اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدفرشید کاشانی بزرگ

سیدفرشید کاشانی بزرگ،

استاد
دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
شناسایی و انتخاب مواد مهندسی | جوشکاری
شماره تماس : 82084105
اتاق : -
 • 693 ارجاعات
 • 13 h-Index

پروفایل

 • وزارت علوم و آموزش عالی ، کمیته داوری هجدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور 1396←1396
 • وزارت علوم و آموزش عالی ، دبیر کمیته فنی مهندسی شورای قطب های علمی کشور 1395←1396
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس فنی دانشگاه تهران ، عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده مهندسی متالورژی و مواد 1394←1396
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس فنی دانشگاه تهران ، سرپرست آزمایشگاه متالوگرافی پیشرفته 1394←1396
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس فنی دانشگاه تهران ، عضو شورای پژوهشی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد 1393←1395
 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، عضو کمیته داوری انتخاب پژوهشگران برتر پانزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور 1393←1393
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ، سرپرست آزمایشگاه کریستالوگرافی 1393←1395
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ، عضو کمیته جذب و استخدام 1392←1394
 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، عضو کمیته داوری چهاردهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران کشور 1392←1392
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس فنی ، تمدید حکم سرپرستی آزمایشگاه متالوگرافی پیشرفته 1392←1394
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ، سرپرستی آزمایشگاه متالوگرافی پیشرفته 1392←1394
 • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، همکاری و شرکت در کمیته ها و کمیسیون های فنی مهندسی شورای قطبهای علمی کشور به میزان هفتصد ساعت به عنوان دبیر کمیته تخصصی فنی مهندسی شورای قطب های علمی کشور 1391←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، امپریال کالج لندن ، مهندسی مواد

1371 ← 1375

کارشناسی ارشد ، تهران ، مهندسی متالوژی

1355 ← 1365

فعالیت های علمی