اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمود حیدرزاده سهی

محمود حیدرزاده سهی

محمود حیدرزاده سهی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 82084077
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
دنیا احمدخانی ها Evaluation of Microstructure and corrosion properties of Mg and Mg-HA composite fabricated by friction stir processing دکتری دانلود 1394/12/02
گلناز اشتری بررسی پوششهای نانو کریستالی با استفاده از نیتروکربوراسیون در محیط پلاسمای الکترولیتی بر روی فولادهای H13 کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/27
علیرضا اصفهانی بررسی تأثیراکسیداسیون فولاد نیتریده شده بر خواص سطحی آن کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمدرضا اطمینان فر ایجاد و مطالعه پوشش های چندلایه Cr/Ni در مقیاس نانو از طریق آبکاری الکتریکی کارشناسی ارشد دانلود 1388/10/27
محمد رضا الهی مطالعه و بررسی خواص لایه های سطحی حاصل از فرآیندهای ذوب سطحی آلیاژهای منیزیم با استفاده از روش TIG کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/18
البرز امیرصادقی سخت کاری سطحی ADI با استفاده از فرآیند TIG کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/21
محمد انصاری ایجاد لایه های سطحی حاوی ترکیبات بین فلزی دارای آهن و یا کروم روی زیرلایه آلومینیمی از طریق ذوب سطحی و مشخصه یابی آن‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1393/05/04
صابر بالی بررسی خصوصیات سایش چدنAD1 انتخاب شد جهت جایگزینی چرخهای فولادی مورد استفاده در قطار کارشناسی ارشد دانلود 1376
خلیل بخشی آبکاری آلیاژهای روی - آهن و اثر عملیات حرارتی بر خواص آن کارشناسی ارشد دانلود 1379
فریاد بیگدلی بررسی مقاومت به خوردگی پوشش نانو ساختارNi-P/SiC به روش الکترولس کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/08
عباس بهرامی وحدت آرایه آلیاژ و تعیین پارامترهای مناسب عملیات حرارتی برای چدن نشکن آستمر شده جهت جایگزینی با فولاد به کار رفته در چرخ یکپارچه قطار کارشناسی ارشد دانلود 1376
نیما پارسی بنه کهل بررسی اثر هم افزایی مولیبدات و نمک هایی از جمله گلوکونات کلسیم و سولفات روی در کاهش خوردگی فولاد درسیستمهای آبی خنک کننده کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/06
محمدرضا پریور بهینه سازی خواص تریبولوژیکی پوشش کامپوزیتی نیکل - الماس با استفاده از آبکاری با جریان پالسی کارشناسی ارشد دانلود 1382
حسن تسلیمی رسوب نشانی الکتریکی لایه های نازک پایه CoFe با ساختار نانو بلوری و بررسی خواص الکتریکی آنها کارشناسی ارشد دانلود 1391/12/27
احمد تقی ملا بررسی سخت کاری سطحی آلومینیم بوسیله جوشکاری کارشناسی ارشد دانلود 1383
حسین جعفری ورزنه ایجاد لایه های کامپوزیتی سطحی بر روی یک آلیاژ تیتانیم بوسیله روشهای جوشکاری TIG و پرتوالکترونی کارشناسی ارشد دانلود 1383
محمود جلالی مطالعة تأثیر فرایند کرماته بر مقاومت به خوردگی پوششهای آلیاژی روی - نیکل کارشناسی ارشد دانلود 1378
حامد کیپور ایجاد پوششهای سرامیکی پایه آلومینیم بر روی کاربید تنگستن به روش CVD و مطالعه و بررسی خواص آنها کارشناسی ارشد 1376
میثم حیدری قره چشمه مطالعه و مقایسه آبکاری آلیاژ روی-کبالت به دو روش جریان مستقیم و جریان پالسی کارشناسی ارشد دانلود 1388/05/28
حسن تقی پور بررسی نقش پوشش در ریخته‌گری گریز از مرکز کارشناسی 1372
احمدرضا حقیقی ایجاد پوشش کاربید نیوییم بر روی فولاد با استفاده از روش TRD و بررسی خواص سایشی آن کارشناسی ارشد دانلود 1385
فریال حکمی بررسی مهندسی سطح دوتایی فولاد با استفاده از فرآیندهای نیتروژن دهی و کرم دهی کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/28
