اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مسعود امامی

مسعود امامی

مسعود امامی (بازنشسته)   (EN Page)

استاد
شماره تماس: 82084083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
پروین آذربال آزمایشات پاراکلینیک در دندانپزشکی دکتری 1346
محسن آذربال رابطه دندان پزشک با قلب دکتری 1347
مرتضی آذر برمس بررسی تاثیر عناصر بور، بریلیم و لیتیم و همچنین عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص کششی کامپوزیت Al-15%Mg2Si کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/03
ناصر آریانپورکاشانی جستجو و آزمایش الیاف مصنوعی - نباتی و حیوانی در پارچه دکتری 1341
حسین اسکندری رفتار تریبولوژیکی کامپوزیت های زمینه آلومینیمی ذره ای تولید شده به روش فشردن انفجاری دکتری دانلود 1384
سرور اشراقی رماتیسم قلبی و تاثیر میکربهای دهان بر روی آن دکتری 1345
‌ شهناز آشوریان تظاهرات دهانی اختلالات و کمبود مواد غذائی دکتری 1347
نوشین اعتصام بررسی فیتوشیمیائی و اثرات ضد قارچی گیاه خوشاروزه... دکتری 1371
فرزاد اعلا بررسی آلودگیهای قارچی چشم های دهنده در بانک چشم مرکزی ایران کارشناسی ارشد 1372
سحر افروخته تهیه پوشش نانوساختار Ni-P-TiC-Al2O3 و بررسی خواص آن دکتری دانلود 1391/11/01
امین اکرمی تاثیر عملیات حرارتی، آنتیموان و بیسموت بر ساختار، خواص کششی و رفتار سایشی کامپوزیت درجای Al-15wt.%Mg2Si کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/24
پروین امینی رابطه امراض متابولیکی با امراض دندانی دکتری 1348
غلامرضا انصافی مطالعه و بررسی انگلهای روده ای در یک محیط محدود دریچه های بین صفر تا سه سال (پروتوزئرهای روده ای) دکتری دانلود 1350
بابک بابان بررسی عفونتهای شبه کچلی در اثر قارچ هندرسونلاتور و لوئیددرساتیایوم در ایران کارشناسی ارشد 1371
علی بحری زاده بررسی اثر عملیات حرارتی و عناصر بهساز Sr، Ti و B بر ریزساختار و خواص کششی آلیاژ پایه منیزیم (AZ63) کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/09
زرین تاج بیدار اثر عفونتهای دهان و دندان بر دستگاه گوارش دکتری 1344
م. ناصر برقی سولفامیدوتراپی و موارد استعمال آن در دندانپزشکی دکتری 1348
علی بلوری متابولیسم کلسیم دکتری 1348
فرهاد بنی زمان طراحی سیستم خبره پشتیبانی در تصمیمگیری‌هشدار سیل-مطالعه موردی: حوضه گلابدره و دربند کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/30
امیر پاکدل بهبود خواص مکانیکی کامپوزیتA16061-SIC با استفاده از فرآیند اکستروژن کارشناسی ارشد دانلود 1385/12/29
محمود پویامهر بررسـی تاثیر خواص فیزیکی و شیمیایی فوم، نوع پوشان، دمای بارریزی و ضخامت مدل بر سلامت قطعات آلومینیمی در فرآیند ریخته گری فومی کارشناسی ارشد دانلود 1384
نوید پورکیا بررسی اثر عوامل جوانه زا و سرعت سرد شدن بر ریزساختار و خواص کششی آلیاژ فوق مستحکم Al-12Zn-3Mg-2.5Cu در مقاطع نازک ریختگی کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
غ.رضا تسلیمی آزارهای دهانی مونونوکلئوز عفونی دکتری 1347
کورش تعویقی اثر مس و عملیات حرارتی بر ساختار، سختی و خواص کششی کامپوزیت در جای زمینه آلومینیم حاوی ویسکرهای Al4Sr (در حالت ریختگی و اکسترود شده) کارشناسی ارشد دانلود 1392/02/15
صالح تهمتن بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت Al/A206-5%Al2O3 تهیه شده به روش ریخته‌گری کوبشی دکتری دانلود 1392/06/16
ویدا جدلی بررسی و مطالعه وجود و دوام کریتپوکوکوس نئوفرنسن در چینه دان کبوترها تهران کارشناسی ارشد دانلود 1359
