اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

چنگیز دهقانیان

چنگیز دهقانیان

چنگیز دهقانیان    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 82084103
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سعید یاری ایجاد پوشش نانوکامپوزیتیNi-W /Al2O3 به روش رسوبدهی الکتروشیمیایی و بررسی رفتار خوردگی آن کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/12
نازلی اسلامی راد طراحی و نشاندن پوشش نانو کامپوزیتNi-P-MoS2-Cr2O3 و برخی پوشش های پلیمری و ارزیابی عملکرد آن ها کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/23
گلناز اشتری بررسی پوششهای نانو کریستالی با استفاده از نیتروکربوراسیون در محیط پلاسمای الکترولیتی بر روی فولادهای H13 کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/27
سحر افروخته تهیه و بررسی La, sr) mno3) به عنوان کاتد در پیل سوختی اکسید جامد کارشناسی ارشد دانلود 1384
سحر افروخته تهیه پوشش نانوساختار Ni-P-TiC-Al2O3 و بررسی خواص آن دکتری دانلود 1391/11/01
وحید افشاری پوشش نانو کریستالی آهن و تاثیر آن در تشکیل لایه روئین و جذب مواد بازدارنده خوردگی دکتری دانلود 1389/04/09
مهدی بابایی ایجاد پوشش TiO2-ZrO2 روی تیتانیم به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی (PEO) و بررسی تأثیر پارامترهای فرایند بر خواص آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/10
علی برادران گورانی ایجاد پوشش های اکسیدی نانوکریستالی به روش اکسیداسیون پلاسمایی الکترولیتی روی آلیاژ AZ91 و بررسی خواص آن کارشناسی ارشد دانلود 1388/10/30
سینا برقعی بررسی اثر هم افزایی بازدارنده های آلی گروه آزول و غیر آلی تنگستاتی با ترکیبات فسفاتی در حضور زیست کش ها به منظور جلوگیری از خوردگی فولادها و نانو فولادهای کربنی در سیستم های خنک کننده کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/27
نیما پارسی بنه کهل بررسی اثر هم افزایی مولیبدات و نمک هایی از جمله گلوکونات کلسیم و سولفات روی در کاهش خوردگی فولاد درسیستمهای آبی خنک کننده کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/06
امیر پاشا بررسی رفتار تریبولوژیکی و خوردگی پوشش هیدروکسی اپاتایت بر روی زمینه از جنس آلیـاژتیتـانیـوم کارشناسی ارشد دانلود 1384
صادق پور علی بررسی مقاومت به خوردگی پوشش های خودترمیم شونده اپوکسی پلی آنیلین بر روی سطوح نانو شده فولاد کربنی در بتن های معمولی و خودمتراک شونده در محیط های کلرایدی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/12
علیرضا تاری سنتز پوشش نانوکامپوزیتی پایه هیدروکسی آپاتیت بر روی فولاد زنگ نزن 316L و بررسی رفتار خوردگی آن در محیط شبیه سازی شده بدن کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/22
حمیدرضا تقی پور بررسی اثر هم افزایی نمک فلزی و اسید آمینه به عنوان بازدارنده برای جلوگیری از خوردگی سطح آلومینیوم در محیط اسیدی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/25
کاظم ثابت بکتی بررسی راندمان بازدارندگی ممانعت کننده های فاز بخار در سیستم های چند فلزی و تاثیر ایجاد نانو ساختار سطحی بر راندمان بازدارندگی کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/30
ثمین شریفی اصل بررسی اثر کاتالیستی پل پیرول بر سینتیک واکنش احیای اکسیژن در کاتد پیل سوختی با غشاء مبادله کننده پروتون کارشناسی ارشد 1385
شکیب جعفرپیشه بررسی تأثیر عناصر مهم آلیاژی، عیوب ریخته‌گری و عملیات حرارتی بر روی راندمان آندهای آلومینیمی کارشناسی ارشد دانلود 1385
