اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

ایوب حلوائی

ایوب حلوائی

ایوب حلوائی (بازنشسته)   (EN Page)

استاد
شماره تماس: 82084104
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

تحصیلاتفعالیت های اجراییکتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
امین اثمری بررسـی آزمایشگاهـی روش جـوش مقاومتی تحت فشـار در فاز جامد کارشناسی ارشد دانلود 1384
ساسان احمدزاده بررسی جوش پذیری چدن نای هارد پرلیتی مورد استفاده در غلتک های نورد گرم کارشناسی ارشد دانلود 1383
احمد ضابط جایگزین نمودن فولاد SC 60 توسط چدن داکتیل با عناصر آلیاژی به مقدار کم و احیانا عملیات حرارتی کارشناسی 1367
علی اخباری بررسی و ساخت چدنهای راکتیل قابل استفاده در درجه حرارتهای زیر صفر کارشناسی دانلود 1366
حجت اله ادگی بررسی تاثیر زمان، دما و حضور لایه Cu بر ساختار متالورژیکی، سختی و استحکام برشی اتصال نفوذی کامپوزیت Al A356/SiC کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/08
اکبر اسحاقی بررسی تاثیر استرانسیم(Sr) و عملیات حرارتی بر خواص تریبولوژیکی دمای بالای آلیاژ آلومینیم 332 ریختگی حاوی ترکیبات بین فلزی غنی از آهن کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/27
موسی اسمعیل‌زاده شبیه سازی استحکام مکانیکی اتصالات جوشی در فرآیند جوشکاری مقاومتی فشاری به روش اجزاء محدود کارشناسی ارشد دانلود 1385
بابا علی یاور زاده بررسی و امکان تبدیل کوره‌ کوپل دمش سرد به دمش گرم کارشناسی 1371
محمد بازدار بررسی تأثیر دمای استفاده از ماده CG کننده و نسبت منیزیم به گوگرد بر تشکیل گرافیت فشرده در ضخامتهای مختلف در چدن با گرافیت فشرده کارشناسی ارشد دانلود 1385
مجید باغبانی ششتمد بررسی ریزساختار و خواص سایشی آلیاژ با خواص تابعی (FGM) Al-Cu-Si تولید شده به روش ریخته‌گری گریز از مرکز افقی کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/15
علی بیضائی بناب بررسی علت ترک خوردگی قطعه y شکل واحدهای کراکینگ پتروشیمی و راههای جلوگیری از آن کارشناسی ارشد دانلود 1378
محمود پویامهر بررسـی تاثیر خواص فیزیکی و شیمیایی فوم، نوع پوشان، دمای بارریزی و ضخامت مدل بر سلامت قطعات آلومینیمی در فرآیند ریخته گری فومی کارشناسی ارشد دانلود 1384
صالح تهمتن بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت Al/A206-5%Al2O3 تهیه شده به روش ریخته‌گری کوبشی دکتری دانلود 1392/06/16
مهدی جمالی بررسی اثر متغیرهای فرایند بر ریز ساختار و خواص کششی در ریخته گری گریز از مرکز آلیاژ برنز آلومینیم AB1 کارشناسی ارشد دانلود 86/07/15
محمد حسین حلاج بررسی امکان جایگزینی آلیاژ روکش دهی سخت کاربیدکرم به جای کاربید تنگستن بر روی ورق فولاد نرم توسط جوشکاری کارشناسی ارشد دانلود 1382
حمیدرضا قلعی تاثیر آلومینیوم بر ساختار و خواص مکانیکی چدن داکتایل کارشناسی 1367
صادق خیاط اردستانی بررسی تاثیر مشخصات قالب ماسه co2,مشخصات پوشان و دمای بارریزی برسیالیت ,ساختار وخواص مکانیکی قطعات نازک چدن نشکن کارشناسی ارشد دانلود 1386
عادل خدمتی تاثیر عناثر میکرو آلیاژ بر ساختار چدن خاکستری کارشناسی ارشد 1384
عادل خدمتی تاثیـر عناصـر میکروآلیـاژ بر ساختـار چدن خاکستـری کارشناسی ارشد دانلود 1384
علی اکبر دشتی رحمت آبادی بررسی متالورژیکی فصل مشترک آلومینیوم-فولاد در جوشکاری انفجاری کارشناسی ارشد 1385
علی اکبر دشتی رحمت‌آبادی بررسی متالوژیکی فصل مشترک آلومینیم- فولاد در جوشکاری انفجاری کارشناسی ارشد دانلود 1385
اسماعیل زراعتی زردخونی بررسی تاثیر نوع فلاکس فعال و پارامترهای جوشکاری بر عمق و ساختار جوش فولاد کم آلیاژ 25CrMo4 به روش جوشکاری TIG کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/10
محمدرضا سلطان محمدی بررسی جوش غیر همجنس تیتانیم به فولاد کارشناسی ارشد دانلود 1384