شکیب جعفرپیشه بررسی تأثیر عناصر مهم آلیاژی، عیوب ریخته‌گری و عملیات حرارتی بر روی راندمان آندهای آلومینیمی کارشناسی ارشد دانلود 1385
مجید جودار تظاهرات دهانی بیماری های متابولیک دکتری 1344
اکبر حیدر زاده بررسی ریز ساختار، خواص کششی و سیالیت کامپوزیت در جای Al- Mg2Si - Cu کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/19
هاشم حسینی Effect of Grain Refiners and Extrusion Procces on The Structure and Mechanical Properties of Al-6%Mg Alloy کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/30
حامد حسین بابایی بررسی تأثیر نیکل در بهینه سازی فرآیند رخنه دادن در کامپوزیتهای تنگستن - مس کارشناسی ارشد دانلود 1380
فریدون خاتمی شمه ای مطالعات در باره کاتالیزرهای هیدرژناسیون روغنها و تغییراتیکه در نتیجه هیدرژناسیون در روغن پنبه دانه بوجود می آید دکتری 1341
عبدالحسین خیراندیش کالری غذایی دکتری 1343
غلامرضا یخکشی تاثیر عناصر جوانه زا و بهساز بر مورفولوژی ترکیبات بین فلزی غنی از آهن و خواص کششی در آلیاژ Al-Silo کارشناسی ارشد دانلود 1383
مهدی خلیلی بررسی تاثیر تیتانیم و بر بر روی سیالیت و خواص مکانیکی فولاد AISI 4130 کارشناسی ارشد دانلود 1381
رضا خورشیدی روزبهانی تاثیر عناصر جوانه زا ( Ti, B, Zr ) ، بهساز ( Sr ) و عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص کششی آلیاژ آلومینیوم 6061 تهیه شده بوسیله فرایند SIMA کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/27
زهرا خوش طینت سخندان آنتی سپتیک ها در دندانپزشکی دکتری 1345
غلامرضا درگاهی بررسی و مطالعه اکتینومیت ها و قارچهای بیماری زا در خاک شهر قزوین و حومه دکتری 1371
مریم درودیان اختلال متابولیسم گلوسید و عوارض دهانی آن دکتری 1350
سمیه دشتی بررسی اثر جنس آند در الکترووینینگ روی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/06
الهام دهقان زاده Evaluating of Microstructure and Tensile Properties of Insitu Composite with AlxNiy کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/09
محمود رادفر مطالعه و بررسی اثر ایتراکونازول در درمان درماتوفیتوز دکتری 1371
شهین رحیم زاده تظاهرات دهانی سموم داخلی بدن دکتری 1346
‌شهین رفیع زاده اردبیلی دندانپزشکی عملی در اطفال دکتری 1348
حسین رمضانعلی زاده بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت Al-Al3Mg2 فرآوری شده توسط آلیاژسازی مکانیکی دکتری دانلود 1394/06/31
بیژن روشن فشارخون در دندانپزشکی دکتری 1348
مژده روشن طبری جداسازی عوامل بیماری زای قارچی از عفونتهای قارچی جلدی و البسه بیماران توسط نوارچسب کارشناسی ارشد 1369
هیرسا زاهدی مطالعه تاثیر عملیات حرارتی بر ساختار اصلاح شده و خواص کششی آلیاژ آلـومیـنیــم AS5U3G کارشناسی ارشد دانلود 1384
علی یزدانی بررسی تاثیر عناصر B وTI - Zr بر زیر ساختار و سیالیت و خواص کششی آلیاژ 520آلومینیم کارشناسی ارشد دانلود 1378
محمد رضا زماعت آزمایش کامل آب میوه دکتری 1347
ملیحه زمردی اردبیلی متابولیسم منیزیم دکتری 1347
فریده زینتی مقایسه روشهای نمونه برداری با سواب و اسفنج در جدا کردن قارچهای محوطه واژن کارشناسی ارشد 53
آرش سجادی بررسی تأثیر مواد جوانه زا بر سیالیت، ریز ساختار و خواص کششی مقاطع نازک چدن خاکستری کارشناسی ارشد دانلود 1378
حمزه سید ابراهیمی بررسی تاثیر تیتانیم، زیرکونیم و عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص کششی آلیاژ فوق مستحکم آلومینیم رده xxx7 کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/21
مجید سیدخوش پتی سمی ها و رابطه آن با دندانپزشکی دکتری 1346
