اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

رضا محمودی

رضا محمودی

رضا محمودی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 82084074
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مریم اخلاقی بررسی انرژی تغییرشکل سیم های نیکل- تیتانیم کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/27
نسرین سادات آذریان بررسی تأثیر زاویه برخورد ذرات سیلیس بر رفتار رفتگی-خوردگی آلیاژ آلومینیم سری 5000 در محلول 5/3 درصد وزنی NaCl کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/15
مهدی ارجمندپور رفتارخزشی آلیاژهای منیزیمی Mg-Al-Ca-RE، Mg-Al-Ca-Sr و Mg-RE-Zn کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/31
امیر افتتاحی شکل پذیری ورق منیزیمی AZ51 کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
مهران افشار شکل‌پذیری ورق AZ31B کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/27
مهرداد آقایی خضری بررسی اثرهمگن سازی برشکل پذیری ورقهای آلیاژی غیرقابل عملیات حرارتی آلومینیم دکتری دانلود 1380
مهرداد آقایی خفری رفتار تغییر شکل ورق های آلومینیومی 8011 و 8079 کارشناسی ارشد دانلود 1375
امیر اکبری جیردهی بررسی رفتار خزشی آلیاژهای منیزیم Mg-Al-Ca و Mg-RE توسط آزمون های موضعی کارشناسی ارشد دانلود 1391/12/12
اکبر سخائی مقایسه رفتار سایشی فولادهای پرکرم و فولادهای سمانته‌ای کارشناسی 1372
علی اکبری فخرآبادی بررسـی پدیده رشـد دانـه در آلیـاژهای مـس کارشناسی ارشد 1383
امیر عطارچی بررسی پدیده ناپایداری پلاستیک در آلیاژهای آلومینیم AA 5010، AA 5052 کارشناسی 1374
نگار باغبان آقایی Evaluation of microstructure, mechanical properties and creep behavior of Mg-6Al-2Sn cast alloys with Ca and Si addition کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/13
امیر بصیری پور مقایسه چقرمگی ساختارهای بینایتی و مارتنزیت تمپرشده در فولاد AIS6150 کارشناسی ارشد دانلود 1381
مجتبی بیکدلی بررسی تاثیر کلسیم بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ Mg-5%Sn فرآوری شده به روش ECAP کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/23
حمید رضا بنائی فرد بررسی رفتار تغییر شکل آلیاژ سوپر پلاستیک قلع - سرب - آنتیموان کارشناسی ارشد دانلود 1379
پروانه مکاریان طبری بررسی رفتار تبلور مجدد ورقهای فولاد، مس و برنج کارشناسی 1378
داود پیروهدایتی بررسی رفتار تغییرشکل آلیاژ منیزیم GZ31 پس از اکستروژن و فورج چندجهته کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/10
علیرضا تربتی صراف اثر ریزدانه سازی و تغییر شکل پلاستیک شدید بر رفتار مکانیکی الیاژ az31 و کامپوزیت az31 تقویت شده با ذرات نانومتری الومینا کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/09
باهره تکیه معروف مطالعه تاثیر انرژی چسبندگی و ساختمان لایه ای بر رفتار ضربه ای کامپوزیتها ی فلزی چندلایه کارشناسی ارشد دانلود 1380/10/23
زهرا تنهایی Effect of Gd on the modification of Mg2Si particle morphology, mechanical properties and creep of Mg–3Si cast alloy کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/08
مهدی توکلی بررسی ریزساختار و رفتار خزشی آلیاژهای ZE63 و ZE41 منیزیم کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/09
جعفر کارشناس بررسی اثر پیش گرم و پس گرم بر خواص فولادهای مخازن جوشکاری شده کارشناسی 1373
عباس جمالی ریزساختار، خواص مکانیکی و سوپرپلاستیسیته آلیاژ منیزیم ZK60 فرآوری شده به روش اکستروژن و آهنگری چند جهته کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/13
احمد چمن فر اندازه گیری نسبت کرنش پلاستیک در ورق های فلزی کارشناسی ارشد دانلود 1382
مهدی حبیب نژاد کورایم مشخصه نمایی خواص فیزیکی و مکانیکی نانوکامپوزیت های منیزیمی تولید شده به روش ریخته گری کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/30
