اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد قمبری

محمد قمبری

محمد قمبری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 82084073
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اکرم ابراهیمی حسن کیاده استفاده از پودرهای نانومتری به منظورتسریع در عمل تف جوشی قطعات متالورژی پودر مسی کارشناسی ارشد دانلود 1385
امید اخلاقی بررسی امکان ساخت نوار باریک و کم عرض آهن-آلومینیوم از روش نورد پودر کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/30
اسماعیل عزیزی تخلیص پودر آهن اسفنجی و تولید قطعه از آن به روش متالورژی پودر کارشناسی 1372
مسلم اطاعت آماده سازی سطحی قطعات متالورژی پودر آهنی توسط روشهای بخاردهی، رخنه کاری بامیس و تزریق جهت پوشش دهی آنها با نیکل به منظور حفاظت از خوردگی کارشناسی ارشد دانلود 1385
الهام افشاری مشخصه یابی پودرهای برنزی و چدنی تهیه شده به روش خردایش پاششی دکتری دانلود 1395/06/31
سیما امانیان بررسی خوردگی اتمسفری و سایش دمای بالا ( ̊ C400 >( پوشش Ni-P(Co) کارشناسی ارشد دانلود 1393/09/24
شاهین امینی بررسی خواص تریبولوژیکی فولادهای متالوژی پودر کارشناسی ارشد دانلود 1385
ابوالفضل باباخانی بررسی تاثیر متغیرهای تولید بر رفتار مکانیکی قطعات متالوژی پودر آهنی حاوی کرم و مولیبدن تولید شده به روش فشردن گرم دکتری دانلود 1385
بیتا متقی گلشن تولید پوشش نانوهیدروکسی اپتایت بر روی آلیاژ تیتانیوم به روش الکتروشیمیایی کارشناسی ارشد 1385
علیرضا برکتیان بررسی امکان ساخت و خواص کامپوزیت های کاربیدتنگستن-مس از طریق نورد پودر کارشناسی ارشد دانلود 1386
سامان بهرامی اسفرجانی بررسی استحکام خام و تف جوشی شده فولاد ابزاری M2 متالورژی پودری ساخته شده به روش فشردن گرم با استفاده از مخلوط پودرهای عنصری کارشناسی ارشد دانلود 1394/08/25
ابوالفضل بهروان An investigation into mechanical behavior and microstructural evolutions of maraging-TRIP steels during hot deformation کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
پیام غفوری بررسی امکان تولید پودرهای برنجی مورد مصرف در رنگ های متالیک کارشناسی ارشد 83
فرشاد پیله وا تاثیر عملیات ترمومکانیکی بر تحولات ریزساختاری و خواص مکانیکی بیوآلیاژ Ti-6Al-7Nb کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/18
سعید پورنادری بهینه سازی روش متالورژی پودر درجا در تولید کامپوزیت-های Al6061/Al2O3p با درصدهای مختلف فاز تقویت کننده کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/17
مهدی جبیری طراحی، انتخاب مواد و ساخت قالب جهت تولید قطعات استاندارد آزمایشگاهی متالورژی پودر کارشناسی 1370
پویان چنگیزیان بررسی تحولات ریزساختاری و خواص مکانیکی آلیاژ AZ81 فراوری شده به روش اکستروژن معکوس تجمعی کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/20
مهدی حلاجی زاده جلگه بررسی امکان ساخت قطعات متالورژی پودر از طریق تزریق پودر فلز در قالب بسته (MIM) کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/10
علی خادمان بررسی خواص مکانیکی نوارهای نازک و باریک مس-کاربید تنگستن تولید شده به روش نورد پودر کارشناسی ارشد دانلود 1394
مهیار دائی بررسی جایگزینی نیکل به جای کبالت در سر مته های WC-CO کارشناسی ارشد دانلود 1384
مظفر رحیمی ساخت و بررسی خواص تریبولوژیکی مواد اصطکاکی زمینه فلزی کارشناسی ارشد دانلود 1382
محمد رضایی بررسی تحولات ریزساختاری و خواص مکانیکی آلیاژ Ti-6242 قرارگرفته تحت فرآیند ترمومکانیکی کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/12
رضا مرادی ریخته‌گری سوفاره‌های برنج کارشناسی 1372
خلیل رمضانی ساخت آزمایشگاهی قطعه‌های پولاد SS 316L به روش قالبگیری تزریقی پودر، MIM کارشناسی ارشد دانلود 1391/09/26
سید احمد رضا روحانی طراحی و انتخاب مواد جهت تولید قطعات استاندارد آزمایشگاهی متالورژی پودر کارشناسی 1371
سید مهدی مفیدیان پالایش و اکسایش آهن اسفنجی تولیدی به روش میدرکس و قائم در ایران‏، برای تولید هگزافریت باریم کارشناسی ارشد دانلود 1383
ادیب سلندری رابری بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم WE43 فراوری شده به روش آهنگری چند محوره کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/16
محمد سوزنی بررسی امکان ساخت قطعات متالورژی پودر با چگالی بالا از طریق روش ROC کارشناسی ارشد دانلود 1384
علی شاهی بررسی و امکان سنجی ایجاد ترکیبات بین فلزی روی آلومینیم با استفاده از روش همزن اصطکاکی کارشناسی ارشد دانلود 1392/02/31
امیرحسین شفیعی زاد بررسی رفتار تغییرشکل گرم کامپوزیت Al-Cu/Mg 2 Si کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/10
علی شکیبا ساخت و بررسی خواص مکانیکی پنل‌های ساندویچی با هسته فوم آلومینیومی و پوسته فولادی کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/17
امیرعلی شمس الهدائی بررسی تحولات ریزساختاری و خواص مکانیکی آلیاژ NiTi فرآوری شده توسط آهنگری چندمحوره کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/17
هادی عبداللهی بررسی و بهینه سازی خواص مکانیکی وماشینکاری قطعات متالورژِی پودر چدن دکتری دانلود 1392/11/27
امیر علی آبادی بهینه سازی سطحی فولاد تولیدی به روش متالورژی پودر با استفاده از فرآیند ذوب و آلیاژ سازی سطحی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
الهام علیرضائی ساخت و بررسی خواص مکانیکی پنل های ساندویچی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/12
