اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فرشاد اخلاقی

فرشاد اخلاقی

فرشاد اخلاقی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 82084087
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اکرم ابراهیمی حسن کیاده استفاده از پودرهای نانومتری به منظورتسریع در عمل تف جوشی قطعات متالورژی پودر مسی کارشناسی ارشد دانلود 1385
اتابک علیزاده حرفتی ساخت و بررسی خواص کامپوزیتهای رشته‌ای فلز/فلز کارشناسی ارشد 1373
فرهاد ارزندی تاثیر مدول و حجم قطعات ریختگی بر چگونگی توزیع ذرات SiC در کامپوزیت¬هایAl/SiC تولید شده به روش باریکه مذاب (NMS) کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/13
سهیل ارشاد راد Optimisation and Characterization of Anti-Wear Bronze-Graphite Composites Produced Via Flake Powder Metallurgy کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/25
علی اروج زاده شبیه سازی جریان مذاب حین پرشدن قالب کارشناسی ارشد دانلود 1373
حامد اسفندیاری بهینه سازی فرآیند تولید پودر آلومینیم A356 به روش گرانوله کردن به کمک سرامیک واسطه و بررسی خواص پودر حاصل کارشناسی ارشد دانلود 1383
آرش اسماعیلی فر بهینه‌سازی فرایند تولید کامپوزیت‌های تابعی دولبه‌ای Al/SiC/Gr به روش گریز از مرکز با استفاده از ماده سیال پلیمری کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/28
پریسا افتخاری میلانی تهیه و مشخصه یابی کامپوزیت های Al-Al2O3 به روش متالورژی پودر پولکی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/12
حسین اکبری بهینه سازی و بررسی خواص کامپوزیت های برنز گرافیت (Cu90Sn10/Gr) تولید شده از روش متالورژی پودر درجا کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/14
امیر حسین پاک سرشت بررسی تاثیر دما و زمان بر سینتیک تشکیل آستنیت و بینیت در فولاد متوسط کربن CR3 کارشناسی 1382
عماد الدین اویسی بررسی ترکیب شیمیایی جهت دار (FGM) در آلیاژ هایپریوتکتیک Al-Si تهیه شده از روش ریخته گری گریز از مرکز هم دما کارشناسی ارشد دانلود 87/07/14
امیر رضا پلاسید تولید و بررسی خواص کامپوزیت ذره ای آلومینیوم گرافیت از روش متالوژی پودر درجا کارشناسی ارشد دانلود 1381
مائده پور مجیدیان تاثیر پارامترهای فرایند بر مشخصات کامپوزیت های تابعی Al/SiCp تهیه شده از روش ذوب مجدد و ته نشینی کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/28
سعید پورنادری بهینه سازی روش متالورژی پودر درجا در تولید کامپوزیت-های Al6061/Al2O3p با درصدهای مختلف فاز تقویت کننده کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/17
فرزاد جانعلی نیا بررسی خواص مکانیکی وسایشی کامپوزیتهای AI/SiCp کارشناسی ارشد دانلود 1381
مهدی جمالی بررسی اثر متغیرهای فرایند بر ریز ساختار و خواص کششی در ریخته گری گریز از مرکز آلیاژ برنز آلومینیم AB1 کارشناسی ارشد دانلود 86/07/15
سیده فرانک حسینی گوراجوبی تهیه و مشخصه یابی کامپوزیت درجای Al-Al2Cu از روش متالورژی پودر کارشناسی ارشد دانلود 1394/02/29
حسن محمدی مقانکی بررسی قابلیت ریخته گری کامپوزیتهای AL/SIC تهیه شده از روش گردابی کارشناسی ارشد 1379
حمیر رضا سرشار تاثیر همزمان جوانه‌زنی و بهسازی بر ساختار میکروسکپی و خواص مکانیکی آلومینیم AA5083 فرآیند اکستروژن کارشناسی ارشد 1382
صادق خیاط اردستانی بررسی تاثیر مشخصات قالب ماسه co2,مشخصات پوشان و دمای بارریزی برسیالیت ,ساختار وخواص مکانیکی قطعات نازک چدن نشکن کارشناسی ارشد دانلود 1386
عادل خدمتی تاثیـر عناصـر میکروآلیـاژ بر ساختـار چدن خاکستـری کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمد خیرخواه شبیه سازی انتقال حرارت در حین انجماد به روش المانهای محدود کارشناسی ارشد دانلود 1374
