اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حمیدرضا قاسمی منفردراد

حمیدرضا قاسمی منفردراد

حمیدرضا قاسمی منفردراد    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 82084095
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
احسان الدین محلاتی بررسی رفتار خوردگی - سایش رفتگی (Erosion _ Corrosion) فولاد کربنی در اب حاوی ذرات سیلیس کارشناسی ارشد 1375
حامد اخیانی تولید پوشش نانو کامپوزیتی Ni/WC به روش آبکاری الکتریکی با استفاده از جریان پالسی و بررسی خواص تریبولوژیکی آن کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/28
نسرین سادات آذریان بررسی تأثیر زاویه برخورد ذرات سیلیس بر رفتار رفتگی-خوردگی آلیاژ آلومینیم سری 5000 در محلول 5/3 درصد وزنی NaCl کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/15
اکبر اسحاقی بررسی تاثیر استرانسیم(Sr) و عملیات حرارتی بر خواص تریبولوژیکی دمای بالای آلیاژ آلومینیم 332 ریختگی حاوی ترکیبات بین فلزی غنی از آهن کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/27
حسین اسکندری رفتار تریبولوژیکی کامپوزیت های زمینه آلومینیمی ذره ای تولید شده به روش فشردن انفجاری دکتری دانلود 1384
بهنام افشار پویا بررسی رفتار تریبولیژیکی آلیاژ TiAl6V4 و پلیمر UHMWPE بکار رفته در پروتز مفاصل پا کارشناسی ارشد 1377
حسین اکبری بهینه سازی و بررسی خواص کامپوزیت های برنز گرافیت (Cu90Sn10/Gr) تولید شده از روش متالورژی پودر درجا کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/14
محمد امامی رفتار تریبولوژیکی دما بالای فولادهای حاوی کروم-وانادیم نیتریده شده به روش گازی کارشناسی ارشد دانلود 1385
امیر حسین پاک سرشت بررسی تاثیر دما و زمان بر سینتیک تشکیل آستنیت و بینیت در فولاد متوسط کربن CR3 کارشناسی 1382
امیر امینی بررسی رفتارسایشی فولاد حاوی کرم و وانادیم نیتریده شده به روش پلاسما کارشناسی ارشد دانلود 1384
بابک بسطامی پور بررسی مشخصات استحکامی و رفتار سایشی پوششهای WC / CO بر روی فولاد0 413 به طریق پلاسما اسپری کارشناسی ارشد دانلود 1376
امیر پاشا بررسی رفتار تریبولوژیکی و خوردگی پوشش هیدروکسی اپاتایت بر روی زمینه از جنس آلیـاژتیتـانیـوم کارشناسی ارشد دانلود 1384
امیر پاشا تاثیر سرعت و زاویه برخورد ذرات سیلیس بر رفتار رفتگی-خوردگی فولادهای ساده کربنی و سوپرداپلکس در محیط 3.5% NaCl دکتری دانلود 1395/11/10
محمدرضا پریور بهینه سازی خواص تریبولوژیکی پوشش کامپوزیتی نیکل - الماس با استفاده از آبکاری با جریان پالسی کارشناسی ارشد دانلود 1382
مجید پرویزی بررسی رفتار تربیولوژیکی ساختار نانو ایجاد شده توسط تغییر شکل شدید بر سطح آلومینیوم کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمدرضا تاج الدینی Tribological properties of pulse electrodeposition Ni-Co-TiO2 nanocomposite coatings on mild steel کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/09
رضا تیما مطالعه خواص سایشی دمای بالای پوشش نانوساختار TiN اعمال شده به روش PACVD بر فولاد ابزار گرم کار H11 نیتروژن دهی پلاسمایی شده کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/19
احمدرضا حقیقی ایجاد پوشش کاربید نیوییم بر روی فولاد با استفاده از روش TRD و بررسی خواص سایشی آن کارشناسی ارشد دانلود 1385
نگار خیاطان بررسی تأثیر سرعت و زاویه ی برخورد ذرات سیلیس بر رفتار رفتگی- خوردگی آلیاژ تیتانیم خالص تجاری در محلول 5/3 درصد وزنی NaCl کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/08
محمد خرم نژاد The effect of aging treatment on the mechanical properties, creep behavior and tribological properties of Mg-7Gd-3Y and Mg-7Gd-3Y-0.5Zr alloys کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/07
گلناز خسروی ایجاد پوشش بین فلزی نیکل_تیتانیم از طریق فرآیند نفوذی و مطالعه ی خواص سایشی آن کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/29
شایان درخور بررسی رفتار تریبولوژیکی لایه نفوذی ایجاد شده به روش اکسیداسیون حرارتی در آلیاژ تیتانیم خالص تجاری کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/14
غلامرضا دهقانی بررسی رفتار تریبولوژیکی پوششهای اکسید آندی سخت کارشناسی ارشد دانلود 1375
علی رحیمی بررسی رفتار سایشی و خوردگی پوشش کامپوزیتی نانو ساختار نیکل - کاربیدسیلیسیم کارشناسی ارشد دانلود 1386
