اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدعلی سیدابراهیمی

سیدعلی سیدابراهیمی

سیدعلی سیدابراهیمی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 82084091
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
جلال آزاد منجیری بهینه سازی پودرهای به ابعاد نانومترفریت نیکل، تهیه شده بروش سل - ژل خود احتراقی کارشناسی ارشد دانلود 1383
سمیه اعلم الهدی بهینه سازی ساخت پودر هگزافریت استرانسیم به روش سل ـ ژل احتــراقــی کارشناسی ارشد دانلود 1383
محمدرضا براتی تأثیر عناصر اضافی ( Zn ) بر فرآیند سنتزپوردر فریت نرم نیکل دار به روش سل- ژل خود احتراقی کارشناسی ارشد دانلود 1385
عبداله پیروزفر فرآوری و مشخصه یابی نانووایرهای فریت کبالت به روش سل - ژل و با کمک قالب AAO کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/01
زهرا پیشگاهی فرد بهینه سازی تولید و مشخصه یابی پودر فریت های نرم مغناطیسی منگنز روی کارشناسی ارشد دانلود 1382
حمیدرضا تقوایی بررسی امکان ساخت آلیاژ مغناطیسی آلنیکو 9 کارشناسی ارشد دانلود 1379
نازنین جوادی احیای مکانیکی حرارتی هماتیت به نانومگنتیت و بررسی تاثیر پارامترهای آن بر تصفیه آب های آلوده کارشناسی ارشد دانلود 1388/03/27
محسن حسین زاده دشت بزرگی تهیه پودر نانوکریستالی مگنتیت از هماتیت به روش مکانوشیمیایی وحذف فلزات سنگین کادمیوم و سرب از آب های آلوده به کمک آن کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/05
حمید خان محمدی تأثیر اندازه ی دانه و روش تولید بر خواص مایکروویو نانوپودرهای هگزافریت استرانسیم کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/27
پیام خسروی فرآوری و مشخصه یابی لایه نازک اکسید روی به روش sol-gel spin coating و بررسی عوامل فرآیند بر خواص الکتریکی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/10
محمدرضا دادفر فرآوری و مشخصه یابی نانوکامپوزیت TiO2/SrFe12O19 کارشناسی ارشد دانلود 1391/01/27
داود صفاری تهیه بررسی خواص مکانیکی (مقاومت به ضربه) فولاد کم آلیاژ 4340 کارشناسی 1371
رامین دهقان بررسی عوامل مؤثر بر تولید پودر نانو بلوری هگزافریت استرانسیم به روش عملیات حرارتی در محیط گاز متان و با استفاده از آسیاکاری پرانرژی دکتری دانلود 1391/11/15
محمدعلی رادمنش آماده سازی نانوکامپوزیت های مغناطیسی هسته - پوسته با هسته‌های فریتی با بهره گیری از روش های شیمیایی کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/24
رضا رئیسی فرآوری نانو ذرات مغناطیسی فریت روی با پوشش چیتوسان برای کاربردهای زیستی کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/14
روشنک ساده اثر افزودن کبالت بر خواص فیزیکی لایه های نازک اکسید روی تهیه شده به روش لایه نشانی چرخشی سل -ژل کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/25
سامان سالمی زاده پاریزی بررسی پارامترهای موثر بر سنتز نانوذرات مغناطیسی هگزافریت به روش سل ژل و مطالعه امکان تهیه فیلم های نازک به این روش کارشناسی ارشد دانلود 1388/03/22
سید مهدی مجتهد نجفی تاثیر پارامترهای مختلف عملیات حرارتی بر ریز ساختار و خواص مغناطیسی آلیاژ Vicalloy I کارشناسی ارشد 1382
سید مهدی مفیدیان پالایش و اکسایش آهن اسفنجی تولیدی به روش میدرکس و قائم در ایران‏، برای تولید هگزافریت باریم کارشناسی ارشد دانلود 1383
محمد سلیمانی نطنزی بررسی پارامترهای موثر بر فرآوری نانولایه های فریت نیکل تهیه شده به روش Spin Coating کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/29
مهدی شاه میرزایی مطالعه اثر فرآیند آسیاکاری پرانرژی بر پودر فریت نیکل تولید شده به روش سل ژل خود احتراقی کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/28
سمیه صادقی نیارکی بررسی اثر فرایند آسیاکردن پرانرژی قبل و بعد از کلسیناسیون برخواص پودر هگزافریت استرانسیم تهیه شده به روش سل-ژل خوداحتراقی کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/17
آرش قبایی ساخت پودر فریت نرم مغناطیسی منگنز دار و بهینه سازی شرایط تولید کارشناسی 1380
مهدی قبیتی حسب بررسی تاثیر سورفکتانتهای مختلف بر پارامترهای سنتز و خواص فیزیکی پودر هگزافریت استرانسیم تهیه شده به روش سل ژل خود احتراقی کارشناسی ارشد 1385
مهدی قبیتی‌حسب بررسی تأثیر سورفکتانتهای مختلف بر پارامترهای سنتز و خواص فیزیکی پودر هگزافریت استرانسیم تهیه شده به روش سل‌ژل خود احتراقی کارشناسی ارشد دانلود 1385
احسان قشنگ زاده تولید لایه های نازک نانو ساختار فریت نیکل به روش Ferrite plating کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/04