حمیدرضا سرشار تاثیر همزمان جوانه زنی و بهسازی بر ساختار میکروسکوپی و خواص مکانیـکی آلومینیـم 5083AA در فرآیند اکستروژن کارشناسی ارشد دانلود 1382
ادوارد سلماسی توقف قلب در مطب دندانپزشکی دکتری 1344
حسین سینا بررسی تاثیر عناصر جوانه زا و بهساز بر خواص الکتروشیمیایی آندهای فداشونده AL-ZN-IN کارشناسی ارشد دانلود 1383
محمدرضا شاره تولید و بهینه سازی ریز ساختار کامپوزیتهای ذره ای Al -Sic از روش ریختـه گری کوبشــی کارشناسی ارشد دانلود 1383
حسین شایسته پی شمه مطالعات در باره رنگهای مورد مصرف داروئی و غذائی از طریق کروماتوگرافی دکتری 1341
محمد رضا شیدفر بررسی و مطالعه اسپور قارچهای هوای اتاق های عمل بیمارستانهای وابسته به دانشگاه تهران و نقش مدیر بیمارستان در کنترل آنها کارشناسی ارشد دانلود 1358
محمد رضا شیدفر اونیکو مایکوزیس در بیماران مراجعه کننده به واحد قارچ شناسی پزشکی دانشکده بهداشت دکتری 1371
محمد جواد شعبانی بررسی تاثیر مواد جوانه‌زای Al-Ti-B، Al-Zr و عملیات حرارتی بر روی ریزساختار و خواص کششی مقاطع نازک آلیاژ 319 آلومینیم کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/04
طاهره شکوهی بررسی اپیدمیولوژیک و عوامل بیماریزای عفونتهای قارچی سطحی و جلدی در مراجعه کنندگان به آزمایشگاه قارچ شناسی پزشکی دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی 64-1360 دکتری 1371
فرزاد شهری تاثثیر عناصر اصلاح کننده ساختاری بر خواص ریخته گری و مکانیکی آلیاژهای AI - Si - Mg کارشناسی ارشد دانلود 1378
بابک شهریاری نوگورانی استفاده از روش ‘‘ باریکه مذاب’’ برای تولید قطعات نیمه جامد- نیمه مایع آلیاژهای آلومینیم کارشناسی ارشد دانلود 1385
مجتبی صادقیان جهرمی تاثیر افزودن عناصر آلیاژی کادمیم و مس و عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت درجای Al-15wt.%Mg2Si کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
محمدعلی ضیاء مطالعه نقش مخمرهای هماتی روسپورم در پسوریازیس، در ماتیت سبوروئیک و درماتیت اتوپیک کارشناسی ارشد 1373
همایون طاهباز فر ساخت کامپوزیت AI - TIB2 به روش آلیاژ- آلیاژ، مکانیزم تشکیل و بررسی تاثیر عوامل ریخته گری بر آن جهت تعیین شرایط بهینه تولید کارشناسی ارشد دانلود 1378
کوشا عابدی تأثیر ترکیبات بین فلزی حاوی آهن بهسازی شده بر ریزساختار و خواص کششی کامپوزیت آلومینیم A356/10%SiC کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/01
غلامرضا عاشوری Investigation Of Cu Alloying Element And Al-5Ti-1B, Al-15Zr And Al-8B Master Alloy On Microstructural Evolution And Mechanichal Properties Of Al-10%Mg Aluminum Alloy کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/16
علی عامریون بهبود چقرمگی آلیاژ Al-8%Mg (518.0) با استفاده از عملیات حرارتی و افزودن عوامل جوانه زا کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/09
عبدالله عبادی ترانسفوزیون و موارد استعمال آن دکتری 1347
علی عزیزی قهرودی مطالعه تاثیر نرخ سرد کردن برمورفولوژی ترکیبات بین فلزی در آلیاژ اصلاح شده A319 کارشناسی ارشد دانلود 1384
نوید عطایی بررسی تاثیر همزمان تیتانیم و زیرکونیم، عملیات اکستروژن و عملیات حرارتی T6 بر ریزساختار و خواص کششی آلیاژ فوق مستحکم آلومینیم 7042 بدون اسکاندیم کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/26
حسین علامه بررسی اثر بهسازی، عملیات حرارتی و پارامترهای اکستروژن بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم AZ80 کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/12
