اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی محمد هادیان

علی محمد هادیان،

استاد
دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
شناسایی و انتخاب مواد مهندسی | جوشکاری
شماره تماس : 82084079
اتاق : -
  • پست الکترونیکی
  • 334 ارجاعات
  • 11 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، مک گیل ، مواد-سرامیک

1367 ← 1372

کارشناسی ، تهران ، مهندسی متالوژی

1107 ← 1365

M.Sc ، تهران ، متالوژی ومواد

1107 ← 1367

فعالیت های علمی