اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

احمدعلی آماده

احمدعلی آماده

احمدعلی آماده    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 82084609
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مجید احمدی بررسـی خوردگی فولاد کـم کـربـن اکسی نیتراسیـون شـده در حمام نمک مذاب کارشناسی ارشد دانلود 1384
ساسان احمدزاده بررسی جوش پذیری چدن نای هارد پرلیتی مورد استفاده در غلتک های نورد گرم کارشناسی ارشد دانلود 1383
حامد اخیانی تولید پوشش نانو کامپوزیتی Ni/WC به روش آبکاری الکتریکی با استفاده از جریان پالسی و بررسی خواص تریبولوژیکی آن کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/28
محسن آدابی بررسی تاثیر متغیرهای فرایند بر ساختار کامپوزیت هایW-ZrC تولید شده به روش فلزخورانی فعال کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/05
محسن آدابی مکانیزم تشکیل ترکیبات بین فلزی شامل نیکل-آلومینیم در پوشش های کامپوزیتی پایه نیکل تولید شده به روش آبکاری الکتریکی و بررسی خواص سایشی آن دکتری دانلود 1394/05/18
فرهاد ادیب حاج باقری درچه ایجاد لایه سطحی بر پایه ترکیبات بین فلزی روی تیتانیم با بکارگیری روش جوشکاری کارشناسی ارشد دانلود 1384
علی اکبر اسلامی Investigation of effects of fuel impurities (sodium, potassium, vanadium) on high temperature behavior of super alloy Inconel 617 کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/11
علی افشار بررسی و شناخت نحوه اکسایش چند فولاد کم آلیاژ در مرحله پیشگرم قبل از آهنگری کارشناسی ارشد دانلود 1377
محمد امامی رفتار تریبولوژیکی دما بالای فولادهای حاوی کروم-وانادیم نیتریده شده به روش گازی کارشناسی ارشد دانلود 1385
مونا امیری بررسی اکسیداسیون و خوردگی داغ ترکیب بین فلزی -TiAl آلومینایز شده کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/16
علی بیضائی بناب بررسی علت ترک خوردگی قطعه y شکل واحدهای کراکینگ پتروشیمی و راههای جلوگیری از آن کارشناسی ارشد دانلود 1378
ناصر بهمنش تهیه مولایت به کمک آسیا کردن پر انرژی و بررسی پارامترهای این فرآیند در سنتز مورفولوژی و خواص مولایت کارشناسی ارشد دانلود 1385
بهروز پهلوانی بررسی تاثیر عناصر نادر خاکی بر مورفولوژی پوشش و مقاومت به خوردگی فولادهای گالوانیزه شده به روش غوطه وری گرم کارشناسی ارشد دانلود 1380
محمدرضا تاج الدینی Tribological properties of pulse electrodeposition Ni-Co-TiO2 nanocomposite coatings on mild steel کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/09
هومن تخته چیان بررسی امکان سنتز مولایت به روشهای شیمیایی با استفاده از دو نوع پودرمیکروسیلیکای داخلی کارشناسی ارشد دانلود 1380
رضا تیما مطالعه خواص سایشی دمای بالای پوشش نانوساختار TiN اعمال شده به روش PACVD بر فولاد ابزار گرم کار H11 نیتروژن دهی پلاسمایی شده کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/19
محمد حاجی علی فینی بهبود خواص سایشی وخوردگی آلیاژ منیزیم AZ91 با اعمال پوشش نانوکامپوزیت Ni-SiC از طریق آبکاری الکتریکی کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/17
میثم حیدری قره چشمه مطالعه و مقایسه آبکاری آلیاژ روی-کبالت به دو روش جریان مستقیم و جریان پالسی کارشناسی ارشد دانلود 1388/05/28