علیرضا جهانگیر انباردان طراحی و اجرای نقشه برداری خوردگی اتمسفری در کارخانه ذوب مس سرچشمه کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمد صالح حسینی بررسی علل خوردگی و تخریب در قسمت میانی بدنه پمپ واحد آمین و ارائه راه حل مناسب کارشناسی ارشد دانلود 1386
نوید حق مرادی اعمال پوشش نانو کامپوزیت ZnNi/SiC به روش الکتروشیمیایی با استفاده از جریان پالسی و مستقیم و بررسی رفتار خوردگی آن کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/30
علی حمصیان اتفاق ارزیابی بازدارندگی مخلوط نیترات کلسیم و آمونیوم از خوردگی فولاد و اثر هم افزایی آن با سایر ترکیبات در آب خنثی کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/16
حمیدرضا خانلرخانی ایجاد پوشش های نانوکامپوزیتی پلی پیرول حاوی نانو ذرات سرامیکی 2TiO و بررسی خواص خوردگی آن کارشناسی ارشد دانلود 1391/12/20
مهدی خدایاری طراحی و اجرای نقشه برداری خوردگی اتمسفری سازه های بتنی در کارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه کارشناسی ارشد دانلود 1385
احمدامین خلیلی طبس خواص مکانیکی و خوردگی بتن حاوی لاستیک مستهلک کارشناسی ارشد دانلود 1385
احمد امین خلیلی طبس خواص مکانیکی و خوردگی بتن حاوی لاستیک مستهلک کارشناسی ارشد 1385
محمد خوئینی بررسی رفتار خوردگی-سایشی فولاد ساده کربنی (با اندازه دانه نانو و اندازه دانه معمولی) و فولاد زنگ نزن 304L در محیط های حاوی کلراید با استفاده از دستگاه تست تریبوخوردگی کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/05
ایمان رضازاده مافی طراحی و نشاندن پوشش نانو کامپوزیت Ni-P-TiN و پوشش Ni-P-PTFE به روش الکترولس و ارزیابی عملکرد آن ها کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/12
فهیمه سادات رفیعائی بررسی اثر آماده سازی سطح فولاد بر روی خواص حفاظتی پوشش بر پایه ارگانوسیلان با و بدون نانوذرات کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/05
امید زند ایجاد پوشش نانو کامپوزیتی غلظتیNi-P-Al2O3 روی فولاد کربنی به روش آبکاری پالسی و بررسی رفتار خوردگی و سایشی آن کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/12
امیرمسعود زهرایی ریسک پذیری خوردگی برخی از تجهیزات واحد تصفیه آب کارشناسی ارشد دانلود 1384
امیر مسعود زهرایی ریسک پذیری خوردگی برخی از تجهیزات واحد تصفیه آب کارشناسی ارشد 1384
محسن ساکت بجندی بررسی خواص خوردگی پوشش نانو کامپوزیتی Al2O3 به روش PEO بر روی فولاد حاوی پوشش آلومینیمی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
تینا شادلو رسوب دهی پوشش نانوکامپوزیتی Ni - TiNروی فولاد کربنی و بررسی خواص سایش و خوردگی آن از طریق روش‌های الکتروشیمیایی پالسی و مستقیم کارشناسی ارشد دانلود 1392/05/13
ثمین شریفی اصل بررسی اثر کاتالیستی پلی پیرول برسینتیک واکنش احیاء اکسیژن در کاترپیل سوختی با غشاء مبادله کننده پروتون کارشناسی ارشد دانلود 1385
مهدی شکوه فر ایجاد پوشش اکسیدی نانوکریستالی به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی (PEO) روی تیتانیم کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/19
شهریار شهمیری بررسی خوردگی و خسارات هیدروژنی آلیاژهای مخازن تحت فشار در محیط H 2S به روش الکتروشیمیایی کارشناسی ارشد دانلود 1385
شهریار شهمیری بررسی خوردگی و خسارات هیدروژنی آلیاژهای مخازن تحت فشار در محیط H2S به روش الکتروشمیایی کارشناسی ارشد 1385
پیمان طاهری عملیات نفوذی نیتروژن, کربن و بوردهی به روش پلاسمای الکترولیتی و بررسی خواص تریبولوژیکی و خوردگی پوششهای نانوکریستالی ایجاد شده کارشناسی ارشد دانلود 1385