محمد علی پور بررسی تاثیر عوامل جوانه زای Al-5Ti-1B، Al-8B و عملیات حرارتی بر ریزساختار، خواص کششی و رفتار سایشی آلیاژ فوق استحکام بالای آلومینیم تولید شده به روش SIMA کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/04
سلام علیزاده بیگدیلو مطالعه و بررسی افزایش TI - Bبر ریز ساختار و خواص مکانیکی فولادهای میکرو آلیاژی کارشناسی ارشد دانلود 1377
حبیب علوی بررسی پوشش های نانوکریستالی حاوی بور،اعمال شده با استفاده از روش پلاسمای الکترولیتی پالسی(PPES) بر روی فولاد AISI H13 کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
مجید عمویی چرخاب تاثیر عناصر جوانه زای تیتانیم، زیرکونیم و بور و عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص کششی آلیاژ Al-4.5Cu-Mg تهیه شده به روش SIMA کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/26
فرناز عین‌خواه بررسی تأثیر عناصر میکروآلیاژی نایوبیم و وانادیم و سرعت سرد کردن بر ساختار و خواص فولاد میکرو آلیاژی ریختگی کارشناسی ارشد دانلود 1385
جمشید غیاثی نژاد بررسی اثر کسر حجمی ذرات تقویت کننده Mg2Si بر روی رفتار سایش و خوردگی کامپوزیت درجای Al-Mg2Si کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/10
فروغ اعظم غفارپور سندرم مکلرسون رزنتال و رابطه آن با دندانپزشکی دکتری 1351
فریبا السادات فاطمی جهرمی بهبود ساختار و خواص کششی دما بالای کامپوزیت Al-15%Mg2Si با افزودن آمیژان مس-فسفر کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/13
امید فخرایی تاثیر عناصر آلیاژی روی ریزساختار و خواص کششی ترکیب بین فلزی AlxMgy تهیه شده به روش ذوبی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
ابراهیم فدایی خسمخی ارزیابی پارامترهای ریخته گری و آلیاژسازی در راندمان آندهای منیزیمی کارشناسی ارشد دانلود 1385
عبدالرضا فرخنده کیش تظاهرات دهانی بیماریهای هورمونال دکتری 1344
هوشنگ فرزد تظاهرات و عوارض دهانی بیماریهای عفونی دکتری 1339
رضا فرقانی نقش آهن در بدن و رابطه آن با دهان و دندان دکتری 1351
مختار فروزش بررسی قارچهای کیسه صفرا در انسان کارشناسی ارشد دانلود 1353
روح الله فلاح گورتیکوتراپی در دندانپزشکی دکتری 1347
سمیه قباحی تاثیر عناصــر آلیـاژی و ناخالصیـها بر رفتـار الکتروشیمیـایی آنـدهای فــداشـونده AL-Zn-In کارشناسی ارشد دانلود 1383
مصطفی کارآموزراوری بررسی تاثیر عناصر بهساز(LiوBe) و عملیات حرارتی بر ریز ساختار،خواص کششی و سایشی آلومینیوم A380 کارشناسی ارشد دانلود 1390/01/30
محسن کارشناس بررسی تاثیر تیتانیم، زیرکونیم، استرانسیم بر ریزساختار و خواص کششی آلیاژ آلومینیم 6070A تهیه شده توسط فرایند SIMA کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/04
یاشار کشاورز هدایتی مطالعه رفتار خوردگی کامپوزیت AI-SiC تولیدشده به روش رخنه دهی بدون فشار کارشناسی ارشد دانلود 1385
حامد کمالی بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ ریختگی با استحکام بالا (AlCu4Mg) با اضافه کردن عناصر Ti، Zr و B کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
احمد کیوانی بررسی تاثیر پارامترهای مهم ریخته گری بر خواص الکتروشیمیائی آندهای فداشونده AI-Zn-In کارشناسی ارشد دانلود 1383
ابوالفضل گودرزی زاده بررسی پارامترهای ریخته گری و عناصر آلیاژی بر هدایت الکتریکی و خواص مکانیکی آلومینیوم خالص کارشناسی ارشد دانلود 1377
حمیدرضا لشگری بررسی تاثیر استرانسیم, زیرکونیم و تیتانیم- بور بر ریزساختار و خواص کششی کامپوزیت ساخته شده به روش ریخته گری گردابی کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/09
