اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فرشته رشچی

فرشته رشچی،

دانشیار
  • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ، سرپرست گرایش استخراجی
دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
استخراج فلزات | شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
شماره تماس : 82084093
اتاق : -
  • پست الکترونیکی
  • 918 ارجاعات
  • 16 h-Index

پروفایل

  • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ، معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی 1393←1396
  • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ، سرپرست آزمایشگاه هیدرومتالورژی 1392←1396
  • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ، سرپرست گرایش استخراجی 1390←…
  • وزارت صنعت، معدن و تجارت ، عضو کارگروه تخصصی فرآوری وزارت صنعت، معدن و تجارت 1386←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، McGill ، مهندسی معدن

1375 ← 1379

M.Sc ، McGill ، مهندسی معدن

1373 ← 1375

کارشناسی ، دانشگاه آزاد ، شیمی کاربردی

1363 ← 1368

فعالیت های علمی