فاطمه رضائی ارزیابی خواص فیزیکی و مکانیکی با تاکید بر زبری سطح تخته فیبر دانسیته متوسط ساخته شده از الیاف چوب درخت انگور کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/16
میثم رنجبر خانقاه سفلی بررسی اثر زاویه و اندازه ذرات برخورد کننده بر رفتار رفتگی-خوردگی فولاد زنگ نزن مارتنزیتی در محلول 5/3% کلرید سدیم کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/07
علی روستا آزاد تأثیر عملیات نیتروژن دهی پلاسمایی بر رفتار تریبولوژیکی دما بالای فولاد زنگ نزن AISI 431 کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
سروش سمیانی تأثیر افزودن سیلسیم، نیکل و مس بر پیر شدن و خواص مکانیکی آلیاژهای Al-Si پیستون کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/08
حسین شاه علی Synergistic erosion-corrosion behavior of Sanicro 28 alloy in 3.5% NaCl environment کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/30
احد شفیعی تأثیر آستمپرینگ بر رفتار سایشی فولاد پرلیتی کروم- مولیبدنی مورد استفاده در لاینرهای آسیا و مقایسه آن با فولاد آستمپر کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/11
محسن شمس الدینلو بررسی رفتار تریبولوژیکی آلیاژ اکسید حرارتی شده Ti-6Al-4V در محیط سازگار با بدن تحت نیروهای اعمالی مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1391/05/24
علی شهری‌پور سخت کاری سطحی چدن نشکن از طریق ذوب و آلیاژسازی سطحی با استفاده از فرآیند TIG کارشناسی ارشد دانلود 1385
سعید ضیایی خسروشاهی بررسی استفاده از ضایعات MDF در ساخت تخته خرده چوب سه لایه با تأکید بر زبری سطح کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/03
احمد ظفری تاثیر عناصر نادر خاکی بر رفتار تریبولورژیکی دمای بالای آلیاژ منیزیم AZ91D کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/28
سید شمس الدین عابدی ایجاد تردی هیدروژنی در فولاد 1Mo- 2.5Cr با ریزساختار کاملا بینیتی و بررسی برگشت خواص مکانیکی و سینتیک خروج هیدروژن از فولاد مذکور در دمای محیط کارشناسی ارشد 1380
مرتضی عابدینی بررسی مکانیزم رفتگی-خوردگی آلیاژ برنج آلومینیم و تاثیر افزودنی نیکل دکتری دانلود 1394/06/09
مرتضی عابدینی اکار زواره اثر ریزساختار نایتینول بر رفتار تریبولوژیکی آن کارشناسی ارشد دانلود 87/11/26
مصطفی عباسی مزار بررسی تاثیر ترکیبات بین فلزی غنی از آهن AlFeSi بر رفتار تریبولوژیکی آلیاژهای Al-Si در حالت روانکاری شده کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/18
رضا علی عسگریان تاثیر عملیات حرارتی بر رفتار تریبولوژیکی آلیاژهای نیکل- تیتانیم غنی از نیکل کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/24
بهنام علیخانی Effect of Intercritical heat treatment on high temperature wear behavior of AISI H13 کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
علی محمد علیزاده چرندایی اثر تیتانیم و وانادیم بر ریزساختار، خواص مکانیکی و رفتار سایشی دما بالای چدن خاکستری کارشناسی ارشد 1379
غلامرضا دهقانی بررسی رفتار تریبولوژیکی پوششهای اکسیدی آندی سخت کارشناسی ارشد 1375
حمزه فراتی راد نیتروژن دهی فولاد گرم کار H11 و بررسی خواص سایشی آن کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/30
علی اصغر فولادی مقدم بررسی علل شکست و زوال ساختار میکروسکوپی پره های متحرک ردیف دوم توربین گازی ساخته شده از سوپر آلیاژ پایه نیکل و ریختگی Udime500 کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/30
علیرضا قادری بررسی تاثیر ساختار گرانیت و متغیرهای آستمپرینگ بر روی خواص مکانیکی و تریبولوژیکی چدن با تکیه بر بکارگیری در کفشک ترمز قطار کارشناسی ارشد دانلود 1381
نیما قفل گری بررسی رفتار تریبولوژیکی دمای بالای پوشش اکسید حرارتی شده TiO2 بر روی آلیاژ تیتانیم کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/16
کمال الدین علیزاده بررسی پارامترهای موثر بر سایش آلیاژهای هایپر یوتکتیک آلومینیم- سیلیسیم ریخته‌گری شده به روش SEMI-SOLID در دو نوع قالب (قالب با دمای محیط و قالب پیشگرم شده تا دمای 400 درجه سانتیگراد) کارشناسی 1383
علیرضا لاجوردی تاثیر پارامترهای تولید در خواص کامپوزیتهای AL/Sic تولید شده از روش ریخته گری نیمه جامد - نیمه مایع(Compocasting) کارشناسی ارشد دانلود 1379
مجید لیلازمهرآبادی بررسی رفتار خوردگی و تریبولوژیکی پوشش های الکترولس NI-P-SIC-PTFE کارشناسی ارشد دانلود 1385