محسن شبان اثر سیلیسیم مذاب پایه و قلع افزودنی بر ریز ساختار خواص مکانیکی چون گرافیت فشرده کارشناسی ارشد دانلود 1386
محمود شریفی تبار بررسی تاثیر متغیر های جوشکاری مقاومتی سر به سر فشاری بر ریزساختار، خواص مکانیکی و مقاومت به خستگی اتصال فولاد زنگ نزن آستنیتی 304 کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
سرور شهبازی ایجاد لایه کامپوزیتی حاوی ذرات WC بر سطح فولاد از طریق ذوب سطحی توسطTIG کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/23
مصطفی صابر بررسی تاثیر درجه حرارت بارریزی ودمای قالب بر ریزساختار وخواص مکانیکی در ریخته‌گری دقیق توپر تحت خلا آلیاژ منیزیمی AZ91C کارشناسی ارشد دانلود 1383
مصطفی صابر بررسی تاثیر درجه حرارت بار ریزی و دمای قالب بر ریزساختار و خواص مکانیکی در ریخته گری دقیق تو پر تحت خلا آلیاژ منیزیمی AZ 91 C کارشناسی ارشد دانلود 1383
عقیل طالبی بررسی و تحقیق بر روی پارامترهای موثر بر ریخته گری بوشهای برنزی پر آلیاژ به روش ریخته گری گریز از مرکز افقی کارشناسی ارشد 1377
عقیل طالبی بررسی و تحقیق بر روی پارامترهای موثر بر ریخته گری بوشهای برنزی پرآلیاژ به روش ریخته گری گریز از مرکز افقی کارشناسی ارشد دانلود 1377
ورژ طروسیان تاثیر پارامترهای تولید بر ریزساختار کامپوزیتهای A1/SiCp تهیه به روش اسپری دوغاب کامپوزیتی کارشناسی ارشد دانلود 1383
جلال عبادی ساخت و بررسی خواص کامپوزیت تابعی Al-Mg2Sn درجا به روش ریخته‌گری گریز از مرکز کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/26
حسین رضا عباسی بررسی مسائل تهیه کفشک ترمز بی متال از چدن خاکستری - چدن داکتیل کارشناسی ارشد دانلود 1384
حمید عیسی زاده شبیه سازی فرآیند جوشکاری مقاومتی نقطه ای و محاسبه اندازه دکمه جوش با استفاده از روش اجزاء محدود کارشناسی ارشد دانلود 1386
آرش عطار تاثیر پارامترهای تولید بر ریزساختار زمینه و توزیع ذرات Sic در کامپوزیتهای A1/Sicp تولید شده به روش رخنه دهی گریز از مرکز کارشناسی ارشد دانلود 1385
علی اخباری بررسی و ساخت چدنهای داکتیل قابل استفاده در درجه حرارتهای زیر صفر کارشناسی 1366
علی سیفوری بررسی تاثیر پارامترهای ریخته‌گری تحت فشار بر کیفیت قطعات آلومینیمی کارشناسی ارشد 1378
حمید رضا قلعی تاثیر آلومینیم برساختار و خواص مکانیکی چدن داکتایل کارشناسی دانلود 1367
کامبیز وفائیان بررسی و تحقیق در مورد قالبهای سیمانی و زودگیر کارشناسی 1374
شهرام کدخدائی بررسی تاثیر جایگزینی نیکل با مس بر ساختار میکروسکوپی و خواص سایشی چدن های سفید مارتنزیتی نیکل- کرم دار کارشناسی ارشد 1379
شهرام کدخدائی بررسی تاثیر جایگزینی نیکل با مس بر ساختار میکروسکوپی و خواص سایشی چدنهای سفید مارتنزیتی نیکل- کرم دار کارشناسی ارشد دانلود 1379
محمد توکاسی خیابانی بررسی عوامل موثر بر سیالیت چدن خاکستری کارشناسی 1368
محمد حسین حلاج بررسی امکان جایگزینی آلیاژ روکش دهی سخت کاربید کرم به جای کاربید تنگستن بر روی ورق فولاد نرم توسط جوشکاری کارشناسی ارشد 1382
کریم مرسلی بررسی تأثیر پارامترهای فرآیند و استفاده از پوشان بر کیفیت قطعات چدنی تهیه شده به روش ریخته گری با مدلهای فومی کارشناسی ارشد دانلود 1379
میرکریم مرسلی بررسی تاثیر پارامترهای فرایندو استفاده از پوشان به کیفیت قطعات چدنی تهیه شده به روش ریختگی با مدل های فومی کارشناسی ارشد 1379
امیر مطالب زاده بررسی تأثیر میزان منیزیم و سیلیسیم بر مورفولوژی گرافیت و خواص مکانیکی چدن گرافیت فشرده کارشناسی ارشد دانلود 85
امیر مطلب زاده بررسی تاثیر میزان منیزیم و سیلیسیم بر مورفولوژی گرافیت و خواص مکانیکی چدن گرافیت فشرده کارشناسی ارشد 1385