فرید حریری مکانیزم ریزکردن ورقه های آلومینیم توسط آلیاژساز AI-T i-B کارشناسی ارشد دانلود 1371
غلام حیدر حسنی شکل پذیری ورق آلیاژهای منیزیم- قلع-کلسیم دکتری دانلود 1392/06/17
غلام حیدر حسنی بررسـی تاثیر عوامـل فـرآینــد کشش سیــم بر توزیـع کـرنـش در مقطع سیم کشیده شده کارشناسی ارشد دانلود 1383
حسین دهقانی پوده بررسی قابلیت اسپین شوندگی فولادهای 4340 کارشناسی ارشد 1368
سیامک حسین نژاد کنترل ریزساختار و خواص مکانیکی فولادهای ماراجیـنگ بـدون کبـالت دکتری دانلود 1384
احمد خدابخشی دهمیانی ریزساختار، خواص مکانیکی و سوپرپلاستیسیته آلیاژهای Zr Y--Mg-Gd و Zr-Ag Y--Mg-Gd فرآوری شده به روش اکستروژن و آهنگری چند جهته کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/13
حمید رضا خرجی بررسی اثر عملیات حرارتی زیر صفر بر خواص سایشی فولاد ابزار تندبر M2 کارشناسی ارشد 1377
محمد خرم نژاد The effect of aging treatment on the mechanical properties, creep behavior and tribological properties of Mg-7Gd-3Y and Mg-7Gd-3Y-0.5Zr alloys کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/07
علی اصغر خسروآبادی بررسی عملیات حرارتی بهینه بر فولادهای مستحکم کم آلیاژی حاوی Nicrmov کارشناسی ارشد دانلود 1379
علی اصغر خسرو آبادی بررسی عملیات حرارتی بهینه بر فولادهای مستحکم کم آلیاژی حاوی NiCrMoV کارشناسی ارشد 1379
مهدی خونساری تعیین مقادیر بهینه عناصر آلیاژی نیکل و کروم در فولادهای کم آلیاژی حاوی عناصر Nicrmov کارشناسی ارشد دانلود 1379
مهدی خونساری تعیین مقادیر بهینه عناصر آلیاژی نیکل و کرم در فولاد های کم آلیاژی حاوی عناصر NiCrMoV کارشناسی ارشد 1379
حسین دهقانی پوده بررسی قابلیت اسپین شوندگی فولادهای 4340 کارشناسی ارشد دانلود 1372
حسین دودانگه تعیین مقادیر بهینه عناصر آلیاژی کربن، وانادیم ومولیبدن در فولاد کم آلیاژی حاوی عناصر NicrMov کارشناسی ارشد دانلود 1379
حسین ریاحی ورکانی نقش گازطبیعی دراقتصاد ایران یا تاکید بربخش صنعت کارشناسی ارشد دانلود 1375
یونس رادی بررسی رفتار مکانیکی و بافت کریستالی آلیاژ AZ31 تقویت شده با نانو ذرات آلومینا فراوری شده با ECAP کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/27
فرزانه رحیمی Evaluation of strain rate sensitivity of AZ31 alloy sheet کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
مظفر رحیمی ساخت و بررسی خواص تریبولوژیکی مواد اصطکاکی زمینه فلزی کارشناسی ارشد دانلود 1382
ابوالفضل رضایی بزاز بررسی رفتار خزشی مواد مهندسی با استفاده از روشهای سختی سنجی دکتری دانلود 1384
ابولفضل رضایی بزاز بررسی خزش آلیاژ پریتکتیک Pb.Sn.Sb با استفاده از سختی سنجی کارشناسی ارشد 1379
ابوالفضل رضائی بزاز بررسی رفتار خزشی مواد مهندسی با استفاده از روشهای سختی سنجی دکتری 1384
ابوالفضل رضائی بزاز بررسی خزش آلیاژ پرتیکتیک pb - sn - sb بااستفاده از سختی سنجی کارشناسی ارشد دانلود 1379
علی رمضانی بررسی شکل پذیری فلزات در فرآیند فشار سرد تک محوری و شبیه سازی آن با استفاده از تکنیک آلمان محدود کارشناسی ارشد دانلود 1384
روزبه نژاد قنبر فرایندهای مکانیکی ـ حرارتی ورقهای آلومینیم 3004 کارشناسی 1373
میلاد روستائی Evaluation of the Formability of Mg-3Gd-1Zn Magnesium Alloy کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/28
سروش سمیانی تأثیر افزودن سیلسیم، نیکل و مس بر پیر شدن و خواص مکانیکی آلیاژهای Al-Si پیستون کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/08
مصطفی شالبافی بررسی تغییر شکل فشاری گرم آلیاژهای Mg-Li کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/09
فرنوشه شریفیان امیری تغییر شکل گرم آلیاژهای کار پذیر منیزیم حاوی منگنز کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/19