ایمان خاکپور تأثیر افزودن زیرکونیم بر رفتار اکسیداسیون و خوردگی داغ پوشش‌های آلومینایدی ایجاد شده بر آلیاژ اینکونل ۷۳۸ کارشناسی ارشد دانلود 1393/05/29
محمد سلمان خاکسار مطالعه و مشخصه‌یابی لایه‌های حاصل از فرآیندهای ذوب‌ سطحی آلیاژهای ریختگی Al-Si کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/12
شاهین خامنه اصل بررسی تاثیر عناصر آلیاژی و عملیات حرارتی بر خواص پوشش های اسپری حرارتی کار بید تنگستان دکتری دانلود 1384
سهیلا خراطیان خامنه رسوب نشانی الکتریکی لایه های نازک نانو کامپوزیتی مغناطیسی نرم سخت بر پایه ی CoFe و بررسی خواص آن ها کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/25
مهدی خرمیان بررسی ذوب و آلیاژسازی سطحی برنج با استفاده از فرآیند TIG کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/23
گلناز خسروی ایجاد پوشش بین فلزی نیکل_تیتانیم از طریق فرآیند نفوذی و مطالعه ی خواص سایشی آن کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/29
بهنام خلیلیان قادیکلایی بررسی اثر ریز کننده ها بر روی مقاومت به خوردگی و چسبندگی رنگهای پوششهای فسفاته کارشناسی ارشد 1377
بهنام خلیلیان قادیکلانی بررسی اثر ریز کننده ها بر روی مقاومت به خوردگی و چسبندگی رنگ پوشش های فسفاته کارشناسی ارشد دانلود 1377
مهیار دائی بررسی جایگزینی نیکل به جای کبالت در سر مته های WC-CO کارشناسی ارشد دانلود 1384
مهیار دائی بررسی جایگزینی نیکل بجای کبالت در سرمتهای WC-Co کارشناسی ارشد 1394
سیاوش رجبی جهرودی آلیاژسازی سطحی آلومینیم به کمک پودرهای آلیاژی پایه ALتهیه شده توسط روش SAMDAl کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/29
بابک رضایی ایجاد لایه سطحی نانو بر روی تیتانیم از طریق ذوب سطحی و افزودن نانوذرات کامپوزیتی Ti/SiC تهیه شده به روش آلیاژسازی مکانیکی کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/25
ارسلان روان بخش سنتز و مشخصه یابی فیلم نانوساختار اکسید روی به روش الکتروشیمیایی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/08
حمید رضا زبردست مانیتورینگ و تعیین محل عیوب پوشش در خطوط لوله زیرزمینی با استفاده از طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی و شبکۀ عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/17
روح الله یزدی آلیاژسازی تیتانیم خالص تجاری در محیط حاوی نیتروژن توسط TIG کارشناسی ارشد 1385
روح‌الله یزدی آلیاژ سازی سطحی تیتانیم خالص تجاری در محیط حاوی نیتروژن بتوسط TIG کارشناسی ارشد دانلود 1385
الهام زرین نعل ایجاد پوشش های آلیاژی روی-نیکل از طریق فرایند آبکاری الکتریکی با جریان مستقیم و پالس و مقایسه رفتار خوردگی آن ها کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/14
امیر ساعتیان ایجاد لایه کامپوزیتی بر روی سطح فولاد به کمک روش جوشکاری TIG و بررسی خواص حاصل کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
محمدجواد سعدی نژاد امکان سنجی تشکیل لایه‌های حاوی ترکیبات بین فلزی آلومینیم و کروم روی آلومینیم توسط فرایند همزن اصطکاکی کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/29
حامد سیفیان مطالعه رفتار خوردگی آلیاژ منیزیم AZ31، قبل و بعد از فرایند همزن اصطکاکی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
علی شاهی بررسی و امکان سنجی ایجاد ترکیبات بین فلزی روی آلومینیم با استفاده از روش همزن اصطکاکی کارشناسی ارشد دانلود 1392/02/31
شاهین خامنه اصل بررسی تاثیر عناصر آلیاژی و عملیات حرارتی بر خواص پوشش های اسپری حرارتی کاربید تنگستن دکتری 1384
حسین شمامی اعمال پوشش های نانوکامپوزیت Ni-W/SiC به روش آبکاری الکتریکی و بررسی خواص سایشی وخوردگی آن ها کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/26
محسن شمس الدینلو بررسی رفتار تریبولوژیکی آلیاژ اکسید حرارتی شده Ti-6Al-4V در محیط سازگار با بدن تحت نیروهای اعمالی مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1391/05/24
