اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فرشاد اخلاقی

فرشاد اخلاقی،

استاد
دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
شناسایی و انتخاب مواد مهندسی | ریخته گری
شماره تماس : 82084087
اتاق : -
  • 910 ارجاعات
  • 14 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، شفیله ، متالوژی ومواد

1366 ← 1370

M.Sc ، تهران ، متالوژی ومواد

1354 ← 1358

کارشناسی ، تهران ، متالوژی ومواد

1352 ← 1356

فعالیت های علمی