میلاد شعبانی محلی ناهمسانگردی خواص خزشی آلیاژهای اکسترود و ECAP شده AZ31 و AZ31- 0.6 wt.%Ca به روش های موضعی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/26
فرناز صالحی بررسی میکرو ساختار و رفتار خزشی آلیاژ های Mg-5Sn، Mg-5Sn-1.4Ca و Mg-5Sn-3Zn کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/10
مهدی صباغیان اثر فرآیند همزن اصطکاکی بر ریزساختار، خواص مکانیکی و ناهمسانگردی آلیاژ Mg-Gd کارشناسی ارشد دانلود 1393/08/19
اطهر صفری بررسی خواص مکانیکی دما بالا و رفتار خزشی کامپوزیت زمینه منیزیم مستحکم شده با ذرات نانو TiO2، تولید شده به روش متالورژی پودر کارشناسی ارشد دانلود 1394/02/28
احمد ظفری تاثیر عناصر نادر خاکی بر رفتار تریبولورژیکی دمای بالای آلیاژ منیزیم AZ91D کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/28
مرتضی عابدینی اکار زواره اثر ریزساختار نایتینول بر رفتار تریبولوژیکی آن کارشناسی ارشد دانلود 87/11/26
محمد عبادی بررسی امکان ساخت ورقهای آاومینیوم A A 3004 جهت مصارف کشش عمیق کارشناسی ارشد دانلود 1375
سعید رضا عسکری بررسی اثر ناخالصیهای آهن و گوگرد بر خواص مکانیکی و شکل پذیری ورقهای مس و برنج کارشناسی ارشد 1375
سعید رضا عسکری بررسی اثر نا خالصیهای آهن و گوکرد بر خواص مکانیکی و شکل پذیری ورق های مس و برنج کارشناسی ارشد دانلود 1375
علیرضا عسکریانی بررسی انرژی پارگی ورق آلیاژ پایه منیزیم AZ31B کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/09
کمال عظیمی شیروانه ده بیان سطح تسلیم ورق های آلومینیمی بر اساس تئوری تانسورهای پایا کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/06
علی اکبری فخر ابادی بررسی پدیده های رشد دانه در الیاژ های مس کارشناسی ارشد 83
علی بالاوند شبیه سازی گوشواره‌ای شدن در ورقهای آلومینیم AA3003 کارشناسی 1373
علیرضا شریفی جزئی تحلیل متالورژیکی دستگاه نورد آزمایشگاهی کارشناسی 1372
علی رمضانی بررسی شکل پذیری فلزات در فرآیند فشار سرد تک محوری و شبیه سازی آن با استفاده از تکنیک آلمان محدود کارشناسی ارشد 1384
رضا علیزاده بررسی سوپرپلاستیسیته در آلیاژهای کارپذیر Mg-Gd پس از فرآیندهای تغییر شکل پلاستیک شدید دکتری دانلود 1394/09/07
رضا علیزاده بررسی اثر آنتیموان و سیلیسیم بر ریزساختار، خواص مکانیکی و رفتار خزشی آلیاژ پایه Mg-4Zn کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/08
علی سیفوری بررسی تاثیر پارامترهای ریخته‌گری تحت فشار بر کیفیت قطعات آلومینیمی کارشناسی ارشد 1378
علی عمادی اللهیاری بررسی خواص مکانیکی و ریزساختاری فلزجوش فولاد زنگ نزن آستنیتی 316 کم کربن به روش عملیات حرارتی پیرسازی کارشناسی ارشد دانلود 1383
ابوالفضل غلامزاده تاثیر فرآیند تولید بر ریزساختار و شکل پذیری آلیاژ A1- 20Sn-1Cu کارشناسی ارشد دانلود 1380
ابولفضل غلامزاده تاثیر فرایند تولید بر ریز ساختار و ش�ل پذیری آلیاژ Al- 20Sn- 1Cu کارشناسی ارشد 1380
فاتح فاضلی بهینه سازی خواص مکانیکی فولاد 4130 توسط فرایند کونچ گازی کارشناسی ارشد دانلود 1374
فاتح فاضلی بهینه سلزی خواص مکانیکی فولاد 4130 توسط فرایندگی کونچ گازی کارشناسی ارشد دانلود 1374
مجتبی فاضلی کاهش اثرات مضرآهن در شکل پذیری ورقهای برنجی کارشناسی ارشد دانلود 1383
حمید رضا فرجی بررسی عملیات حرارتی زیر صفر بر مقاومت سایشی فولاد ابزار تندبر M2 کارشناسی ارشد دانلود 1377
فیاض قائد بررسی کارانی اقتصادی صید درمنطقه هندیجان استان خوزستان کارشناسی ارشد دانلود 1376
نوشین کاشفی بررسی اثر افزودن ایتریم بر رفتار خزشی و خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم AZ80 کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/09
پریسا کاشفی خوساری بررسی رابطه هال- پچ در مس و برنج کارشناسی 1377
فرهود کبیریان بررسی اثر عناصر کمیاب خاکی و زیر کونیم بر رفتار خزشی آلیاژ منیزیم AZ91 کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/29
میثم کرشی بررسی رفتار سوپرپلاستیک آلیاژ ECAP Zn-4.5Al شده توسط روشهای آزمون موضعی کارشناسی ارشد دانلود 1391/09/12