سرور شهبازی ایجاد لایه کامپوزیتی حاوی ذرات WC بر سطح فولاد از طریق ذوب سطحی توسطTIG کارشناسی ارشد دانلود 1389/03/23
علی شهری پور سخت کاری سطحی چدن نشکن از طریق ذوب و آلیاژ سازی سطحی با استفاده از فرآیند TIG کارشناسی ارشد 1385
علی شهری‌پور سخت کاری سطحی چدن نشکن از طریق ذوب و آلیاژسازی سطحی با استفاده از فرآیند TIG کارشناسی ارشد دانلود 1385
عبدالقیوم صفایی ایجاد لایه کامپوزیتی حاوی ذرات TiC روی آلیاژ تیتانیم و مطالعه خواص سایشی آن کارشناسی ارشد دانلود 1389/08/29
عبدالقیوم صفائی ایجاد لایه کامپوزیتی حاوی ذرات TiC روی آلیاژ تیتانیم و مطالعه خواص سایشی آن کارشناسی ارشد 1389/08/29
مهرداد طاهری ایجاد لایه‌های سطحی حاویSiC بر روی فولاد و مطالعه خواص سایشی آن کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/19
عباس عبادی بهینه سازی پوششهای MCrAlY/TBc از طریق اصلاح لایه میانی MCrAlY کارشناسی ارشد 1384
عباس عبادی بهینــه ســازی پـوششهــای MCrAIY/TBC از طـریــق اصـلاح لایــه میـانــی MCrAIY کارشناسی ارشد دانلود 1384
رامین عبادپور مطالعه رفتار سایشی و خوردگی پوشش های نانو کامپوزیتی Ni-Co-WC ایجاد شده به روش آبکاری الکتریکی پالسی کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/21
امیر علی آبادی بهینه سازی سطحی فولاد تولیدی به روش متالورژی پودر با استفاده از فرآیند ذوب و آلیاژ سازی سطحی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
علی اکبر علی بیگی ریخته‌گری چدن نشکن بینایتی سیاه تاب (AS CAST) در قالب فلزی کارشناسی 1372
علیرضا بیات بررسی اثر آلومینیم در چدن‌های نشکن کارشناسی 1372
علیرضا محمودی پور پوشش دهی آلیژ روی-کبالت به روش آبکاری الکتریکی و بررسی مقاومت به خوردگی پوشش کارشناسی ارشد 1381
محیا غفاری آلیاژسازی سطحی منیزیم با سیلیسیم از طریق ذوب سطحی کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/27
سید مهدی فتاحی تولید پوشش کامپوزیتی نیکل- الماس و ارزیابی اثر افزایش کبالت در آن بر روی فولاد زنگ نزن بوسیله فرایند آبکاری الکتریکی کارشناسی ارشد 1376
مهدی فتاحی تولید پوشش کامپوزیتی نیکل - الماس و ارزیابی اثر افزایش کبالت در آن بر روی فولاد زنگ نزن به وسیله فرایند آبکاری الکتریکی کارشناسی ارشد دانلود 1376
بهادر فرشچیان بررسی عوامل موثر بر آبکاری الکتریکی پوشش کامپوزیتی نانو ساختار نیکل - کاربیدسیلیسیم کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمد فروغیه بررسی پارامترهای مختلف آماده سازی سطح جهت استفاده در پوششهای پلامر اسپری کارشناسی ارشد دانلود 1373
مهدی قاضی زاده آلیاژ سازی سطحی آلومینیم در محیط حاوی نیتروژن به وسیله فرآیند TIG و بررسی خواص حاصل کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/30
حسن قربانی ایجاد لایه های سطحی حاوی TiC روی آلیاژ Ti-6Al-4V به دو روش درجا و پیش نشست مستقیم به وسیله فرآیندهای ذوبی سطحی و مقایسه آن ها کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/31
فرزین قومی بهینه سازی پوششهای WC-CO اعمال شده به روش APS توسط عملیات حرارتی و مقایسه آن با پوششهای کرم سخت کارشناسی ارشد دانلود 1384
جعفر کارشناس بررسی ذوب سطحی چدنهای نشکن سیلیم دار و آلومینیوم دار با استفاده از پرتو الکترونی کارشناسی ارشد دانلود 1377
جعفر کارشناس بررسی ذوب سطحی چدنهای نشکن سیلیسم دار و آلومینیم دار با استفاده از پرتو الکترونی کارشناسی ارشد 1377
علی اکبر کاشی بززسی پارامترهای دما و دانسیته جریان برای ایجاد کرم دولایه با استفاده از جریان مستقیم کارشناسی ارشد 1377
علی اکبر کاشی بررسی پارامترهای دما ودانسیته جریان برای ایجاد کرم دو لایه با استفاده از جریان مستقیم کارشناسی ارشد دانلود 1377