علی شانیان استفاده از روشهای ریاضی بهینه سازی و آمار در انتخاب مواد و ساخت قطعات مهندسی کارشناسی ارشد 1378
بابک عناصری بررسی امکان ساخت قطعات کاربید تنگستن چگالی بالا به روش ROC کارشناسی ارشد دانلود 1386
عرفان قاسمی ارزیابی رفتار ترمومکانیکی آلیاژ تیتانیوم Ti-6.5Al-3.5Mo-1.5Zr-0.3Si تحت بارگذاری چرخه ای کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
محمود قربانی تهران تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی آلیاژهای برنجی تولید شده در داخل کشور و مقایسه این خواص با استانداردهای جهانی کارشناسی 1371
عباس کریمی تأثیر ذوب سطحی روی مقاومت به اکسایش پوشش های زیرکونیای ایجاد شده با روش پاشش پلاسمایی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/18
محمد امین کلائی بررسی رفتار سوپرالاستیسیته بایوآلیاژ Ti-29Nb-13Ta-4.6Zr کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/14
محمد کنگویی بررسی امکان ساخت نوارهای دو لایه مس و آهن به روش نوردپودر کارشناسی ارشد دانلود 1384
بیتا متقی گلشن تولید پوشش نانو هیدروکسی اپتایت بر روی آلیاژ به روش الکترو شیمیایی کارشناسی ارشد دانلود 1385
ابوالقاسم محمدپور آکردی تولید فوم فلزی پایه آلومینیومی و بررسی خواص ساختاری و مکانیکی آن کارشناسی ارشد دانلود 1390/05/16
محمد رضا غنمی طراحی، انتخاب مواد و ساخت دستگاه هال فلومتر و قیف کارنی برای اندازه‌گیری دانسیته ظاهری، دانسیته ضربه‌ای و سیالیت پودرهای فلزی کارشناسی 1372
محمد مزینانی بررسی امکان ساخت اسبک موتور اتومبیل به روش متالورژی پودر کارشناسی ارشد دانلود 1373
محمد مزنیانی بررسی امکان ساخت اسبک موتور اتومبیل به روش متالوژی پودر کارشناسی ارشد دانلود 1373
محمد صالح مسعودی تولید کامپوزیت آلومینیوم AL3Fe با استفاده از آهن اسفنجی کارشناسی ارشد دانلود 1383
مظفر رحیمی ساخت و بررسی خواص تریبولوژیکی مواد اصطکاکی زمینه فلزی کارشناسی ارشد 1382
لیلا معظمی بررسی تاثیر فشار و زمان سینتر بر روی مقاومت به ضربه قطعات متالورژی پودر آهنی کارشناسی 1382
محمد هادی مقصودی بررسی تحولات ریزساختاری و خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم AZ81 پیرسازی شده پس از فراوری به روش اکستروژن معکوس تجمعی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/16
مونا شکر ریز بررسی فرایند Infilteration در قطعات متالورژی متالورژی پودر اهنی کارشناسی 1382
محمد �نگویی بررسی امکان ساخت نوارهای دو لایه مس و آهن به روش نورد پودر کارشناسی ارشد 1384
یاشار یوسفی بررسی روش ساخت و خواص ورق های نازک منیزیمی تولید شده به روش متالورژی پودر کارشناسی ارشد دانلود 1388/08/25
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 62 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی عمومی 8107128 2 22 نامشخص نامشخص 3953
خطاهای اندازه گیری 8107072 1 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه متالورژی پودر 8107240 1 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) نامشخص ترم دوم 1395
متالورژی پودر 8107149 2 01 هرهفته سه شنبه (09:15 - 11:00) 1396/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
خطاهای اندازه گیری 8107072 1 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:00) 1395/10/19 (13:00 - 14:00) ترم اول 1395
خطاهای اندازه گیری 8107072 1 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:00) 1395/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1395
اصول مهندسی و علم مواد 8107391 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:45) 1395/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1395
روش انتقال مطالب علمی و فنی 8107246 1 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:00) 1395/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1395
کارآموزی عمومی 8107128 2 26 نامشخص نامشخص 3943
خطاهای اندازه گیری 8107072 1 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:00) 1395/03/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1394
آزمایشگاه متالورژی پودر 8107240 1 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1395/03/17 (16:30 - 16:45) ترم دوم 1394
متالورژی پودر 8107149 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1395/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1394
روش انتقال مطالب علمی و فنی 8107246 1 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) 1395/03/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1394
خطاهای اندازه گیری 8107072 1 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:00) 1394/10/13 (14:00 - 16:00) ترم اول 1394
خطاهای اندازه گیری 8107072 1 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:00) 1394/10/13 (14:00 - 16:00) ترم اول 1394
اصول مهندسی و علم مواد 8107391 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:45) 1394/10/12 (08:30 - 10:30) ترم اول 1394
روش انتقال مطالب علمی و فنی 8107246 1 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1394/10/12 (08:30 - 10:30) ترم اول 1394
کارآموزی عمومی 8107128 2 26 نامشخص نامشخص 3933
خطاهای اندازه گیری 8107072 1 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:00) نامشخص ترم دوم 1393
خطاهای اندازه گیری 8107072 1 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:00) نامشخص ترم دوم 1393
نمایش 1 - 20 از 62 نتیجه
از 4