اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمود حیدرزاده سهی

محمود حیدرزاده سهی،

استاد
دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
شناسایی و انتخاب مواد مهندسی | جوشکاری
شماره تماس : 82084077
اتاق : 220
  • پست الکترونیکی

 

مشاغل علمی و صنعتی:

- مهندس تولید کارخانه لوله و اتصالات چدنی (کلاچ) از آبان 1360 تا اردیبهشت 1363

- مهندس متالورژ در شرکت صنایع ریخته گری ایران از اردیبهشت 1363 تا فروردین 1364

- عضو تحقیقاتی (Research Fellow) دانشگاه برمینگام از دی ماه 1369 تا شهریور 1370

- عضو هیات علمی دانشکده مهندسی متالورزی و مواد دانشگاه تهران از مهر ماه 1370 تا کنون

 

زمینه های پژوهشی:

مهندسی سطح و زمینه های مرتبط:

- مهدسی سطح با استفاده از منابع متمرکز انرژی (ذوب و آلیاژسازی سطحی ...)

- آبکاری الکتریکی

- پوشش های نفوذی

- پاشش حرارتی

- فرآوری اصطکاکی اغتشاشی

- تریبولوژی

- عملیات حرارتی

 

دروس ارائه شده:

- مهندسی سطح (کارشناسی و تحصیلات تکمیلی)

- عملیات حرارتی

- ریخته گری و انجماد

 

فعالیت های علمی:

سردبیر نشریه بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار

عضو هیات تحریریه مجله علوم و مهندسی سطح

عضو هیات تحریریه مجله مهندسی متالورژی

عضو هیات تحریریه پژوهشنامه ریخته گری

دبیر اولین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار، 2007

دبیر دومین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار، 2009

دبیر ششمین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار، 2017

دبیر دومین سمینار ملی سطح، 1376

دبیر چهارمین کنگره انجمن مهندسین متالورژی ایران، 1378

دبیر دوازدهمین سمینار سالانه جامعه ریخته گران ایران، 1378

دبیر پانزدهمین سمینار سالانه جامعه ریخته گران ایران، 1382

دبیر هجدهمین سمینار سالانه جامعه ریخته گران ایران، 1385

دبیر اولین کنگره بین المللی علوم و فناوری نانو، ICNN2006

 

مقالات منتخب: مقالات بین المللی

Evaluation of niobium carbide coatings produced on AISI L2 steel via thermo-reactive diffusion technique, Vacuum 146 (2017) 44-51

Liquid phase surface alloying of a nickel aluminum bronze alloy with titanium, Surface and Coatings Technology 325 (2017) 617-626

Effect of APS process parameters on high-temperature wear behavior of nickel–graphite abradable seal coatings, Surface and Coatings Technology 321 (2017) 403-408

Surface alloying of A2618 aluminum with silicon and iron by TIG process, Surface and Coatings Technology 310 (2017) 87-92

Microstructural modification of pure Mg for improving mechanical and biocorrosion properties, Journal of the mechanical behavior of biomedical materials 61 (2016) 360-370

Microstructural and hardness study of pulsed Nd: YAG laser surface alloyed aluminum with iron, Metallurgical and Materials Transactions A 47 (2016) 1698-1704

Corrosion behavior of magnesium and magnesium–hydroxyapatite composite fabricated by friction stir processing in Dulbecco’s phosphate buffered saline, Corrosion Science 104 (2016) 319-329

Improving electrochemical properties of AISI 1045 steels by duplex surface treatment of plasma nitriding and aluminizing, Applied Surface Science 329 (2015) 240-247

Effect of bond coat and post-heat treatment on the adhesion of air plasma sprayed WC-Co coatings, Surface and Coatings Technology 261 (2015) 289-294

In situ formation of Al–Al 3 Ni composites on commercially pure aluminium by friction stir processing, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 75 (2014) 1331-1337

Duplex treatment of AISI 1045 steel by plasma nitriding and aluminizing, Vacuum 107 (2014) 155-158

The effect of SDS surfactant on tensile properties of electrodeposited Ni–Co/SiC nanocomposites, Materials Science and Engineering: A 559 (2013) 583-590

Pulse electrodeposition of Zn–Co alloy coatings obtained from an alkaline bath, Materials Chemistry and physics 134 (2012) 1146-1152

A functionally gradient nano-Ni–Co/SiC composite coating on aluminum and its tribological properties, Surface and coatings Technology 206 (2012) 4032-4039

Duplex surface treatment of AISI 1045 steel via plasma nitriding of chromized layer, Thin solid films 519 (2015) 6792-6796