نیما کاظمی مطالعه برآیدینگ چدن نشکن و بررسی خصوصیات تریبولوژیکی آن کارشناسی ارشد دانلود 1382
حامد کیپور ایجاد پوششهای سرامیکی پایه تیتانیوم بر روی کاربید تنگستن به روش CVD و مطالعه و بررسی خواص آنها کارشناسی ارشد دانلود 1376
مهران کریم زاده خویی مطالعه رفتار سایشی و خوردگی منیزیم اسپری حرارتی شده با WC-Co-Cr پس از ذوب سطحی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/18
الهام کمالی حیدری Synthesis and Characterization of Graphene/NiFe2O4 Hybrid Nanostructures دکتری دانلود 1394/05/05
احمد کیوانی بکارگیری پوشش کامپوزیتی نانو سرامیکی زیرکونیای پایدار شده (سد حرارتی) و بررسی مقاومت به اکسیداسیون و خوردگی داغ آن دکتری دانلود 1391/11/14
محمد لاری بقال اعمال پوشش کامپوزیتی Ni-AL2O3 نانومتری با استفاده از جریان پالسی کارشناسی ارشد دانلود 1386
محمد لاری بقال ایجاد پوشش های نانوساختار همگن و تغییر تدریجی Ni-Co/SiC و بررسی رفتار سایشی و خوردگی آنها دکتری دانلود 1391/11/01
محمد جواد متکلم Feasibility study of fabrication of Aluminum AA6061-T6 on Aluminum AA1050 by Friction Surfacing کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/28
داریوش محمدیانی مطالعه و مقایسه¬ی آبکاری آلیاژ روی-آهن به دو روش جریان مستقیم و جریان پالسی کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/10
محمد جعفر مفتاح بازیابی حرارتی ماسه های ریخته‌گری حاوی چسب‌های آلی کارشناسی ارشد 1374
محمد فروغیه بررسی پارامترهای مختلف آماده سازی سطح جهت استفاده در پوششهای پلاسما اسپری کارشناسی ارشد 1373
علیرضا محمودپور پوشش دهی آلیاژ روی- کبالت به روش آبکاری الکتریکی و بررسی مقاومت به خوردگی پوشش کارشناسی ارشد دانلود 1381
حمید مرادی فر بررسی تاثیر پارامترهای آبکاری الکتریکی بر ترکیب شیمیایی, مرفولوژی و مقاومت به خوردگی پوشش آلیاژی روی- کرم کارشناسی ارشد 1382
حمید مرادی فرد بررسی تاثیر پارامترهای آبکاری الکتریکی بر ترکیب شیمیایی ، مورفولوژی و مقــاومـت به خوردگی پوشـش آلیـاژی روی - کرم کارشناسی ارشد دانلود 1382
صادق مرشدلو بررسی خواص سایشی لایه‌های کامپوزیتی حاوی کاربید تنگستن روی فولاد از طریق ذوب سطحی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/04
محمدجعفر مفتاح بازیابی حرارتی ماسه های ریخته گری حاوی چسب های آلی کارشناسی ارشد دانلود 1374
حیدر مقیمی سختکاری سطحی فولاد توسط ذرات حاوی عناصر سخت کننده به کمک روش جوشکاری TIG کارشناسی ارشد دانلود 1385
علیرضا منصوری نوری مطالعه خواص تریبولوژیکی آلومینیم برنز قبل و بعد از ذوب سطحی توسط فرآیند TIG کارشناسی ارشد دانلود 1386
امیر مهرابیان بردر تاثیر پارامترهای آبکاری الکتریکی بر ایجاد پوشش‌های نانوساختار Zn-Co و Zn-Co-Fe کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/30
بابک مهرجو ایجاد لایه های حاوی ذرات کاربید تنگستن روی زیر لایه منیزیمی از طریق ذوب سطحی و مشخصه یابی آنها کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/29
سعید مهریزی رسوب نشانی الکتریکی لایه های نازک مغناطیسی نرم آلیاژهای پایه کبالت- آهن با ساختار نانو بلوری و بررسی خواص آنها دکتری دانلود 1391/08/27
شریفه سادات موسوی فر ایجاد لایه کامپوزیتی بر روی آلومینیوم از طریق ذوب سطحی و با استفاده از نانو ذرات حاصل از فرایند آلیاژسازی مکانیکی کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/15
علیرضا نصراصفهانی آبکاری الکتریکی آلیاژهای روی - نیکل بر روی ورقه های فولادی با استفاده از جریانهای مستقیم و منقطع کارشناسی ارشد دانلود 1375
فرشاد نیک کار ایجاد کامپوزیت حاوی ذرات WC بر روی آلیاژ منیزیم به روش همزن اصطکاکی اغتشاشی و بررسی خواص آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/16
نیما کاظمی مطالعه برایدینگ چدن نشکن و بررسی خصوصیات تریبولوژیکی آن کارشناسی ارشد 1382