روح الله حسینی استفاده ازاکسیدعناصرنادرخاکی به عنوان بازدارنده خوردگی درمحلول های آبی کارشناسی ارشد دانلود 1382
هوشنگ حسن پور بررسی قابلیت لحیم کاری سخت آلیاژهای آلومینیوم کارشناسی ارشد دانلود 1383
علی حسن زاده اعمال پوشش فسفات منیزیم به روش الکتروشیمیایی و بررسی مقاومت به خوردگی آن کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/23
حمزه کاشانی افزایش عمر قالب های آهنگری داغ از طریق سخت پوشی با سوپر آلیاژ به روش جوشکاری کارشناسی ارشد دانلود 1383
افشین خیاطی مطلق بناب تهیه مولیت به روش سینترینگ از آندالوزیت معادن سرتل نهبندان بیرجند واقع در استان خراسان کارشناسی ارشد 1380
افشین خیاطی مطلق بناب تهیه مولیت به روش سینترینگ از آندالوزیت معادن سر تل نهبندان بیرجند واقع در استان خراسان کارشناسی ارشد دانلود 1380
سیدرسول خیام نکوئی سنتز نانو پودر مس به روش رسوب گذاری الکتریکی پالسی و مشخصه یابی آن کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/26
علی اکبر دشتی رحمت آبادی بررسی متالورژیکی فصل مشترک آلومینیوم-فولاد در جوشکاری انفجاری کارشناسی ارشد 1385
علی اکبر دشتی رحمت‌آبادی بررسی متالوژیکی فصل مشترک آلومینیم- فولاد در جوشکاری انفجاری کارشناسی ارشد دانلود 1385
مرتضی دهقانی ایجاد لایه کامپوزیتی سطحی بر روی تیتانیوم با افزودن B4C p به حوضچه مذاب TIG کارشناسی ارشد 1384
مرتضی دهقانی ایجاد لایه کامبوزیتی سطحی بر روی تیتانیم با افزودن B4Cp به حوضچه مذاب TIG کارشناسی ارشد دانلود 1384
مرتضی دهقانی تاثیر متغیرهای جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر خواص اتصال آلومینیم 5186 به فولاد دریایی دکتری دانلود 1392/10/23
علی رحیمی بررسی رفتار سایشی و خوردگی پوشش کامپوزیتی نانو ساختار نیکل - کاربیدسیلیسیم کارشناسی ارشد دانلود 1386
حسن رحمانی بررسی عوامل مؤثر بر رسوب و رفتار تریبولوژیکی پوشش چهارتایی الکترولس کامپوزیتی Ni-B-P-XMoS2 کارشناسی ارشد دانلود 1380
علی محمد رشیدی مطالعه سینتیک آلومینایزینگ پوشش نانوکریستال نیکل ایجاد شده با آبکاری الکتریکی و بررسی رفتار اکسیداسیون آن دکتری دانلود 1388/02/26
محمد رفیعی بررسی و مقایسه رفتار سایش دما بالای فولاد ابزار گرمکار H13 عملیات حرارتی شده به روش‌های متداول، تحت خلأ و نیتروژن دهی گازی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/13
سید روح الله حسینی استفاده از اکسید عناصر نادر خاکی به عنوان بازدارنده خوردگی در محلولهای آبی کارشناسی ارشد 1382
سید مصطفی موسوی زاده نوقایی بررسی علل شکست جوش سر به سر جرقه ای ریلهای راه آهن کارشناسی ارشد 1385
امیر سیف الدینی بررسی برخی از پارامتر های مؤ ثر بر ساخت ماهیچه های سرامیکی مورد استفاده در ریخته گر ی پره های توربین کارشناسی ارشد 1384
امیر سیف الدینی بررسی برخی از پارامترهای موثر بر ساخت ماهیچه های سرامیکی مورد استفاده در ریختـه گـری پره های توربین کارشناسی ارشد دانلود 1384
حمیدرضا سلیمانپور بررسی عوامل موثر بر پوشش دهی سرامی� ا�سید روی با آلومینیم به روش فلز پاشی کارشناسی ارشد 1381
حمیدرضا سلیمانپور بررسی عوامل موثر بر پوشش دهی سرامیک اکسید روی با آلومینیوم به روش فلزپاشی کارشناسی ارشد دانلود 1382
سروش شریفی اصل بررسی تاثیر عناصر آلیاژی آهن و نیکل بر قابلیت شیشه ای شدن و خواص مکانیکی و خوردگی شیشه فلزات حجمی پایه لانتانیدی کارشناسی ارشد دانلود 1393/05/27