ابراهیم لطیفی بررسی تاثیر پارامترهای مهم فرآیند برخواص کششی کامپوزیت ریختگی A356/AL2O3P تولید شده به روش ریخته گری گردابی کارشناسی ارشد دانلود 1385
مهراب لطف پور تأثیر عنصر مس و فرآیند اکستروژن گرم بر خواص ریزساختاری، مکانیکی و خوردگی آلیاژ Mg-2%Zn کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/13
واهه مانوک پزشکیان تاثیر بیماریهای عمومی بر انساج پریودنت دکتری 1344
علیرضا محسن زاده قنبرآبادی بررسی بیماری کچلی سر در منطقه گناباد دکتری دانلود 1362
رویابک محمدی طراحی آبخوری برای ایستگاه راه آهن تهران با قابلیت استفاده برای گروه کودکان, معلولین ( استفاده کنندگان از صندلی چرخدار) و بزرگسالان کارشناسی ارشد دانلود 1385
سیمین مزدیسناه رماتیسم قلبی و تاثیر میکروبهای دهان به روی آن دکتری 1351
نیما مسیبی مطالعه اثر نیکل و کروم بر ریزساختار و خواص کششی آلیاژ فوق مستحکم Cu5/2-Mg5/2-Zn12-Al کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/02
رضا مستوفی صالحی اورمی و علائم دهانی آن در دندان پزشکی دکتری 1346
سامان مصطفی پور بهبود خواص مکانیکی آلیاژ فوق مستحکم آلومینیم Al-Zn-Mg-Cu با استفاده از مواد جوانه‌زا و عناصر آلیاژی کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/31
میثم مصطفی پور تأثیر همزمان افزایش مواد جوانه زا (Al-5Ti-1B) و بهساز (Al-10Sr) بر ساختار و خواص کششی آلیاژ 6070 کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/08
ساناز مصلح The effect of Si and extrusion process on the microstructure and tensile properties of Mg-Si alloy کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/30
فواد معدل شهیدی بیماری قند و تظاهرات عمومی و دهانی و درمان آن دکتری 1349
کاظم معیری بررسی ویتامین « د » و کمبود آن دکتری 1339
مهین مقدمی بررسی قارچهای دستگاه گوارش موشهای راتوس راتوس، راتوس نوروژیکوس وردسبومیس اپی موس کارشناسی ارشد دانلود 1361
حبیب الله ممجد رابطه فیزیولوژیک و پاتولوژیک دهان با دستگاه گوارش دکتری 1344
حسن منظم تعیین مقدار یون هیدروژن و کاربرد آن در صنعت دکتری 1358
زینب موسوی دستگاه پرورش قارچ کارشناسی دانلود 1385
هادی موسویان بررسی ریزساختار، خواص کششی و رفتار سایشی کامپوزیت A356-ZrB2 کارشناسی ارشد دانلود 1392/02/20
مریم ناصح پرمویکاسیون در دندانپزشکی دکتری 1327
علی اصغر نجیمی مطالعه اثر عملیات حرارتی و عناصر بهساز Sr، Na و Ca بر ریزساختار و خواص کششی کامپوزیت A356-Al2O3. کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
زهرا نخجوانی استوماتیت باربیتوریکی تشخیص افتراقی و معالجه دکتری 1350
نوشین نصیری بررسی اثر عناصر بهساز استرانسیم، کلسیم، فسفر و سیلیسیم اضافی بر ریزساختار و خواص کششی کامپوزیت Al-15%Mg2Si کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/09
آرین نصیری راد تاثیر Ti، Zr و B بر ساختار و خواص کششی آلیاژ Al-Cu (201.0) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/20
ثریا نظیری آلرژی دهانی دکتری 1348
نرگس نعمتی Investigation of High Temeperature Wear and Mechanical Properties of Extruded Al-CMA Nanocomposite دکتری دانلود 1394/11/04
جواد نعمتیان بررسی و مطالعه عوامل بیماریهای قارچی زیرجلدی دکتری 1363
نوشین نیکروان کورتن تراپی در درمان شوک ها دکتری 1350
قاسم نورانی مظفری تأثیر عناصر آلیاژی مناسب بر ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت شیشه فلز حجمی CuZrAl کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/29
