اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمود حیدرزاده سهی

محمود حیدرزاده سهی،

استاد
دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
شناسایی و انتخاب مواد مهندسی | جوشکاری
شماره تماس : 82084077
اتاق : 220
 • پست الکترونیکی

 

مشاغل علمی و صنعتی:

 • مهندس تولید کارخانه لوله و اتصالات چدنی (کلاچ) از آبان 1360 تا اردیبهشت 1363
 • مهندس متالورژ در شرکت صنایع ریخته گری ایران از اردیبهشت 1363 تا فروردین 1364
 • عضو تحقیقاتی (Research Fellow) دانشگاه برمینگام از دی ماه 1369 تا شهریور 1370
 • عضو هیات علمی دانشکده مهندسی متالورزی و مواد، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران از مهر ماه 1370 تا کنون

 

زمینه های پژوهشی:

مهندسی سطح و زمینه های مرتبط:

 • مهدسی سطح با استفاده از منابع متمرکز انرژی (ذوب و آلیاژسازی سطحی ...)
 • آبکاری الکتریکی
 • پوشش های نفوذی
 • پاشش حرارتی
 • فرآوری اصطکاکی اغتشاشی
 • تریبولوژی
 • عملیات حرارتی

 

دروس ارائه شده:

 • مهندسی سطح (کارشناسی و تحصیلات تکمیلی)
 • عملیات حرارتی
 • ریخته گری و انجماد

 

فعالیت های علمی:

 

مقالات منتخب: مقالات بین المللی

Evaluation of niobium carbide coatings produced on AISI L2 steel via thermo-reactive diffusion technique, Vacuum 146 (2017) 44-51

Liquid phase surface alloying of a nickel aluminum bronze alloy with titanium, Surface and Coatings Technology 325 (2017) 617-626

Effect of APS process parameters on high-temperature wear behavior of nickel–graphite abradable seal coatings, Surface and Coatings Technology 321 (2017) 403-408

Surface alloying of A2618 aluminum with silicon and iron by TIG process, Surface and Coatings Technology 310 (2017) 87-92

Microstructural modification of pure Mg for improving mechanical and biocorrosion properties, Journal of the mechanical behavior of biomedical materials 61 (2016) 360-370

Microstructural and hardness study of pulsed Nd: YAG laser surface alloyed aluminum with iron, Metallurgical and Materials Transactions A 47 (2016) 1698-1704

Corrosion behavior of magnesium and magnesium–hydroxyapatite composite fabricated by friction stir processing in Dulbecco’s phosphate buffered saline, Corrosion Science 104 (2016) 319-329

Improving electrochemical properties of AISI 1045 steels by duplex surface treatment of plasma nitriding and aluminizing, Applied Surface Science 329 (2015) 240-247

Effect of bond coat and post-heat treatment on the adhesion of air plasma sprayed WC-Co coatings, Surface and Coatings Technology 261 (2015) 289-294

In situ formation of Al–Al 3 Ni composites on commercially pure aluminium by friction stir processing, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 75 (2014) 1331-1337

Duplex treatment of AISI 1045 steel by plasma nitriding and aluminizing, Vacuum 107 (2014) 155-158

The effect of SDS surfactant on tensile properties of electrodeposited Ni–Co/SiC nanocomposites, Materials Science and Engineering: A 559 (2013) 583-590

Pulse electrodeposition of Zn–Co alloy coatings obtained from an alkaline bath, Materials Chemistry and physics 134 (2012) 1146-1152

A functionally gradient nano-Ni–Co/SiC composite coating on aluminum and its tribological properties, Surface and coatings Technology 206 (2012) 4032-4039

Duplex surface treatment of AISI 1045 steel via plasma nitriding of chromized layer, Thin solid films 519 (2015) 6792-6796