حالد نامی بررسی تأثیر دما، زمان و حضور لایه واسط مس بر ساختار متالورژیکی، سختی و استحکام برشی اتصال نفوذی کامپوزیت Al/Mg2Si کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/15
حمیدرضا نجفی دژده منفرد تأثیر عناصر میکرو آلیاژ بر خواص مکانیکی و ریز ساختاری فولادهای میکرو آلیاژ ریختگی دکتری دانلود 1386
تیرداد نیک نژاد بررسی ساختار میکروسکوپی و خواص مکانیکی جوش لیزر پالسی Nd : YAG در آلیاژ مس برلیم C17200 کارشناسی ارشد دانلود 1387/9/16
مهدی هاشمی بررسی و مقایسه کیفیت جوشکاری فولاد CK45 به فولاد ST443 به روشهای قوس الکترود دستی و گاز کربنیک کارشناسی ارشد 1377
ورژ طروسیان تاثیر پارامتر های تولید بر ریز ساختار کامپوزیتهای AL/SICP تهیه شده به روش اسپری دو غاب کامپوزیتی کارشناسی ارشد 83
مجید یوسف زاده چیمه بررسی اثر سرعت انجماد و دمای عملیات حرارتی بر ساختار نانو کریستالی و خواص کششی آلیاژ شیشه ای ETM-LTM-SM کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/07
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 55 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی عمومی 8107128 2 15 نامشخص نامشخص 3953
ریخته گری پیشرفته 8107309 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/21 (09:00 - 11:00) ترم اول 1395
اصول و فرآیندهای اتصال مواد 8107357 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:45) 1395/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1395
اصول انجماد و ریخته گری 8107358 3 01 هرهفته یک شنبه (15:15 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (15:15 - 16:30) 1395/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1395
کارآموزی عمومی 8107128 2 17 نامشخص نامشخص 3943
شمش ریزی 8107314 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1395/03/22 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1394
اصول انجماد و ریخته گری 8107358 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) 1395/03/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1394
اصول انجماد و ریخته گری 8107358 3 02 هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:45) 1395/03/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1394
ریخته گری پیشرفته 8107309 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1394/10/15 (09:00 - 11:00) ترم اول 1394
روشهای پیشرفته جوشکاری 8107321 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1394/10/20 (09:00 - 11:00) ترم اول 1394
تکنولوژی ریخته گری فلزات 8107360 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:45) 1394/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1394
اصول و فرآیندهای اتصال مواد 8107357 2 01 هرهفته دو شنبه (15:15 - 17:00) 1394/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1394
کارآموزی عمومی 8107128 2 17 نامشخص نامشخص 3933
شمش ریزی 8107314 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1393
تکنولوژی ریخته گری فلزات 8107360 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) نامشخص ترم دوم 1393
اصول و فرآیندهای اتصال مواد 8107357 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:45) 1394/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1393
ریخته گری پیشرفته 8107309 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1393
روشهای پیشرفته جوشکاری 8107321 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1393
شناخت و انتخاب مواد فلزی 8107350 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1393/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1393
کارآموزی عمومی 8107128 2 17 نامشخص نامشخص 3923
نمایش 1 - 20 از 55 نتیجه
از 3