اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حامد میرزاده سلطان پور

حامد میرزاده سلطان پور

حامد میرزاده سلطان پور    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 82084127
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حمیدرضا اکرمی فرد توسعه ریزساختار فولاد زنگ نزن 304 توسط روکش کاری نوردی و استحاله فازی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
پویان پرنیان تولید ساختار فوق ریز دانه در فولاد 304 ال با استفاده از روش کشش سیم کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/09
سعید دلدار کودهی ارزیابی مکانیزم های استحکام بخشی در فولاد TRIP مس دار مورد استفاده در صنعت خودرو کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/30
محمد شیردل فرآوری فولاد زنگ نزن 304 فوق ریزدانه / زیرمیکرون توسط فرآیند ترمومکانیکی بازگشت مارتنزیت کرنشی کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/19
قوام عزیزی قالهری تولید فولاد TRIP با ریزساختار و خواص مکانیکی بهینه مورد استفاده در صنعت خودرو کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/31
مصطفی نجفی Microstructure and Mechanical Properties of Ultrafine-Grained C-Mn Steel Produced by Thermomechanical Processing of Martensite Starting Microstructure کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/28
میثم نقی زاده بهینه سازی فرآیند های ترمومکانیکی بازگشت مارتنزیت کرنشی جهت فرآوری فولادهای زنگ نزن آستنیتی فوق ریز دانه کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/10
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی عمومی 8107128 2 31 نامشخص نامشخص 3953
خواص مکانیکی مواد2 8107217 2 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:45) 1396/04/03 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
مطالب وپژه/گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 8107404 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/22 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مقاومت مصالح 8107022 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1396/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
خواص مکانیکی مواد1 8107024 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1395
شکل دادن سوپر پلاستیک 8107052 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1395/10/26 (09:00 - 11:00) ترم اول 1395
کارآموزی عمومی 8107128 2 32 نامشخص نامشخص 3943
خواص مکانیکی مواد2 8107217 2 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:45) 1395/04/02 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1394
مطالب وپژه/گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 8107404 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1395/03/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1394
مقاومت مصالح 8107022 3 02 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:15) 1395/03/26 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1394
خواص مکانیکی مواد1 8107024 3 02 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1394/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1394
شکل دادن سوپر پلاستیک 8107052 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1394/10/26 (09:00 - 11:00) ترم اول 1394
کارآموزی عمومی 8107128 2 32 نامشخص نامشخص 3933
مطالب وپژه/گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 8107404 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1393
مقاومت مصالح 8107022 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1394/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1393
خواص مکانیکی مواد1 8107024 3 02 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1393/10/15 (14:00 - 16:00) ترم اول 1393
شکل دادن سوپر پلاستیک 8107052 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1393
کارآموزی عمومی 8107128 2 33 نامشخص نامشخص 3923
مطالب وپژه/گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 8107404 2 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) نامشخص ترم دوم 1392
مقاومت مصالح 8107022 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته یک شنبه (12:45 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1393/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1392
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2