احسان الدین محلاتی بررسی رفتار خوردگی - سایش رفتگی (Erosion - Corrosion) فولاد کربنی در آب حاوی ذرات سلیس کارشناسی ارشد دانلود 1375
محمدرضا وطن آرا سخت پوشی فولاد ابزار L6 با سوپر آلیاژ پایه کبالت به روش جوشکاری TIG کارشناسی ارشد 1385
مظفر رحیمی ساخت و بررسی خواص تریبولوژیکی مواد اصطکاکی زمینه فلزی کارشناسی ارشد 1382
سینا معین درباری خواص خزشی و سایشی آلیاژ منیزیم AZ91 حاوی قلع کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/11
معبود منشی رودسری بررسی اثر سرعت محلول و میزان ذرات سیلیس بر رفتار رفتگی–خوردگی آلیاژ آلومینیم سری 5000 در محیط آب دریا کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/16
کیوان مهدی زاده بررسی رفتار رفتگی-خوردگی فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI 316L بعد از عملیات نیتراسیون پلاسمایی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
تقی موسی الرضایی ایجاد و بررسی لایه های سطحی آلیاژی و کامپوزیتی بر آلیاژهای منیزیمی با بکارگیری روش جوشکاری TIG کارشناسی ارشد دانلود 1384
جلال ناصحی مطالعه رفتار تریبولوژیکی دمای بالای آلیاژ Ni-Ti و مقایسه آن با پوشش کرم سخت ایجاد شده بر روی فولاد کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/03
حسین نعمتی تأثیر عملیات حرارتی بر رفتار تریبولوژیکی دما بالای آلیاژهای Mg-Gd-Y کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/17
فرشاد نیک کار ایجاد کامپوزیت حاوی ذرات WC بر روی آلیاژ منیزیم به روش همزن اصطکاکی اغتشاشی و بررسی خواص آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/16
عباس نوروزی سینکی سختکاری سطحی تیتانیم از طریق ایجاد لایه سطحی کامپوزیتی توسط روش جوشکاری TIG کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمد تقی همزبان قراملکی توسعه آزمایش سرشار به منظور تعیین قابلیت سایندگی سنگ ها دکتری دانلود 1392/03/07
امین یوردخانی تاثیر اتمسفر گازی حاوی مونواکسید کربن بر مورفولوژی و ترکیب فازی نانو ذرات مغناطیسی هگزافریت ها کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/10
محمدرضا وطن آرا سخت پوشی فولاد ابزار ( DIN 1. 2714) با سوپر آلیاژ پایه کبالت به روش جوشکاری TIG کارشناسی ارشد دانلود 1385/07/03
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 39 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی عمومی 8107128 2 12 نامشخص نامشخص 3953
تریبولوژی 8107055 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/29 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه روشهای نوین مطالعه مواد 8107311 1 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/19 (09:00 - 11:00) ترم اول 1395
روشهای نوین مطالعه مواد 8107310 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/18 (09:00 - 11:00) ترم اول 1395
کارآموزی عمومی 8107128 2 14 نامشخص نامشخص 3943
تریبولوژی 8107055 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/03/31 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1394
آزمایشگاه روشهای نوین مطالعه مواد 8107311 1 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1394
روشهای نوین مطالعه مواد 8107310 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1394/10/12 (09:00 - 11:00) ترم اول 1394
کارآموزی عمومی 8107128 2 14 نامشخص نامشخص 3933
تریبولوژی 8107055 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1393
آزمایشگاه روشهای نوین مطالعه مواد 8107311 1 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1393
روشهای نوین مطالعه مواد 8107310 2 03 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1393
کارآموزی عمومی 8107128 2 14 نامشخص نامشخص 3923
تریبولوژی 8107055 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1392
آزمایشگاه روشهای نوین مطالعه مواد 8107311 1 03 هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1392
روشهای نوین مطالعه مواد 8107310 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1392
کارآموزی عمومی 8107128 2 14 نامشخص نامشخص 3913
تریبولوژی 8107055 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1391
آزمایشگاه روشهای نوین مطالعه مواد 8107311 1 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1391
روشهای نوین مطالعه مواد 8107310 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1391
نمایش 1 - 20 از 39 نتیجه
از 2