اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محسن صارمی

محسن صارمی،

استاد
  • دانشکده فنی دانشگاه تهران ، عضویت در هیئت ممیزه دانشگاه همدان
دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
خوردگی و حفاظت مواد | شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
شماره تماس : 82084071
اتاق : -
  • پست الکترونیکی
  • 758 ارجاعات
  • 14 h-Index

پروفایل

  • دانشکده فنی دانشگاه تهران ، عضویت در هیئت ممیزه دانشگاه همدان 1395←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، بیر هنگام ، متالوژی ومواد

1107 ← 1984

کارشناسی ، شیراز ، شیمی

1107 ← 1351

M.Sc ، بیر هنگام ، شیمی

1107 ← 1980

فعالیت های علمی