عبدالجلیل عرب زاده بررسی مواد کند کننده خوردگی محلول در آب بر روی فولاد کربنی در شرکت ملی مناطق نفن خیز جنوب, کارخانه نمکزدایی اهواز ( 1) کارشناسی ارشد دانلود 1386
سمیه علیپور بررسی اثرات حفرات خوردگی مشابه سازی شده بر خواص کششی فولاد ST52 کارشناسی ارشد دانلود 1385
حبیب علوی بررسی پوشش های نانوکریستالی حاوی بور،اعمال شده با استفاده از روش پلاسمای الکترولیتی پالسی(PPES) بر روی فولاد AISI H13 کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
جمشید غیاثی نژاد بررسی اثر کسر حجمی ذرات تقویت کننده Mg2Si بر روی رفتار سایش و خوردگی کامپوزیت درجای Al-Mg2Si کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/10
مینا یغمازاده بررسی پوشش های نانوکریستالی با استفاده از کربن دهی به روش پلاسمای الکترولیتی بر روی فولاد AISI H13 کارشناسی ارشد دانلود 1388/05/19
ابراهیم فدایی خسمخی ارزیابی پارامترهای ریخته گری و آلیاژسازی در راندمان آندهای منیزیمی کارشناسی ارشد دانلود 1385
مریم فردوسی تهیه و بررسی Ni-YSZ به عنوان آند در پیل سوختی اکسید جامد کارشناسی ارشد دانلود 1384
شهرام کاظمی کیله گلان اعمال پوشش پلیمری پلی پیرول بر روی فولاد کربنی ساده و بررسی رفتار خوردگی آن کارشناسی ارشد دانلود 1385
یاشار کشاورز هدایتی مطالعه رفتار خوردگی کامپوزیت AI-SiC تولیدشده به روش رخنه دهی بدون فشار کارشناسی ارشد دانلود 1385
مهدی محمدی ثابت بررسی اثر هم افزایی مولیبـدات، پلی فـسفات و ترکیبـات آزو در کاهش خوردگی فولاد در سیستمهای آبی خنک کننده کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمد عمار مفید بررسی مکانیزمهاوروشهای تعیین تنش روی نمونه های فولادی در محلولهای نفتی کارشناسی 84
احسان محمودی نیترید دهی آلیاژ آلومینیوم و فولاد کربنی از طریق پلاسمای اشباع الکترولیتی بهمراه نانو ذرات اکسید زیرکونیوم و تاثیر آن بر خواص خوردگی و سایشی کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/12
فاطمه مداح اعمال، مشخصه‌یابی و بررسی رفتار تریبولوژیکی و خوردگی پوشش‌های الکترولس نانوکامپوزیتی Ni-B-B4C دکتری دانلود 1394/11/03
یاشار میرابوالفتحی نژاد بررسی بازدارندگی مخلوط نیترات کلسیم و آمونیوم از خوردگی فولاد در بتن کارشناسی ارشد دانلود 1385
یاشار میر ابوالفتحی نژاد بررسی بازدارندگی مخلوط نیترات کسیم و آمونیوم از خوردگی فولاد در بتن کارشناسی ارشد 1385
فرهاد مرادی ساخت و بررسی عملکردالکتروشیمیایی پوششهای نانومتری مخلوط اکسیدهای فلزی پایه RuO2،IrO2،TiO2 وSnO2 برروی زمینه های تیتانیومی دکتری دانلود 1391/12/09
احسان مرادپور تاری تولید پوششهای نانو ساختار سرامیکی به روش رسوب الکتروفورتیک و بررسی خواص آنها کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/04
مونا معیری بررسی سازگاری برخی تجهیزات واحد تقطیر پالایشگاه از نظر سایش - فرسایش با نفت خام جایگزین شده و پیشنهاد سیستم جایگزین در اشل آزمایشگاهی دکتری دانلود 1385
صابر ممقانی بررسی پارامترهای محیطی مؤثر بر خوردگی شیرین (CO2) در فولادکربنی کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/12
مانی منتظری ایجاد پوشش های نانوساختار بیوسرامیکی حاوی هیدروکسی آپاتیت روی آلیاژ Ti-6Al-4V به روش PEO و بررسی خواص آن در محیط های شبیه سازی شده بدن انسان کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/07
مهدی محمدی ثابت بررسی اثر هم افزایی مولیدات ،پلی فسفات و ترکیبات ازو در کاهش خوردگی فولاد در سیستمهای ابی خنک کننده کارشناسی ارشد 84
احمد رضا نیکخو رسوب‏دهی پوشش نانو هیدروکسی آپاتیت سیلیسیم دار به روش الکتروشیمیایی پالسی بر آلیاژ منیزیم و بررسی رفتار خوردگی آن کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/21
