اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

رضا رومینا

رضا رومینا

رضا رومینا    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 82084097
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
امیر افتتاحی شکل پذیری ورق منیزیمی AZ51 کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
مجتبی بیکدلی بررسی تاثیر کلسیم بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ Mg-5%Sn فرآوری شده به روش ECAP کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/23
فرزانه رحیمی Evaluation of strain rate sensitivity of AZ31 alloy sheet کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
مصطفی شالبافی بررسی تغییر شکل فشاری گرم آلیاژهای Mg-Li کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/09
فرنوشه شریفیان امیری تغییر شکل گرم آلیاژهای کار پذیر منیزیم حاوی منگنز کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/19
امیررضا کیهانی مدل‌سازی چندمقیاسی پلاستیسیته و شکست برمبنای دینامیک نابجایی‌ها در فولادهای مقاوم شده با رسوبات نانو به منظور بهبود رفتار لرزه‌ای کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/13
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی عمومی 8107128 2 25 نامشخص نامشخص 3953
خواص فیزیکی مواد2 8107216 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:15) 1396/03/22 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
بافت و ناهمسانگردی 8107085 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
خواص مکانیکی مواد1 8107024 3 02 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1395
اصول مهندسی و علم مواد 8107391 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:45) 1395/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1395
کارآموزی عمومی 8107128 2 34 نامشخص نامشخص 3943
خواص فیزیکی مواد2 8107216 2 02 هرهفته شنبه (11:00 - 12:45) 1395/03/17 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1394
مطالب ویژه/ شکل دادن فلزات 8107003 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/04/01 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1394
بافت و ناهمسانگردی 8107085 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/04/01 (09:00 - 10:00) ترم دوم 1394
اصول شکل دادن فلزات 1 8107385 3 02 هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1394/10/16 (14:00 - 16:00) ترم اول 1394
کارآموزی عمومی 8107128 2 34 نامشخص نامشخص 3933
مطالب ویژه/ شکل دادن فلزات 8107003 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1393
استاتیک 8107200 2 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:45) 1394/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1393
خواص مکانیکی مواد1 8107024 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1393/10/15 (14:00 - 16:00) ترم اول 1393
کارآموزی عمومی 8107128 2 37 نامشخص نامشخص 3923
مطالب ویژه/ شکل دادن فلزات 8107003 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1392
استاتیک 8107200 2 01 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:15) 1393/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1392
استاتیک 8107200 2 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:15) 1392/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1392
کارآموزی عمومی 8107128 2 31 نامشخص نامشخص 3913
مطالب ویژه/ شکل دادن فلزات 8107003 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1391
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2