اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

رضا سلطانی

رضا سلطانی

رضا سلطانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 82084067
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمد آقا بابائی بنی بررسی اثر تنش های پسماند بر ترک ها در یک سازه با استفاده از روش برهم نگاری دیجیتالی (DIC) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
محمد انصاری ایجاد لایه های سطحی حاوی ترکیبات بین فلزی دارای آهن و یا کروم روی زیرلایه آلومینیمی از طریق ذوب سطحی و مشخصه یابی آن‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1393/05/04
محمد حنیف زاده ایجاد لایه های کامپوزیتی روی فولادهای کم آلیاژی با استفاده از ذوب سطحی پوشش پیش نشست حاوی عناصر Ni، Cr، B، Si و مشخصه یابی آن‌ها کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
دنا خازنی به‌کارگیری پوشش کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت- نانولوله‌های کربنی بر روی آلیاژ AZ31 و بررسی خواص خوردگی و مکانیکی آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/30
ایمان خاکپور تأثیر افزودن زیرکونیم بر رفتار اکسیداسیون و خوردگی داغ پوشش‌های آلومینایدی ایجاد شده بر آلیاژ اینکونل ۷۳۸ کارشناسی ارشد دانلود 1393/05/29
امیرحسین ذبیحی ایجاد لایه های سطحی حاوی ذرات B4C روی زیرلایه آلومینیومی از طریق ذوب سطحی و مشخصه یابی و ارزیابی رفتار خوردگی و سایشی آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/06
حسنا رستگار مقدم صفاری Synthesis of lubrication nano additives to improve the properties of drilling fluids using metal borates کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/13
عباس کریمی تأثیر ذوب سطحی روی مقاومت به اکسایش پوشش های زیرکونیای ایجاد شده با روش پاشش پلاسمایی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/18
مهران کریم زاده خویی مطالعه رفتار سایشی و خوردگی منیزیم اسپری حرارتی شده با WC-Co-Cr پس از ذوب سطحی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/18
محمود لطفی تاثیر پوشش های اکسیدی برعملکرد کاتد(Li[NixCoyMn1-x-y]O2) NCM باتری لیتیومی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/05
بابک مهرجو ایجاد لایه های حاوی ذرات کاربید تنگستن روی زیر لایه منیزیمی از طریق ذوب سطحی و مشخصه یابی آنها کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/29
علیرضا موسوی آلیاژسازی سطحی فولاد تولیدشده به روش متالورژی پودر از طریق ذوب سطحی در اتمسفر حاوی گاز آرگون و نیتروژن کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/30
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی عمومی 8107128 2 26 نامشخص نامشخص 3953
مهندسی سطح 8107178 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/04/03 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مهندسی سطح 8107354 2 02 هرهفته شنبه (09:00 - 10:45) 1396/03/27 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
خزش 8107070 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1395/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1395
بلور شناسی 8107366 2 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:45) 1395/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1395
زبان تخصصی 8107089 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:45) 1395/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1395
کارآموزی عمومی 8107128 2 31 نامشخص نامشخص 3943
بلور شناسی 8107366 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:45) 1395/03/17 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1394
مهندسی سطح 8107354 2 02 هرهفته سه شنبه (13:45 - 15:30) 1395/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1394
مهندسی سطح 8107178 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1395/03/22 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1394
خزش 8107070 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1394/10/14 (09:00 - 11:00) ترم اول 1394
بلور شناسی 8107366 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:45) 1394/10/12 (14:00 - 16:00) ترم اول 1394
زبان تخصصی 8107089 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:45) 1394/10/14 (08:30 - 10:30) ترم اول 1394
کارآموزی عمومی 8107128 2 31 نامشخص نامشخص 3933
بلور شناسی 8107366 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:45) نامشخص ترم دوم 1393
مهندسی سطح 8107354 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:45) 1394/03/17 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1393
مهندسی سطح 8107178 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1393
خزش 8107070 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1393
بلور شناسی 8107366 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:45) 1393/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1393
کارآموزی عمومی 8107128 2 32 نامشخص نامشخص 3923
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2