جمال هاشمی جداسازی قارچ هیستوپلاسما کپسولاتم از خفاش در ایران دکتری 1373
عطاءالله هراتی نقرس و دندانپزشکی دکتری 1348
مریم وحدتی بررسی تاثیر مواد میش متال و عملیات حرارتی بر ریز ساختار و خواص کششی کامپوزیت Al-Mg2Si کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/20
کامران ورشوکار بررسی فلورنرمال ملتحمه چشم در مراجعین بیمارستان شهید لبافی نژاد و بررسی کراتومایکوزیس در بیمارستان های تهران کارشناسی ارشد 1371
نگار یوسف‌زاده طراحی روشنایی دیواری برای منازل ( اتاق خواب) کارشناسی دانلود 1385
رستم وفاداری تظاهرات دهانی اختلالات متابولیک دکتری 1351
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 47 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی عمومی 8107128 2 06 نامشخص نامشخص 3953
طراحی و مهندسی در ریخته گری 8107280 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/04/03 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
کارآموزی عمومی 8107128 2 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
اصول انجماد و ریخته گری 8107358 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:15) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:15) 1396/03/30 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
مواد کامپوزیتی 8107363 2 01 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:45) 1395/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1395
ترکیبات بین فلزی (در آلیاژهای ریختگی) 8107402 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/20 (09:00 - 11:00) ترم اول 1395
کارآموزی عمومی 8107128 2 07 نامشخص نامشخص 3943
طراحی و مهندسی در ریخته گری 8107280 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1395/03/24 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1394
فروآلیاژها 8107379 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:45) 1395/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1394
ترکیبات بین فلزی (در آلیاژهای ریختگی) 8107402 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1394/10/27 (09:00 - 11:00) ترم اول 1394
اصول انجماد و ریخته گری 8107358 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:15) 1394/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1394
کارآموزی عمومی 8107128 2 07 نامشخص نامشخص 3933
مواد کامپوزیتی 8107363 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:45) 1394/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1393
طراحی و مهندسی در ریخته گری 8107280 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1393
مواد کامپوزیتی 8107363 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:45) 1393/10/15 (08:30 - 10:30) ترم اول 1393
طراحی و مهندسی در ریخته گری 8107280 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1393
فروآلیاژها 8107379 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:45 - 12:15) 1393/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1393
ترکیبات بین فلزی (در آلیاژهای ریختگی) 8107402 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1393
کارآموزی عمومی 8107128 2 07 نامشخص نامشخص 3923
مواد کامپوزیتی 8107363 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:45) 1393/03/19 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1392
نمایش 1 - 20 از 47 نتیجه
از 3