مصطفی کرمی ریزساختار، ناهمسانگردی و خواص مکانیکی آلیاژ های Mg-Li فرآوری شده به روش اکستروژن و ECAP کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/21
اسدالله کریمیان تاثیر عملیات حرارتی پیرسازی بر خواص کششی و رفتار شکست دمای محیط و دمای بالای فاز جوش فولاد زنگ نزن L 316 کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/29
بابک کندری بررسی اثر کلسیم و آنتیموان بر رفتار خزشی آلیاژ پایه منیزیم AM60 کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
محمد کنگویی بررسی امکان ساخت نوارهای دو لایه مس و آهن به روش نوردپودر کارشناسی ارشد دانلود 1384
مهسا کیوانی بررسی اثر بیسموت و عناصر کمیاب خاکی بر ریز ساختار، خواص مکانیکی و رفتار آلیاژ پایه منیزیمMg-5Sn کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/29
کورش صبا زاده فرآیندهای مکانیکی ـ حرارتی ورقهای آلومینیم 3003 کارشناسی 1371
عبدالرضا گرانمایه بررسی ساختار، خواص مکانیکی و رفتار خزشی آلیاژهای منیزیمی Mg-Al-Zn-Si حاوی عناصر مختلف دکتری دانلود 1391/11/01
سحر گلمکانیون بررسی اثر عناصر کمیاب خاکی بر رفتار خزشی و خواص استحکامی آلیاژ منیزیم ZC63 کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/07
فرید لبیب بررسی خواص مکانیکی و سایشی دما محیط ودما بالای کامپوزیت منیزیم تقویت شده با ذرات Sic تولید شده به وسیله فرایند متالورژی پودر کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/22
لیلا مهربان الوندی اثر عملیات حرارتی بین بحرانی بر خواص مکانیکی فولاد حاوی Si-Cr کارشناسی ارشد 1382
مجتبی فاضلی کاهش اثرات مضر اهن در شکل پذیری ورقهای برنجی کارشناسی ارشد 83
مجتبی موسوی بررسی رفتار آلیاژ آلومینیم AA8011 در فرایند کشش عمیق کارشناسی ارشد 1375
آذین محرابی ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ های Mg-Li-Zn فرآوری شده به روش اکستروژن و آهنگری چند جهته کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
محسن مهدی زاده بررسی پدیده زبر شدن سطح در تغییر شکل ورقهای مس و برنج آلفا کارشناسی ارشد 1375
رضا محمدی بررسی انرژی پارگی ورق های فلزی در تغییر شکل کشش تک محوری کارشناسی ارشد دانلود 1378
رضا محمدی بررسی انرژی پارگی ورقهای فلزی در تغییر شکل کشش تک محوری کارشناسی ارشد 1378
محمد رضا محروئی مطالعه حساسیت در برابر سرعت تغییر شکل در آلیاژ آلومینیم 3003 کارشناسی 1371
امیر محمدزاده عباچی بررسی تاثیر افزودن عناصر زیرکانیم و کلسیم بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم AZ31 تولیدشده به روش ECAP کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/09
محمد عبادی بررسی امکان ساخت ورقهای آلومینیم AA3004 جهت مصارف کشش عمیق کارشناسی ارشد 1375
مهران محمدعلیها رفتار ورق آلیاژ آلومینیوم در فرآیند کشش عمیق A A 3003 کارشناسی ارشد دانلود 1371
جواد میرحسینی مجموعه میرزا کوچک جنگلی ( مجموعه فرهنگی، تفریحی، ورزشی و...) کارشناسی ارشد دانلود 1371
مرتضی مسعودپناه بررسی تاثیر افزودن عناصر کمیاب خاکی و کلسیم بر ریز ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم AZ31 فرآوری شده به روش ECAP کارشناسی ارشد دانلود 1386
مصطفی منصوری نژاد تعیین شرایط بهبود کشش عمیق فولاد ST 14 آبکاری شده بوسیله برنج 10-90 کارشناسی ارشد دانلود 1383
مظفر رحیمی ساخت و بررسی خواص تریبولوژیکی مواد اصطکاکی زمینه فلزی کارشناسی ارشد 1382
سینا معین درباری خواص خزشی و سایشی آلیاژ منیزیم AZ91 حاوی قلع کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/11
معبود منشی رودسری بررسی اثر سرعت محلول و میزان ذرات سیلیس بر رفتار رفتگی–خوردگی آلیاژ آلومینیم سری 5000 در محیط آب دریا کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/16
محسن مهدی زاده بررسی پدیدة ربر شدن سطح در تغییر شکلا ورقهای مس و برنج آلفا کارشناسی ارشد دانلود 1375
