اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد فرنوش

محمد فرنوش

محمد فرنوش    (EN Page)

مربی
شماره تماس: 82084092
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمد امامی رفتار تریبولوژیکی دما بالای فولادهای حاوی کروم-وانادیم نیتریده شده به روش گازی کارشناسی ارشد دانلود 1385
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 58 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی عمومی 8107128 2 21 نامشخص نامشخص 3953
آزمایشگاه متالوگرافی 8107019 1 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه متالوگرافی 8107019 1 02 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه متالوگرافی 8107019 1 03 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم دوم 1395
روش انتقال مطالب علمی و فنی 8107246 1 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:00) 1396/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه عملیات حرارتی 8107010 1 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم اول 1395
آزمایشگاه متالوگرافی 8107019 1 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم اول 1395
آزمایشگاه متالوگرافی 8107019 1 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم اول 1395
آزمایشگاه متالوگرافی 8107019 1 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم اول 1395
کارآموزی عمومی 8107128 2 25 نامشخص نامشخص 3943
آزمایشگاه عملیات حرارتی 8107010 1 02 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1395/03/20 (16:00 - 16:15) ترم دوم 1394
آزمایشگاه عملیات حرارتی 8107010 1 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1395/03/20 (16:00 - 16:15) ترم دوم 1394
آزمایشگاه متالوگرافی 8107019 1 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1395/03/16 (16:00 - 16:15) ترم دوم 1394
آزمایشگاه متالوگرافی 8107019 1 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1395/03/16 (16:00 - 16:15) ترم دوم 1394
آزمایشگاه عملیات حرارتی 8107010 1 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1394/10/17 (16:30 - 17:00) ترم اول 1394
آزمایشگاه عملیات حرارتی 8107010 1 02 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1394/10/17 (16:30 - 17:00) ترم اول 1394
آزمایشگاه متالوگرافی 8107019 1 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1394/10/14 (16:30 - 17:00) ترم اول 1394
آزمایشگاه متالوگرافی 8107019 1 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1394/10/14 (16:30 - 17:00) ترم اول 1394
روش انتقال مطالب علمی و فنی 8107246 1 02 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1394/10/12 (08:30 - 10:30) ترم اول 1394
کارآموزی عمومی 8107128 2 25 نامشخص نامشخص 3933
نمایش 1 - 20 از 58 نتیجه
از 3