اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

رضا نادری محمودی

رضا نادری محمودی

رضا نادری محمودی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 82084075
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
نجمه اسدی تعیین میزان بهینه ی نانوذرات کلی (Clay) در پوشش سیلان سل - ژل جهت بهبود مقاومت به خوردگی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/05
فاروق الخلیل شبیه‌سازی حفاظت کاتدی جهت جلوگیری از خوردگی کف مخازن کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/07
فهیمه انصاری چهار سوقی تعیین میزان بهینه ی ذرات نانوکلی (clay) در پوشش سیلان سل-ژل جهت بهبود خواص حفاظتی فولاد زنگ نزن کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/08
علی بحرانی Improvement of active protection performance of Epoxy coating by incorporation of talc and corrosion inhibitor کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/22
صادق پور علی بررسی مقاومت به خوردگی پوشش های خودترمیم شونده اپوکسی پلی آنیلین بر روی سطوح نانو شده فولاد کربنی در بتن های معمولی و خودمتراک شونده در محیط های کلرایدی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/12
مریم حاتمی قلعه جوق بررسی اثر نانوپلی پیرول بر خوردگی آلیاژهای منیزیم (AZ31) کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/30
لیلی رسولی Enhancement in epoxy ester coating performance using zeolite particles کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/22
فهیمه سادات رفیعائی بررسی اثر آماده سازی سطح فولاد بر روی خواص حفاظتی پوشش بر پایه ارگانوسیلان با و بدون نانوذرات کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/05
سیامک روزمه Effect of surface preparation of steel substrate on the protective performance of a silane hybrid coating کارشناسی ارشد دانلود 1394/08/25
الهام صالحی علایی ساخت و شناسایی یک ترکیب هیبریدی آلی-معدنی و بررسی تاثیر آن بر خواص فیزیکی-مکانیکی و حفاظتی پوشش پلیمری کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/29
مرضیه طاهری تأثیر حضور هم‌زمان نانوذرات خاک رس و ممانعت‌کننده خوردگی بر ساختار فیلم سیلان اعمال‌شده بر روی فولاد نرم و عملکرد حفاظتی آن کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/16
شیما علی نژاد بررسی نقش بازدارنده های آلی خوردگی در عملکرد حفاظتی پوشش سیلان سل-ژل کارشناسی ارشد دانلود 1394/08/25
نسیم کاوسی تهیه کامپوزیت منیزیم- نانو هیدروکسی آپاتیت به روش متالورژی پودر و بررسی مقاومت به خوردگی و مکانیکی آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/12
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی عمومی 8107128 2 28 نامشخص نامشخص 3953
مواد پلیمری 8107359 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:45) 1396/03/22 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
اصول الکتروشیمی و خوردگی 8107361 3 02 هرهفته شنبه (13:45 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (13:45 - 15:00) 1396/03/31 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
حفاظت از طریق رنگ و پوشش 8107192 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/22 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مواد پلیمری 8107359 2 01 هرهفته یک شنبه (13:45 - 15:30) 1395/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1395
مطالب ویژه/گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 8107404 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/28 (09:00 - 11:00) ترم اول 1395
کارآموزی عمومی 8107128 2 30 نامشخص نامشخص 3943
محیط زیست و بازیافت مواد 8107364 2 01 هرهفته سه شنبه (13:15 - 15:00) 1395/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1394
مواد پلیمری 8107359 2 01 هرهفته یک شنبه (13:15 - 15:00) 1395/03/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1394
حفاظت از طریق رنگ و پوشش 8107192 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/03/29 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1394
مواد پلیمری 8107359 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:45) 1394/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1394
مطالب ویژه/گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 8107404 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1394/10/27 (09:00 - 11:00) ترم اول 1394
کارآموزی عمومی 8107128 2 30 نامشخص نامشخص 3933
مواد پلیمری 8107359 2 01 هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:45) 1394/03/18 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1393
حفاظت از طریق رنگ و پوشش 8107192 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1393
مواد پلیمری 8107359 2 01 هرهفته سه شنبه (10:45 - 12:15) 1393/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1393
مطالب ویژه/گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 8107404 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1393
کارآموزی عمومی 8107128 2 31 نامشخص نامشخص 3923
مواد پلیمری 8107359 2 01 هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:45) 1393/03/19 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1392
حفاظت از طریق رنگ و پوشش 8107192 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1392
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2