مهران شفیعی نسب مطالعه حساسیت در برابر سرعت تغییر شکل در آلیاژ آلومینیم 1100 کارشناسی 1371
مهران محمد علیها رفتار ورق آلیاژ آلومینیم در فرایند کشش عمیق AA3003 کارشناسی ارشد 1371
عبدالوحید موحدی راد بررسی خواص مکانیکی و رفتار خزشی آلیاژهای Mg-Gd-Y-Zr و Mg-Gd-Y-Zr-Ag کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/10
محمدحسین موسی زاده میبدی بررسی رفتار سوپرپلاستیک آلیاژ Sn-1.5%Bi توسط روش های آزمون موضعی کارشناسی ارشد دانلود 1391/05/24
مجتبی موسوی بررسی رفتار آلیاژ آلومینیم A A8011 در فرآیند کشش عمیق کارشناسی ارشد دانلود 1375
مهدی نادری بررسی مکانیزم تغییر شکل ماکرو و میکرو در فرآیند پرس زاویه¬دار با مقاطع یکسان با استفاده از شبیه سازی و نتایج آزمایشگاهی کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/04
سعید ناشر الاحکامی بررسی برگشت فنری در شکل دهی دو انحنایی ورق های فلزی و چندلایه کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/03
غزال نیری بررسی اثر کلسیم و آنتیموان بر رفتار خزشی آلیاژ پایه منیزیم Mg-5Sn کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/22
حسین نعمتی تأثیر عملیات حرارتی بر رفتار تریبولوژیکی دما بالای آلیاژهای Mg-Gd-Y کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/17
مسعود نعمتی منصور تهیه بانک اطلاعاتی مس و آلیاژهای آن کارشناسی 1374
فریبا نقدی بررسی ریزساختار، خواص مکانیکی و رفتار خزشی موضعی آلیاژ پایه Mg–Zn–Ca در حالت ریختگی و کارشده دکتری دانلود 1393/12/02
هادی نوری پیش بینـی نمـودارهای حـد شکل دادن ورق هـای فلزی کارشناسی ارشد دانلود 1384
هادی نوری پسش بینی نمودارهای حد ش�ل دادن ورق های فلزی کارشناسی ارشد 1384
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی عمومی 8107128 2 24 نامشخص نامشخص 3953
انتخاب مواد مهندسی 8107033 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
شکل پذیری فلزات 8107293 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1395/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1395
شناخت و انتخاب مواد فلزی 8107350 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1395/10/19 (08:30 - 10:30) ترم اول 1395
کارآموزی عمومی 8107128 2 28 نامشخص نامشخص 3943
خواص مکانیکی مواد1 8107024 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:45) 1395/03/22 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1394
شکل پذیری فلزات 8107293 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1394/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1394
شناخت و انتخاب مواد فلزی 8107350 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:45) 1394/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1394
کارآموزی عمومی 8107128 2 28 نامشخص نامشخص 3933
انتخاب مواد مهندسی 8107033 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1393
شکل پذیری فلزات 8107293 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1393
کارآموزی عمومی 8107128 2 29 نامشخص نامشخص 3923
انتخاب مواد مهندسی 8107033 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1392
شکل پذیری فلزات 8107293 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1392
کارآموزی عمومی 8107128 2 28 نامشخص نامشخص 3913
انتخاب مواد مهندسی 8107033 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1391
شکل پذیری فلزات 8107293 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1391
کارآموزی عمومی 8107128 2 29 نامشخص نامشخص 3903
انتخاب مواد مهندسی 8107033 2 01 هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1390
شکل پذیری فلزات 8107293 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1390
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2