کوروش شیروانی جوزدانی شناخت ساختار و مکانیزم خوردگی داغ/ اکسیداسیون دوره ای پوشش AL-SI دوغابی بر روی سوپر آلیاژ IN-738LC دکتری 1381
حسین شمامی اعمال پوشش های نانوکامپوزیت Ni-W/SiC به روش آبکاری الکتریکی و بررسی خواص سایشی وخوردگی آن ها کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/26
شهریار شهمیری بررسی خوردگی و خسارات هیدروژنی آلیاژهای مخازن تحت فشار در محیط H2S به روش الکتروشمیایی کارشناسی ارشد 1385
شهریار شهمیری بررسی خوردگی و خسارات هیدروژنی آلیاژهای مخازن تحت فشار در محیط H 2S به روش الکتروشیمیایی کارشناسی ارشد دانلود 1385
مریم صادقی لاریجانی لایه نشانی فولاد زنگ نزن مارتنزیتی 410 با سوپرآلیاژهای پایه نیکل و کبالت توسط روش GTAW و بررسی مقاومت به خوردگی آن کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/06
عباس عبادی بهینــه ســازی پـوششهــای MCrAIY/TBC از طـریــق اصـلاح لایــه میـانــی MCrAIY کارشناسی ارشد دانلود 1384
رامین عبادپور مطالعه رفتار سایشی و خوردگی پوشش های نانو کامپوزیتی Ni-Co-WC ایجاد شده به روش آبکاری الکتریکی پالسی کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/21
مجید عبدوس تاثیر عملیات حرارتی نفوذی بر خواص سایشی آلیاژTi-6Al-4V آبکاری الکتریکی شده با نیکل کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/26
البرز فتحی یونسی بررسی جوشکاری انفجاری کامپوزیت سه لایهبرنج Ms90/فولاد St14/ برنج Ms90 کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/03
ابراهیم فدایی خسمخی ارزیابی پارامترهای ریخته گری و آلیاژسازی در راندمان آندهای منیزیمی کارشناسی ارشد دانلود 1385
حمزه فراتی راد نیتروژن دهی فولاد گرم کار H11 و بررسی خواص سایشی آن کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/30
فرهاد فربد وابستگی سرعت اکسایش گندله آهن اسفنجی به شرایط پیش اکسایش کارشناسی ارشد دانلود 1383
بهادر فرشچیان بررسی عوامل موثر بر آبکاری الکتریکی پوشش کامپوزیتی نانو ساختار نیکل - کاربیدسیلیسیم کارشناسی ارشد دانلود 1385
فرهاد فربد وابستگی سرعت اکسایش گندله اهن اسفنجی به شرایط پیش اکسایش کارشناسی ارشد 83
حسن فروند قلع اندود کردن تسمه های برنجی و مشخصه یابی آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/31
محمد فولادی اعمال پوشش فسفات منیزیم روی فولاد کم کربن و بررسی اثر پارامتر های فرآیند بر ریز ساختار و مقاومت به خوردگی ان کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
فرزین قومی بهینه سازی پوششهای WC-CO اعمال شده به روش APS توسط عملیات حرارتی و مقایسه آن با پوششهای کرم سخت کارشناسی ارشد دانلود 1384
باقر کاروان سلمانی بررسی اتصال غیر همجنس سوپرآلیاژ پایه نیکل اینکونل 600 به فولاد زنگ نزن آستینی 4-3 به روش جوشکاری نفوذی کارشناسی ارشد دانلود 1386
شیوا کیازار Design and synthesis of Ag-Pd nanoparticles electrode for electrochemical nanobioSensors کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/28
حمزه کاشانی افزایش عمر قالب های آهنگری داغ از طریق سخت پوشی با سوپر آلیاژ به روش جوشکاری کارشناسی ارشد دانلود 1383
مهدی کاظمی خالدی تولید پوشش نانو ساختار Ni-Co به روش آبکاری پالسی و بررسی مقاومت به خوردگی آن کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/12
رضا کمالی تعیین شرایط بهینه زینترینگ ماهیچه‌های سرامیکی کوارتز، آلومینا، زیرکونیا کارشناسی ارشد دانلود 1385
