومرث احمدپور جوشکاری لیزر ضربانی Nd-YAG سوپر آلیاژ پایه نیکل نایمونیک 901 به فولاد 508 A کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
حسن اخیری اردکانی An investigation on structural and mechanical properties of dissimilar joint of Inconel 718 to Rene 80 by Nd: YAG pulsed laser welding کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/19
روح اله بابا لویی نوری بررسی فرآیند فشار در کانال لوله‌ای زاویه‌دار برروی آلیاژ آلومینیم 6061 کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/04
حمزه باغجری بررسی ریز ساختاری و مکانیکی اتصال غیر همجنس کوار به فولاد زنگ نزن AISI 420 توسط روش جوشکاری لیزر nd:YAG پالسی کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/02
غلامرضا جودکی شبیه سازی فرآیند جوشکاری انفجاری در تولید لوله های سه لایه کارشناسی ارشد دانلود 1384
سروش حسینی بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ AZ31 فراوری شده به روش پرس در کانال های مشابه زاویه دار برای اجسام لوله ای شکل (TCAP ) کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/02
ابوالفضل حسینی حسین آباد بررسی متالوژیکی و مکانیکی جوشکاری TIG فولاد زنگ نزن رسوب سخت630 کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/08
علی اکبر دشتی رحمت آبادی بررسی متالورژیکی فصل مشترک آلومینیوم-فولاد در جوشکاری انفجاری کارشناسی ارشد 1385
علی اکبر دشتی رحمت‌آبادی بررسی متالوژیکی فصل مشترک آلومینیم- فولاد در جوشکاری انفجاری کارشناسی ارشد دانلود 1385
مرتضی دهقانی تاثیر متغیرهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر خواص اتصال آلومینیم 5186 به فولاد دریایی دکتری دانلود 1392/10/23
هادی رمضانی بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی جوش لب به لب صفحات از جنس سوپر آلیاژ اینگونل 625 به فولاد 517 کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/10
شهاب رنجبر بهادری اصلاح ریزساختار و خواص مکانیکی آلومینیوم 1100 و 2011 توسط فرایند اکستروژن پیچشی و آنالیز عددی آنها کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/18
امیر رهبر کلیشمی آنالیز مکانیکی- حرارتی جوشکاری اصطعکاکی با استفاده از روش اجزای محدود و بررسی ارتباط متالورژیکی آن کارشناسی ارشد 1384
امیر رهبر کلیشمی آنالیز مکانیکی - حرارتی جوشکاری اصطکاکی با استفاده از روش اجزای محدود و بررسی ارتباط متالوژیکی آن کارشناسی ارشد دانلود 1384
حمیدرضا زارعی رجانی بررسی متالورژیکی و مکانیکی جوشکاری انفجاری اینکونل 625 به فولاد A517 کارشناسی ارشد دانلود 1390/03/28
سیدعلی سیدرضازاد بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال غیرهمجنس آلیاژ آلومینیم 5083 به فولاد زنگ ‏نزنL316 به روش جوشکاری لیزر Nd:YAGضربانی کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/04
رضا سلطانی طاشی بررسی متالورژیکی و مکانیکی لحیم کاری سخت Ti-6Al-4Vبه فولاد زنگ نزن 316L کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/05
علی شجاعی زوارم جوشکاری غیرهمجنس آلیاژ حافظه دار نایتینول به آلیاژ Ti6Al4V با استفاده از لیزر ضربانی Nd:YAG و بررسی خواص اتصال کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/08
مسعود شریفی فر طراحی و شبیه سازی فرآیند اکستروژن گرم آلیاژ CuZn5 به شکل پروفیل مربع مستطیل و بررسی خواص مکانیکی و متالورژیکی آن کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/14
حسن شم آبادی بررسی متالورژیکی و مکانیکی جوش اصطکاکی اغتشاشی آلیاژهای نامتشابه 5086 و 2024 کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/07
امیررضا شهاب طراحی, شبیه سازی و ساخت قالب اکستروژن پیچشی به منظور تولید دانه های فوق ریز حجمی در مس, آلومینیم و تیتانیم کارشناسی ارشد دانلود 1386
نوید صفرپور تاثیر متغیر های GTAW بر ریزساختار و خواص مکانیکی جوش فولاد میکروآلیاژی کربن متوسط وانادیوم دار کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/06
علیرضا صوفی زاده بررسی اثر متغیر های جوشکاری لیزر Nd:YAG پالسی فولاد های زنگ نزن 630 و 321 کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/08
علیرضا صوفی زاده جوشکاری غیر هم جنس فولاد زنگ نزن آستنیتی 316L به فولاد کم آلیاژی AISI 4340 به روش لیزر Nd:YAG ضربانی دکتری دانلود 1395/11/30
مهدی علیزداه بررسی شبیه سازی و تجربی جوش لیزر پالسی Nd:YAG اینکونل 718 به فولاد A508 کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