حامد خسروی بررسی تاثیر اندازه و مقدار ذرات sic بر ریز ساختار و رفتار سایشی کامپوزیت های Al-A356/sicpفرآوری شده به روش سطح شیبدار لرزان کارشناسی ارشد دانلود 1390/09/29
محمد باقر خواجه باشی بررسی تاثیر پارامترهای تولید و ترکیب شیمیایی بر ریز ساختار آلیاژهای AL-Si ریخته گری شده از روش نیمه جامد - نیمه مایع توسط همزن مکانیکی کارشناسی ارشد 1384
محمدباقر خواجه‌باشی بررسی تأثیر پارامترهای تولید و ترکیب شیمیایی بر ریزساختار آلیاژهای AI-Si ریخته گری شده از روش نیمه جامد- نیمه مایع توسط همزن مکانیکی کارشناسی ارشد دانلود 1384
سیاوش رجبی جهرودی آلیاژسازی سطحی آلومینیم به کمک پودرهای آلیاژی پایه ALتهیه شده توسط روش SAMDAl کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/29
روح الله رحمانی فرد بررسی تاثیر زیرکونیم و تانتالم بر خواص مکانیکی نانو کامپوزیت فولادی کم فعال 12YWT دکتری دانلود 1390/08/08
روح الله رحمانی فرد بررسی تاثیر فرآیند ا�ستروژن داغ بر روی ریز ساختار و خواص م�انی�ی �امپوزیت A356- 10 Vol% SiC کارشناسی ارشد دانلود 1383
روح الله رحمانی فرد بررسی تاثیر فرآیند اکستروژن داغ بر روی ریز ساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت A356-10Vo1 %Si c تهیه شده از روش کامپوکستینگ کارشناسی ارشد دانلود 1383
رضا اسلامی فارسانی تهیه ویسکرهای کاربید سیلیسیم از سبوس برنج بعنوان تقویت کننده در کامپوزیتها کارشناسی ارشد 1372
آرمان زارع بیدکی بهینه سازی و بررسی خواص بوشهای یاتاقان کامپوزیتی آلومینیوم- گرافیت تولید شده از روش متالورژی پودر درجا کارشناسی ارشد 1385
آرمان زارع بیدکی بهینه سازی و بررسی خواص بوشهای یاتاقان کامپوزیتی آلومینیم - گرافیت تولید شده از روش متالورژی پودر درجا کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمد زرگری پور بهینه سازی تولید کامبوزیت AI / SIC از روش متالورژی پودر کارشناسی ارشد دانلود 1377
سحر سالارفر بررسی رفتار آلیاژهای پایه آلومینیم در حالت نیمه جامد با استفاده از سطح شیبدار کارشناسی ارشد دانلود 1383
حسن سید محمد بهینه سازی و بررسی خواص کامپوزیت‌های تابعی برنز-گرافیت تولید شده از روش جدایش ثقلی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
دامون سهرابی بابا حیدری بررسی پارامترهای فرآیند بر ریز ساختار کامپوزیت¬های تابعی Al/SiC-Si با دو گرادیان مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/19
محمدرضا شاره تولید و بهینه سازی ریز ساختار کامپوزیتهای ذره ای Al -Sic از روش ریختـه گری کوبشــی کارشناسی ارشد دانلود 1383
محمد رضا شاره تولید و بهینه سازی ساختار کامپوزیتهای ذرهای Al-SiC از روش ریخته گری کوبشی کارشناسی ارشد 1383
امیر حسن شفیع فرهود بررسی تاثیر پارامترهای تولید بر میزان گلبولی شدن آلیاژ آلومینیم356 ریخته گری شده به روش باریکه مذاب کارشناسی ارشد دانلود 1388/05/26
بابک شهریاری نوگورانی استفاده از روش باریکه مذاب برای تولید قطعات نیمه جامد- نیمه مایع آلیاژهای آلومینیوم کارشناسی ارشد 1385
بابک شهریاری نوگورانی استفاده از روش ‘‘ باریکه مذاب’’ برای تولید قطعات نیمه جامد- نیمه مایع آلیاژهای آلومینیم کارشناسی ارشد دانلود 1385
چکاوک شیوا تأثیر ارتعاش بر ریزساختار آلیاژ A356) Al-Si) در حالت نیمه جامد کارشناسی ارشد دانلود 1386
مصطفی صابر بررسی تاثیر درجه حرارت بارریزی ودمای قالب بر ریزساختار وخواص مکانیکی در ریخته‌گری دقیق توپر تحت خلا آلیاژ منیزیمی AZ91C کارشناسی ارشد دانلود 1383
شایا صفاری بررسی تاثیر دمای بارریزی و فرکانس ارتعاش بر ریزساختار و سختی کامپوزیت Al-Mg2Si فرآوری شده به روش سطح شیبدار لرزان کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/27