محمود نوروزی بررسی رفتارخوردگی و تریبولوژیکی پوشش های الکترولس Ni-P-Sic-Mos2 کارشناسی ارشد دانلود 1385
عباس نوروزی سینکی سختکاری سطحی تیتانیم از طریق ایجاد لایه سطحی کامپوزیتی توسط روش جوشکاری TIG کارشناسی ارشد دانلود 1385
هادی مرادی ابکاری برنج 10-90 از حمام های غیر سیانیدی کارشناسی ارشد 83
مهدی همدم مومن ارائه یک مدل برنامه‌ریزی تصادفی چند مرحله‌ای به منظور توسعه مکانیزم محصول قابل تعهد (ATP) در شرایط عدم قطعیت عرضه مواد اولیه دکتری دانلود 1394/06/17
علیرضا واحدی نعمانی آلیاژسازی سطحی تیتانیم با کروم از طریق ذوب سطحی در محیط های حاوی آرگون و نیتروژن کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/27
اردوان وزیری مطالعه و بررسی خواص لایه¬های سطحی حاصل از فرآیندهای ذوب سطحی آلیاژهای تیتانیم با استفاده از روش TIG کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/20
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 38 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی عمومی 8107128 2 08 نامشخص نامشخص 3953
عملیات حرارتی 8107356 2 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:45) 1396/03/22 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
مهندسی سطح 8107354 2 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:45) 1396/03/27 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
عملیات حرارتی 8107356 2 02 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:45) 1395/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1395
مهندسی سطح 8107178 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/28 (09:00 - 11:00) ترم اول 1395
مهندسی سطح 8107354 2 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:45) 1395/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1395
کارآموزی عمومی 8107128 2 10 نامشخص نامشخص 3943
عملیات حرارتی 8107356 2 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:45) 1395/03/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1394
مهندسی سطح 8107354 2 01 هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:45) 1395/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1394
عملیات حرارتی 8107356 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:45) 1394/10/16 (14:00 - 16:00) ترم اول 1394
مهندسی سطح 8107354 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:45) 1394/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1394
مهندسی سطح 8107178 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1394/10/22 (09:00 - 11:00) ترم اول 1394
کارآموزی عمومی 8107128 2 10 نامشخص نامشخص 3933
عملیات حرارتی 8107356 2 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:45) 1394/03/25 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1393
مهندسی سطح 8107354 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:45) 1393/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1393
مهندسی سطح 8107178 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1393
کارآموزی عمومی 8107128 2 09 نامشخص نامشخص 3923
عملیات حرارتی 8107356 2 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:45) 1393/03/27 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1392
مهندسی سطح 8107354 2 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:45) 1393/03/18 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1392
مهندسی سطح 8107354 2 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:45) 1392/10/15 (14:00 - 16:00) ترم اول 1392
نمایش 1 - 20 از 38 نتیجه
از 2