اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدمحمدحسن پیش بین

سیدمحمدحسن پیش بین

سیدمحمدحسن پیش بین    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 82084089
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
شهریار اصغردوست بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم WE54 فراوری شده به روش اکستروژن معکوس تجمعی (ABE) کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/03
مهران افشار شکل‌پذیری ورق AZ31B کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/27
حمید امینی بایگی بررسی خستگی خمش آلومینیم 1000 با نمونه‌های تخت و راه اندازی دستگاه خستگی خمش PWO3 کارشناسی 1372
پیام دربندی مدلسازی فرآیند ساخت پوسته گلگیر خودرو به روش هیدروفرمینگ ورق کارشناسی ارشد دانلود 1385/04/17
عباس دستواره بررسی خواص مکانیکی ورقهای دوفلزی فولاد- مس تولید شده به روش جوش سرد نوردی کارشناسی ارشد دانلود 1385/07/05
یونس رادی بررسی رفتار مکانیکی و بافت کریستالی آلیاژ AZ31 تقویت شده با نانو ذرات آلومینا فراوری شده با ECAP کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/27
عبدالرضا رشیدی محمدی مطالعه و ساخت الکترودهای پیل سوختی کارشناسی ارشد دانلود 1374
سمیرا سخنوران پیش بینی لوح اولیه بهینه توسط تئوری شکل دهی ایده‌آل کارشناسی ارشد دانلود 1385
سمیرا سخنوران پیش بینی لوح اولیه بهینه توسط تئوری شکل دهی ایده آل کارشناسی ارشد 1385
علیرضا عباسی بانی بررسی تحولات ریزساختاری و خواص مکانیکی آلیاژ AZ61 فراوری شده به روش اکستروژن معکوس تجمعی کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/26
بیژن عباسی خزائی شبیه سازی المان‌ محدود تغییر شکلهای سه بعدی همراه با کرنشها و دورانهای بزرگ بر اساس تئوری الاستوپلاستیسیته اولری نرخی با نرخ لگاریتمی به منظور تحلیل فرایندهای شکل دهی فلزات دکتری دانلود 1385/07/15
عباس دستواره بررسی خواص مکانیکی ورقهی دو فلزی فولاد-مس تولید شده به روش جوش سرد نوردی کارشناسی ارشد 1385
عبد الرضا رشیدی محمدی مطالعه و ساخت الکترولیتهای پیل سوختی کارشناسی ارشد 1374
علیرضا عسکریانی بررسی انرژی پارگی ورق آلیاژ پایه منیزیم AZ31B کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/09
علیرضا شجاعی بررسی و مطالعه عمر خستگی پره توربین گازی از جنس آلیاژ INCONEL 718 کارشناسی 1378
علی شمس تخمین عمر باقیمانده پره توربین گازی از جنی سوپر‌آلیاژ IN738LC کارشناسی ارشد 1382
احسان فارابی بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ برنج دوفازی فرآوری شده به روش اکستروژن معکوس تجمعی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/09
سینا قابچی بررسی تاثیر پارامترهای مختلف ماشین کاری بر ریزساختار براده های حاصله کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/18
هادی قاسمی نانسا تأثیر انجام عملیات تغییر شکل پلاستیک شدید (SPD) روی فولاد ماراجینگ Fe-Ni-Mnبرای بهبود خواص مکانیکی کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/06
محمد کاظمی بررسی و تحلیل برگشت فنری ورقهای غیر ایزوتروپیک فلزی با دو انحنای اصلی کارشناسی ارشد دانلود 1385
حمیدرضا کیائی خزش فولادهای پر استحکام در دمای محیط کارشناسی ارشد دانلود 1384
میثم کرشی بررسی رفتار سوپرپلاستیک آلیاژ ECAP Zn-4.5Al شده توسط روشهای آزمون موضعی کارشناسی ارشد دانلود 1391/09/12
احسان کریمی بهینه سازی فرآیند تولید رینگ چرخ خودرو به روش هیدروفرمینگ کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/07
احمد میرزایی بررسی رفتار داکتیلیته گرم فولاد سوپر آلیاژی Sanicro-28 کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/18
مصطفی منصوری نژاد تعیین شرایط بهبود کشش عمیق فولاد ST 14 آبکاری شده بوسیله برنج 10-90 کارشناسی ارشد دانلود 1383
معرفت محمدی ثمرین بررسی تاثیرات سرب بر خواص اکستروژن و فورج برنج MS 58 کارشناسی ارشد 1384
محمد مقدم Microstructural evolution and mechanical properties of 7075 Aluminum alloy processed through multi-axial forging کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
هادی نوری پیش بینـی نمـودارهای حـد شکل دادن ورق هـای فلزی کارشناسی ارشد دانلود 1384
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی عمومی 8107128 2 04 نامشخص نامشخص 3953
اصول شکل دادن فلزات 1 8107385 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1396/03/30 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
اصول شکل دادن فلزات 1 8107385 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1395
کارآموزی عمومی 8107128 2 04 نامشخص نامشخص 3943
اصول شکل دادن فلزات 1 8107385 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1395/03/22 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1394
اصول شکل دادن فلزات 1 8107385 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1394/10/16 (14:00 - 16:00) ترم اول 1394
کارآموزی عمومی 8107128 2 04 نامشخص نامشخص 3933
اصول شکل دادن فلزات 1 8107385 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1394/04/01 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1393
اصول شکل دادن فلزات 1 8107385 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1393/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1393
کارآموزی عمومی 8107128 2 04 نامشخص نامشخص 3923
اصول شکل دادن فلزات 1 8107385 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:15) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:15) 1393/03/31 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1392
اصول شکل دادن فلزات 1 8107385 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1392/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1392
کارآموزی عمومی 8107128 2 04 نامشخص نامشخص 3913
اصول شکل دادن فلزات 1 8107385 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1391/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1391
کارآموزی عمومی 8107128 2 04 نامشخص نامشخص 3903
اصول شکل دادن فلزات 1 8107385 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1391/03/29 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1390
اصول شکل دادن فلزات 1 8107385 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1390/11/09 (08:30 - 10:30) ترم اول 1390
کارآموزی عمومی 8107128 2 10 نامشخص نامشخص 3893
اصول شکل دادن فلزات 1 8107385 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1390/03/30 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1389
اصول شکل دادن فلزات 1 8107385 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1389/11/06 (08:30 - 10:30) ترم اول 1389
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2