اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدفرشید کاشانی بزرگ

سیدفرشید کاشانی بزرگ

سیدفرشید کاشانی بزرگ    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 82084105
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
وحید افشاری پوشش نانو کریستالی آهن و تاثیر آن در تشکیل لایه روئین و جذب مواد بازدارنده خوردگی دکتری دانلود 1389/04/09
وحید امانی اتصال ورق آلومینیم به زیرلایه فولاد و تبدیل همزمان آن به لایه نانو کامپوزیت سطحی Al/TiC به روش هم‌زن اصطکاکی کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/10
سارا بوربورشیرازی استفاده از روش همزن اصطکاکی در تشکیل لایه‌های نانوکامپوزیت سطحی هیبریدی Mg/AlN/graphite بر منیزیوم کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/15
کاملیا جزایری ایجاد لایه سطحی نانو کامپوزیت Al/B4C بر آلومینیم با استفاده از فرایند اصطکاکی همزننده کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
سجاد حقانی فر بررسی اثر افزودنی کربن برخواص الکترودی ترکیب بر مبنای نانو بلورهای Mg2Ni تهیه شده توسط آسیای پر انرژی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/27
صفا حقیقت شیشوان سنتز نانوبلورهای Mg2Ni دارای افزودنی بر مبنای منگنز به عنوان الکترود منفی باتری قابل شارژ Ni-MH کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/07
محمود سلیمانی ایجاد لایه های نانو کامپوزیت سطحی هیبریدی Al/SiC-BN در آلومینیوم توسط روش هم زن اصطکاکی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/17
نوید سهرابی اثر ترمیم مکرر بر خواص مکانیکی فولاد کروم مولیبدن دار به روش جوشکاری ذوبی کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/30
محمد شجاعتی بررسی تأثیر جوشکاری ترمیمی مکرر بر رفتار مکانیکی و ریزساختار فولاد زنگ نزن مارتنزیتی X20Cr13 کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/23
محمد شربتی خواص الکترودی ترکیب بر مبنای نانوبلورهای Mg2Ni فرآوری شده توسط آسیای پرانرژی کارشناسی ارشد دانلود 1390/05/29
علی شمسی پور بررسی خواص سایشی نانوکامپوزیت سطحی ایجاد شده بر تیتانیم خالص تجاری توسط فرایند همزن اصطکاکی دکتری دانلود 1391/07/19
محمد رضا صادقپور ارزیابی خواص الکترودی پودرهای نانو بلوری بر پایه Mg2Cu تهیه شده توسط آلیاژسازی مکانیکی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/11
احسان صلبی استفاده از فرآیند هم زن اصطکاکی در ایجاد لایه سطحی نانوکامپوزیت هیبریدی AZ31/TiC/graphite کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/25
علی عابدی بررسی خواص سایشی لایه سطحی نانوکامپوزیتی حاوی ذرات SiC بر فولاد نرم توسط روش اصطکاکی هم زننده کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/23
روزبه عباسی بررسی اثر افزودنی بر پایه نایوبیوم بر رفتار الکترودی نانوبلورهای ترکیب بین‌فلزی نیکل-تیتانیم تهیه شده توسط آلیاژسازی مکانیکی کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/31
قاسم عظیمی رویین بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت درجا ساخته شده از سیستم آلومینیوم- اکسید آهن بر آلومینیوم توسط روش همزن اصطکاکی واکنشی دکتری دانلود 1396/06/22
محمود فاضل نجف آبادی بررسی اثر متغیر های فرآیند جوشکاری هم زن اصطکاکی بر اتصال نا همجنس تیتانیم/ فولاد زنگ نزن دکتری دانلود 1390/11/26
احمد قاسمی کهریزسنگی بکارگیری روش هم زن اصطکاکی در ایجاد لایه های نانو کامپوزیت سطحی دارای ذرات Ticبر فولاد نرم کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/30
علی متین افشار ارزیابی اثر منگنز برخواص الکترودی پودرهای نانو بلوری بر پایه Mg2Cu تهیه شده توسط آلیاژسازی مکانیکی کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/20
الهام محسنی سهی سنتز پودر نانو بلوری بر پایه Mg2Cu با افزودنی آلومینیم توسط آلیاژسازی مکانیکی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/02
مسعود مختاری اسفیدواجانی ایجاد لایه های نانو کامپوزیت سطحی Mg/TiN بر منیزیم توسط روش هم زن اصطکاکی کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/06
محمدعلی مقدس ایجاد لایه‌ی نانو کامپوزیت سطحی Al/Si3N4 با استفاده از فرآیند اصطکاکی تلاطمی کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/10
محمد منسومی ایجاد لایه سطحی نانو کامپوزیت Al/Tin برآلومینیم با استفاده از فرآیند اصطکاکی هم زننده کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/27
محبوبه سادات موسوی خواص الکترودی نانوبلورهای TiFe تهیه شده توسط آسیای پر انرژی با افزودنی بر پایه نایوبیوم کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/24
امین نیرومند جدیدی اتصال نقطه‌ای همزن اصطکاکی ورق‌های آلومینیوم به فولاد دوفازی کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/30
مسعود نظریان سامانی Chemical synthesis and characterization of doped graphene nanomesh دکتری دانلود 1396/05/08
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 62 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی عمومی 8107128 2 05 نامشخص نامشخص 3953
آزمایشگاه بلورشناسی 8107367 1 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه بلورشناسی 8107367 1 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم دوم 1395
بلور شناسی 8107366 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) 1396/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه بلورشناسی 8107367 1 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم اول 1395
آزمایشگاه بلورشناسی 8107367 1 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1395
آزمایشگاه روشهای نوین مطالعه مواد 8107311 1 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/30 (09:00 - 11:00) ترم اول 1395
روشهای نوین مطالعه مواد 8107310 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18 (09:00 - 11:00) ترم اول 1395
کارآموزی عمومی 8107128 2 05 نامشخص نامشخص 3943
آزمایشگاه بلورشناسی 8107367 1 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1395/03/17 (16:00 - 16:15) ترم دوم 1394
بلور شناسی 8107366 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) 1395/03/17 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1394
آزمایشگاه بلورشناسی 8107367 1 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1394/10/15 (16:30 - 17:00) ترم اول 1394
آزمایشگاه بلورشناسی 8107367 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1394/10/15 (16:30 - 17:00) ترم اول 1394
آزمایشگاه روشهای نوین مطالعه مواد 8107311 1 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1394
روشهای نوین مطالعه مواد 8107310 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1394/10/12 (09:00 - 11:00) ترم اول 1394
مبانی میکروسکوپ الکترونی 8107369 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:15) 1394/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1394
کارآموزی عمومی 8107128 2 05 نامشخص نامشخص 3933
آزمایشگاه بلورشناسی 8107367 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1393
بلور شناسی 8107366 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) 1394/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1393
آزمایشگاه بلورشناسی 8107367 1 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1393
نمایش 1 - 20 از 62 نتیجه
از 4