ورژ طروسیان تاثیر پارامترهای تولید بر ریزساختار کامپوزیتهای A1/SiCp تهیه به روش اسپری دوغاب کامپوزیتی کارشناسی ارشد دانلود 1383
آرمین طغانی بررسی ریزساختار آلیاژ آلومینیوم A356 ریخته گری شده در حالت نیمه جامد به روش سطح شیبدار لرزان کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/12
فاطمه عابدینی تهیه و مشخصه یابی کامپوزیت درجا Al-Al3Ni به روش متالورژی پودر کارشناسی ارشد دانلود 1394/08/30
کاوه عدالتی بررسی تاثیر جایگزینی کاربید سیلیسیم به جای فروسیلیسیم بر خواص، نحوه انجماد و منحنی های سرد شدن چدن خاکستری کارشناسی 1381
کاوه عدالتی بررسی تاثیر جایگزینی کار بیدسیلیسیم به جای فروسیلیسیم بر خواص، نحوه انجماد و منحنی های سرد شدن چدن خاکستری کارشناسی ارشد دانلود 1381
آرش عطار تاثیر پارامترهای تولید بر ریزساختار زمینه و توزیع ذرات Sic در کامپوزیتهای A1/Sicp تولید شده به روش رخنه دهی گریز از مرکز کارشناسی ارشد دانلود 1385
علیرضا شیخ عبدالحسین بررسی عوامل موثر بر کنترل زمان میرایی در چدن نشکن کارشناسی ارشد 1383
اتابک علیزاده حرفتی ساخت و بررسی خواص کامپوزیتهای رشته ای فلز/فلز کارشناسی ارشد دانلود 1373
علی یزدانی بررسی تاثیر عناصر Zr، Ti و B بر ریزساختار و سیالیت و خواص کششی آلیاژ 520 آلومینیم کارشناسی ارشد 1378
غلامرضا یخکشی تاثیر عناصر جوانه زا و بهساز بر مورفولوژی ترکیبات بین فلزی غنی از آهن وخواص کششی در آلیاژ Al-Si10 کارشناسی ارشد دانلود 1383
فرزاد شهری تاثیر عناصر اصلاح کننده ساختاری بر خواص ریخته گری مکانیکی آلیاژهای Al-Si-Mg کارشناسی ارشد دانلود 1378
کاوه عدالتی بررسی تاثیر جایگزینی کاربید سیلیسیم به جای فروسیلیسیم بر خواص، نحوه انجماد و منحنی‌های سرد شدن چدن خاکستری کارشناسی ارشد 1381
سکینه کرمی حقـوق حاکـم بر نقل و انتقال تلفـن همـراه در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1383
کمال الدین علیزاده بررسی پارامترهای موثر بر سایش آلیاژهای هایپر یوتکتیک آلومینیم- سیلیسیم ریخته‌گری شده به روش SEMI-SOLID در دو نوع قالب (قالب با دمای محیط و قالب پیشگرم شده تا دمای 400 درجه سانتیگراد) کارشناسی 1383
صنم گرگان نژاد بهینه سازی و بررسی خواص کامپوزیت های تابعی آلومینیم-کاربید بور تولید شده از روش ته نشینی ثقلی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/01
سحر گلمکانیون تحلیل تجربی نظری رفتار خزش خمشی نانوکامپوزیت تابعی Al-SiC تولید شده به روش متالورژی پودر دکتری دانلود 1395/11/09
سید علیرضا لاجوردی بررسی چگونگی تاثیر پارامترهای تولید در خواص کامپوزیتهای Al/SiC تولید شده از روش ریخته گری نیمه جامد- نیمه مایع (Compocasting) کارشناسی ارشد 1379
علیرضا لاجوردی تاثیر پارامترهای تولید در خواص کامپوزیتهای AL/Sic تولید شده از روش ریخته گری نیمه جامد - نیمه مایع(Compocasting) کارشناسی ارشد دانلود 1379
ابراهیم لطیفی بررسی تاثیر پارامترهای مهم فرآیند برخواص کششی کامپوزیت ریختگی A356/AL2O3P تولید شده به روش ریخته گری گردابی کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمد خیرخواه شبیه سازی انتقال حرارت در حین انجماد به روش المانهای محدود کارشناسی ارشد 1374
حسن محمدی مقانکی بررسی قابلیت ریخته گری کامپوزیتهایAI/ sic تهیه شده از روش گردابی کارشناسی ارشد دانلود 1379
فاطمه مشایخی تهیه و مشخصه یابی کامپوزیت های تابعی درجای Al-Al2Cu از طریق واکنش دهی مذاب آلومینیم با مس جامد کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/07
ساره مصلح شیرازی مشخصه یابی نانوکامپوزیت های هیبریدی Al-SiC-Gr تولید شده به روش متالورژی پودر دکتری دانلود 1394/12/16