محمد نوری بررسی ساختار و مورفولوژی لایه سطحی‌ ‌نیتروکربوره به‌روش پلاسمای الکترولیتی اشباع (PEN/C) روی فولاد AISI 1045 در الکترولیت حاوی نانوذرات کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/06
احسان هدایت نیا بررسی اعمال حفاظت کاتدی شناورهای فولادی و آلومینیمی تحت شرایط ایستایی و حرکتی در محیط دریا به منظور تعیین قدرت انتشار جریان در هر دو حالت کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/28
مهدی هنرور نظری بررسی مکانیزم خوردگی فولاد کربنی در محیط حاوی CO2 و در حضور اسید استیک دکتری دانلود 1389/07/17
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 47 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی عمومی 8107128 2 14 نامشخص نامشخص 3953
آزمایشگاه خوردگی و پوشش دادن 8107234 1 04 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 11:00) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه خوردگی و پوشش دادن 8107234 1 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم دوم 1395
ممانعت کننده های خوردگی 8107193 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/04/03 (09:00 - 16:00) ترم دوم 1395
اصول الکتروشیمی و خوردگی 8107361 3 01 هرهفته شنبه (13:45 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (13:45 - 15:00) 1396/03/31 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
آزمایشگاه خوردگی و پوشش دادن 8107234 1 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1395
ترمودینامیک و سینتیک خوردگی 8107224 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1395/10/25 (09:00 - 11:00) ترم اول 1395
پدیده های انتقال 8107046 3 01 هرهفته شنبه (07:45 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:45 - 09:00) 1395/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1395
کارآموزی عمومی 8107128 2 16 نامشخص نامشخص 3943
آزمایشگاه خوردگی و پوشش دادن 8107234 1 03 هرهفته شنبه (15:15 - 17:15) 1395/03/21 (16:00 - 16:15) ترم دوم 1394
ممانعت کننده های خوردگی 8107193 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1395/03/22 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1394
اصول الکتروشیمی و خوردگی 8107361 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1395/03/30 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1394
ترمودینامیک و سینتیک خوردگی 8107224 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1394/10/28 (09:00 - 11:00) ترم اول 1394
پدیده های انتقال 8107046 3 02 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1394/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1394
کارآموزی عمومی 8107128 2 16 نامشخص نامشخص 3933
ممانعت کننده های خوردگی 8107193 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1393
اصول الکتروشیمی و خوردگی 8107361 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1394/03/31 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1393
ترمودینامیک و سینتیک خوردگی 8107224 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) نامشخص ترم اول 1393
پدیده های انتقال 8107046 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1393/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1393
کارآموزی عمومی 8107128 2 16 نامشخص نامشخص 3923
نمایش 1 - 20 از 47 نتیجه
از 3