اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیروس زمانی

سیروس زمانی

سیروس زمانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 82084610
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مریم آزاده سنتز سیلیکون نانوساختار از سبوس برنج و مشخصه یابی آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/04
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی عمومی 8107128 2 29 نامشخص نامشخص 3953
اسپکتروسکوپی و اشعه X 8107515 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
روش های آنالیز مواد 8107393 2 02 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 14:45) 1396/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نانو کامپوزیتها 8107344 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/21 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مواد سرامیکی 8107353 2 02 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:45) 1395/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1395
مطالب ویژه/گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 8107404 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/19 (09:00 - 10:00) ترم اول 1395
کارآموزی عمومی 8107128 2 35 نامشخص نامشخص 3943
مواد کامپوزیتی 8107363 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:45) 1395/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1394
زبان تخصصی 8107089 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:15) 1395/03/22 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1394
روش های آنالیز مواد 8107393 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:45) 1395/03/30 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1394
نانو کامپوزیتها 8107344 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/03/18 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1394
مطالب ویژه/ شکل دادن فلزات 8107003 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1394
مواد سرامیکی 8107353 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:45) 1394/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1394
زبان تخصصی 8107089 2 02 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) 1394/10/14 (08:30 - 10:30) ترم اول 1394
مطالب ویژه/گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 8107404 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1394/10/13 (09:00 - 11:00) ترم اول 1394
کارآموزی عمومی 8107128 2 35 نامشخص نامشخص 3933
زبان تخصصی 8107089 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:45) 1394/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1393
نانو کامپوزیتها 8107344 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1393
سرامیک های مهندسی 8107381 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:45) 1393/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1393
مطالب ویژه/گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 8107404 2 02 نامشخص نامشخص ترم اول 1393
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2