محمد معظمی گودرزی فرآوری نانوکامپوزیت‌ Al/SiC به روش ازهم‌گسیختگی مذاب با فاز جامد و بررسی خواص آن دکتری دانلود 1391/10/25
سهیل مهدوی تاثیر پارامترهای مواد و فرایند تولید در رفتار تریبولوژیکی کامپوزیت¬های هیبریدی Al/SiC/Gr تولید شده از روش متالورژی پودر درجا کارشناسی ارشد دانلود 1388/10/07
سید مازیار مهریار بررسی تاثیر درصد سیلیسیم و فسفر و دمای قالب روی مورفولوژی و اندازه سیلیسیم یوت�تی� و خواص سایشی آلیاژ های هایپر یوت�تی� Al- Si کارشناسی 1384
مرتضی میوه چین بهینه سازی فرآیند تولید کامپوزیت‌های تابعی دو لبه Al/SiC/Gr به روش جدایش ثقلی و بررسی خواص آن‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/25
جواد نعمت اللهی بهینه سازی ریزساختار وخواص مکانیکی آلیاژ Al-Si از طریق اختلاط مذابهای های هایپریوتکتیک و هیپویوتکتیک کارشناسی ارشد دانلود 1386
ورژ طروسیان تاثیر پارامتر های تولید بر ریز ساختار کامپوزیتهای AL/SICP تهیه شده به روش اسپری دو غاب کامپوزیتی کارشناسی ارشد 83
زهرا وزیر نژاد تهیه و مشخصه یابی کامپوزیت Al/Gr به روش متالورژی پودر پولکی کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/30
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 52 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی عمومی 8107128 2 10 نامشخص نامشخص 3953
فرایندهای انجماد پیشرفته 8107274 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/04/01 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مواد کامپوزیتی 8107363 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:45) 1396/03/22 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
فرایندهای انجماد پیشرفته 8107274 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/22 (09:00 - 11:00) ترم اول 1395
کارآموزی عمومی 8107128 2 11 نامشخص نامشخص 3943
فرایندهای انجماد پیشرفته 8107274 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1395/03/16 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1394
مواد کامپوزیتی 8107363 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:15) 1395/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1394
فرایندهای انجماد پیشرفته 8107274 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1394/10/16 (09:00 - 11:00) ترم اول 1394
کامپوزیتها 8107135 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1394/10/29 (09:00 - 11:00) ترم اول 1394
مواد کامپوزیتی 8107363 2 01 هرهفته شنبه (15:00 - 16:45) 1394/10/19 (08:30 - 10:30) ترم اول 1394
کارآموزی عمومی 8107128 2 11 نامشخص نامشخص 3933
فرایندهای انجماد پیشرفته 8107274 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1393
اصول انجماد و ریخته گری 8107358 3 01 هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 15:15) 1394/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1393
فرایندهای انجماد پیشرفته 8107274 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1393
کامپوزیت های ریختگی 8107325 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1393
آزمایشگاه انجماد و ریخته گری 8107365 1 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1393
کارآموزی عمومی 8107128 2 11 نامشخص نامشخص 3923
فرایندهای انجماد پیشرفته 8107274 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1392
فرایندهای انجماد پیشرفته 8107274 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1392
کامپوزیتها 8107135 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1392
نمایش 1 - 20 از 52 نتیجه
از 3