رضا کمالی تعیین شرایط بهینه زینترینگ ماهیچه های سرامیکی کوارتز آلومینا-زیرکونیا کارشناسی ارشد 1385
ستاره گل روح بررسی تاثیر عوامل مختلف در پوشش دهی نانو کامپوزیت Cu/Al2O3 به روش الکتروپلیتینگ کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/09
محمدحسین گودرزی بررسی رفتار خوردگی پوششهای غوطه وری گرم روی، آلومینیم و آلومینیم - روی در آب دریا کارشناسی ارشد دانلود 1380
محمد لاری بقال اعمال پوشش کامپوزیتی Ni-AL2O3 نانومتری با استفاده از جریان پالسی کارشناسی ارشد دانلود 1386
داریوش محمدیانی مطالعه و مقایسه¬ی آبکاری آلیاژ روی-آهن به دو روش جریان مستقیم و جریان پالسی کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/10
محمدرضا وطن آرا سخت پوشی فولاد ابزار L6 با سوپر آلیاژ پایه کبالت به روش جوشکاری TIG کارشناسی ارشد 1385
محمود زارع بررسی خوردگی در پوشش فولادی یک سازه ایمنی کارشناسی ارشد 1377
فاطمه مداح اعمال، مشخصه‌یابی و بررسی رفتار تریبولوژیکی و خوردگی پوشش‌های الکترولس نانوکامپوزیتی Ni-B-B4C دکتری دانلود 1394/11/03
یاشار میرابوالفتحی نژاد بررسی بازدارندگی مخلوط نیترات کلسیم و آمونیوم از خوردگی فولاد در بتن کارشناسی ارشد دانلود 1385
یاشار میر ابوالفتحی نژاد بررسی بازدارندگی مخلوط نیترات کسیم و آمونیوم از خوردگی فولاد در بتن کارشناسی ارشد 1385
هادی مرادی آبکاری برنج 10-90 از حمام های غیرسیانیدی کارشناسی ارشد دانلود 1383
مصطفی منصوری نژاد تعیین شرایط بهبود کشش عمیق فولاد ST 14 آبکاری شده بوسیله برنج 10-90 کارشناسی ارشد دانلود 1383
مرتضی معلمی نژاد تهیه نانو ذرات مولایت به روش سل - ژل و بررسی تاثیر آسیا کردن میانی بر سینتیک تشکیل فاز مولایت کارشناسی ارشد دانلود 1386
یونس مغانلو سنتز و مشخصه یابی غشاهای سرامیکی کامپوزیتی CuO/PbSe و بررسی خاصیت فوتوکاتالیستی آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/03
مصطفی منصوری نژاد تعیین شرایط بهبود کشش عمیق فولاد 14st آبکاری شـده بوسیلـه برنج 10-90 کارشناسی ارشد دانلود 1383
میثم مهدوی بررسی اثر غلظت ممانعت کننده بنزوتریازول و تعیین مکانیزم آن بر رفتار خود ترمیم شوندگی و خوردگی پوشش هیبریدی زیرکونیا- آلومینا- بنزوتریازول اعمال شده بر روی سطح آلومینیم 7075 کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/16
امیر مهرابیان بردر تاثیر پارامترهای آبکاری الکتریکی بر ایجاد پوشش‌های نانوساختار Zn-Co و Zn-Co-Fe کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
مصطفی موسوی‌زاده نوقابی بررسی علل شکست جوش سر به سر جرقه‌ای ریل‌های راه‌آهن کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/29
سید صابر نجاتی بررسی رفتار اکسیداسیون دما بالای پوشش‌های الکترولس Ni-P و Ni-B کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/07
ندا نریمانی بررسی اکسیداسیون سیکلی پوشش Nano- TBC (YSZ) برروی اینکونل738 کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/09
مجید نزاکت بررسی تأثیر پارامترهای شکل دهی بر خواص مغناطیسی و رفتار خوردگی سخت مغناطیس های نانو ساختار بر پایه ترکیب Nd-Fe-B کارشناسی ارشد دانلود 87/11/29
هادی مرادی ابکاری برنج 10-90 از حمام های غیر سیانیدی کارشناسی ارشد 83