کیارش جمشیدی گوهرریزی بررسی احیای تری اکسید مولیبدن توسط آلومینیم در فرآیند ساخت آلیاژ نیکل مولیبدن به روش ESR کارشناسی ارشد دانلود 1382
حمیدرضا کوه دار تاثیر اتمسفر گازی حاوی هیدروژن بر مورفولوژی و ترکیب فازی نانو مغناطیسی هگزافریت کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/10
مهدی مجتهدنجفی تاثیر پارامترهای مختلف عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مغناطیسی آلیاژ vicalloy I کارشناسی ارشد دانلود 1382
ابراهیمی مسعود فرآوری و مشخصه یابی فریت روی نانوکریستالی با پوشش دی اکسید تیتانیوم کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/14
مرتضی مسعودپناه فرآوری لایه های نازک نانوساختار هگزافریت استرانسیم به روشلایه نشانی چرخشی دکتری دانلود 1391/07/16
حامد ملک نژاد طوسی شرائط تولید فریت نرم منگنز دار به روش شیمیایی در دمای پایین کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/14
مهدی هنرور نظری بررسی تاثیر فرآیند آلیاژ سازی مکانیکی بر خواص پودر مغناطیسی سرامیکی کارشناسی ارشد دانلود 1382
علی مهری فرآوری نانووایر فریت نیکل به روش سل-ژل بر روی الگوی اکسید آلومینیم آندایز شده (AAO) کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/28
سعید مهریزی رسوب نشانی الکتریکی لایه های نازک مغناطیسی نرم آلیاژهای پایه کبالت- آهن با ساختار نانو بلوری و بررسی خواص آنها دکتری دانلود 1391/08/27
روزبه نیکخواه بررسی تاثیر شرایط سنتز بر خواص پودر هگزافزیت باریم تهیه شده به روش سنتز احتراقی کارشناسی ارشد 1382
روزبه نیکخواه مشایی بررسی تاثیر شرایط سنتز بر خواص پودر هگزافریت باریم تهیه شده به روش سنتز احتراقی کارشناسی ارشد دانلود 1382
مهدی هنرورنظری بررسی تاثیر پارامترهای فرآیند آلیاژ سازی مکانیکی برخواص پودر مغناطیسی سرامیکی کارشناسی ارشد دانلود 1382
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 54 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی عمومی 8107128 2 11 نامشخص نامشخص 3953
مواد مغناطیسی و خواص آن 8107273 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1396/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
فیزیک حالت جامد 8107331 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1396/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
ترمودینامیک مواد1 8107215 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:15) 1396/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
فیزیک مدرن 8107276 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/20 (11:00 - 13:00) ترم اول 1395
فلسفه علم و تکنولوژی 8107380 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:45) 1395/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1395
شیمی فیزیک مواد 8107107 3 02 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:15) 1395/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1395
کارآموزی عمومی 8107128 2 13 نامشخص نامشخص 3943
مواد مغناطیسی و خواص آن 8107273 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1395/03/19 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1394
فیزیک حالت جامد 8107331 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1395/03/16 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1394
ترمودینامیک مواد1 8107215 3 02 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:45) 1395/04/02 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1394
ترمودینامیک پیشرفته 8107307 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1394/10/15 (14:00 - 16:00) ترم اول 1394
فیزیک مدرن 8107276 2 01 نامشخص 1394/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1394
فلسفه علم و تکنولوژی 8107380 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:45) 1394/10/16 (08:30 - 10:30) ترم اول 1394
شیمی فیزیک مواد 8107107 3 02 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:45) 1394/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1394
کارآموزی عمومی 8107128 2 13 نامشخص نامشخص 3933
مواد مغناطیسی و خواص آن 8107273 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1393
فیزیک حالت جامد 8107331 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1393
ترمودینامیک مواد1 8107215 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1394/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1393
مواد مغناطیسی و خواص آن 8107273 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1393
نمایش 1 - 20 از 54 نتیجه
از 3