البرز فتحی یونسی بررسی جوشکاری انفجاری کامپوزیت سه لایهبرنج Ms90/فولاد St14/ برنج Ms90 کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/03
پژمان فرهادی سرتنگی جوشکاری انفجاری صفحات تیتانیم خالص تجاری به فولاد زنگ نزن 304 کارشناسی ارشد دانلود 1385
اصغر قره داغی جوشکاری فولاد زنگ نزن 304 به وسیله لیزر Nd:YAG پالسی کارشناسی ارشد دانلود 1385
رمضانعلی قطبوعی بررسی رفتار چکش خواری و خستگی فولاد کم آلیاژی استحکام بالا میکروآلیاژ شده با وانادیم کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/10
آرمان کامرانیان فر Effect of pulsed Nd:YAG laser welding parameters on microstructure and mechanical properties of dissimilar joint of monel 500 and Inconel 617 کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/10
محمد باقر کشفی شبیه سازی جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلومینیوم گروه 5000 به فولاد دریایی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/05
میثم گرامی مرکید بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال غیرهم جنس مس به فولاد زنگ نزن AISI 321 به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/18
مرتضی گوهری نیا بررسی خواص مکانیکی و ریز¬ساختار اتصال غیر¬هم¬جنس تیتانیم خالص به فولاد زنگ نزن آستنیتی 316L به روش جوشکاری اصطکاکی پیوسته کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/06
افشین مجتبی نژاد شریعت پناهی تاثیر لایه واسطه بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال جوش غیرهمجنس فولاد زنگ نزن آستنیتی و فولاد فریتی کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/09
رضا میراسمعیلی شبیـه سازی تنـش پسماند در فرآیند جوشکاری TIG کارشناسی ارشد دانلود 1384
رضا میر اسمعیلی شبیه سازی تنش پسماند در فرآیند جوشکاری TIG کارشناسی ارشد 1384
مجید میسمی بررسی رفتار کار گرم فولاد کم آلیاژی استحکام بالا میکروآلیاژشده با وانادیم کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/05
تیرداد نیک نژاد بررسی ساختار میکروسکوپی و خواص مکانیکی جوش لیزر پالسی Nd : YAG در آلیاژ مس برلیم C17200 کارشناسی ارشد دانلود 1387/9/16
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 45 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی عمومی 8107128 2 23 نامشخص نامشخص 3953
متالورژی پیشرفته جوش 8107324 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
روش اجزاء محدود 8107297 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/04/03 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
متالورژی پیشرفته جوش 8107324 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1395
روشهای پیشرفته جوشکاری 8107321 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1395
لحیم کاری سخت و نرم 8107322 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/20 (09:00 - 11:00) ترم اول 1395
تجزیه تنش ها در سازه های جوشکاری شده 8107329 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/27 (09:00 - 11:00) ترم اول 1395
کارآموزی عمومی 8107128 2 27 نامشخص نامشخص 3943
متالورژی پیشرفته جوش 8107324 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/03/29 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1394
روش اجزاء محدود 8107297 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/03/24 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1394
لحیم کاری سخت و نرم 8107322 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1394/10/14 (09:00 - 11:00) ترم اول 1394
تجزیه تنش ها در سازه های جوشکاری شده 8107329 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1394/10/26 (09:00 - 11:00) ترم اول 1394
کارآموزی عمومی 8107128 2 27 نامشخص نامشخص 3933
متالورژی پیشرفته جوش 8107324 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1393
روش اجزاء محدود 8107297 2 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1393
لحیم کاری سخت و نرم 8107322 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1393
تجزیه تنش ها در سازه های جوشکاری شده 8107329 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1393
کارآموزی عمومی 8107128 2 28 نامشخص نامشخص 3923
متالورژی پیشرفته جوش 8107324 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1392
روش اجزاء محدود 8107297 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1392
نمایش 1 - 20 از 45 نتیجه
از 3