مهدی همدم مومن ارائه یک مدل برنامه‌ریزی تصادفی چند مرحله‌ای به منظور توسعه مکانیزم محصول قابل تعهد (ATP) در شرایط عدم قطعیت عرضه مواد اولیه دکتری دانلود 1394/06/17
مهدی همدم مومن Synthesise and characterization of nanostructure ceramic membranes based on ZnO nanorods sensitized by PbSe quantum dots دکتری دانلود 1394/06/30
علیرضا واحدی نعمانی آلیاژسازی سطحی تیتانیم با کروم از طریق ذوب سطحی در محیط های حاوی آرگون و نیتروژن کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/27
محمدرضا وطن آرا سخت پوشی فولاد ابزار ( DIN 1. 2714) با سوپر آلیاژ پایه کبالت به روش جوشکاری TIG کارشناسی ارشد دانلود 1385/07/03
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 46 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی عمومی 8107128 2 09 نامشخص نامشخص 3953
اکسیداسیون و خوردگی داغ 8107195 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/27 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
بررسیهای غیرمخرب 8107038 2 01 هرهفته دو شنبه (07:45 - 09:30) 1396/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
روش های آنالیز مواد 8107393 2 01 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:15) 1395/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1395
بازرسی و کنترل کیفی جوش 8107323 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/29 (09:00 - 11:00) ترم اول 1395
کارآموزی عمومی 8107128 2 09 نامشخص نامشخص 3943
اکسیداسیون و خوردگی داغ 8107195 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1395/03/25 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1394
بررسیهای غیرمخرب 8107038 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:15) 1395/03/22 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1394
روش های آنالیز مواد 8107393 2 01 هرهفته شنبه (13:15 - 15:00) 1394/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1394
بازرسی و کنترل کیفی جوش 8107323 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1394/10/23 (09:00 - 11:00) ترم اول 1394
کارآموزی عمومی 8107128 2 09 نامشخص نامشخص 3933
اکسیداسیون و خوردگی داغ 8107195 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1393
بررسیهای غیرمخرب 8107038 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:45) 1394/03/30 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1393
روش های آنالیز مواد 8107393 2 01 هرهفته شنبه (10:45 - 12:15) 1393/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1393
بررسیهای غیرمخرب 8107038 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:45) 1393/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1393
بازرسی و کنترل کیفی جوش 8107323 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1393
کارآموزی عمومی 8107128 2 10 نامشخص نامشخص 3923
اکسیداسیون و خوردگی داغ 8107195 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1392
بررسیهای غیرمخرب 8107038 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:45) 1393/03/21 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1392
اکسیداسیون و خوردگی داغ 8107195 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1392
نمایش 1 - 20 از 46 نتیجه
از 3