اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سعید حشمتی منش

سعید حشمتی منش

سعید حشمتی منش (بازنشسته)   (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سمیه اعلم الهدی تهیه و بررسی خواص پودر نانو کامپوزیتی بر مبنای آلیاژ اینترمتالیک TiAl/Al2O3-γ به روش آلیاژ سازی مکانیکی دکتری دانلود 1390/03/01
نوید الهی پناه تولید نانو ذرات آلومینا و کامپوزیت های آن به روش سنتز احتراقی در محلول آبی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/12
آیدین ایماندوست تاثیر کسر حجمی فاز فریت بر خواص مکانیکی و تحولات ریزساختاری فولاد TWIP دوفازی کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/20
قدرت الله بختیاری بررسی تأثیر متغیرهای مهم زنیترکردن برریز ساخنار و خواص قطعات هگزاخریت باریم همسانگرد کارشناسی ارشد دانلود 1379
حامد بهمن پور مطالعه تحولات ساختاری ناشی از عملیات حرارتی و ترمومکانیکی در آلیاژهای گاما بر پایه Ti-Al-Nb حاوی Si کارشناسی ارشد دانلود 1385
ناصر بهمنش تهیه مولایت به کمک آسیا کردن پر انرژی و بررسی پارامترهای این فرآیند در سنتز مورفولوژی و خواص مولایت کارشناسی ارشد دانلود 1385
هومن تخته چیان بررسی امکان سنتز مولایت به روشهای شیمیایی با استفاده از دو نوع پودرمیکروسیلیکای داخلی کارشناسی ارشد دانلود 1380
مرتضی ثقفی یزدی بررسی پارامتر های موثر بر سنتز مکانو شیمیایی مولیبدن نانو ساختار کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/21
نغمه جابریان تبدیل سولفات استرانسیم به کربنات استرانسیم به روش هیدرومتالورژی کارشناسی ارشد دانلود 1382
امیر جبارنیا تهیه پودر نانوکامپوزیتی با ذرات A12O3 و زمینه بر مبنای ترکیب بین فلزی NiA1 به روش آلیاژسازی مکانیکی کارشناسی ارشد دانلود 1385
حوریه حسن ذاتی رستمی بررسی امکان سنتز پودر نانوکریستالین NiTi به روش مکانوشیمیایی کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/19
حسن قاسم ارمکی تاثیر عملیات حرارتی و ترمو مکانیکی بر ریز ساختار الیاژهای TIAL کارشناسی ارشد 84
نیما حقدادی بررسی تاثیر فرایند اکستروژن معکوس تجمعی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم A356 کارشناسی ارشد دانلود 1392/02/31
غلامرضا خیاطی بررسی تاثیر مشخصات مواد اولیه و افزودنی ها بر فرآیند تهیه منیزیم به روش متالوترمی تحت خلاء کارشناسی ارشد دانلود 1385
افشین خیاطی مطلق بناب تهیه مولیت به روش سینترینگ از آندالوزیت معادن سر تل نهبندان بیرجند واقع در استان خراسان کارشناسی ارشد دانلود 1380
افشین خیاطی مطلق بناب تهیه مولیت به روش سینترینگ از آندالوزیت معادن سرتل نهبندان بیرجند واقع در استان خراسان کارشناسی ارشد 1380
خانعلی نکوئی ساخت و بررسی خواص آلیاژ مغناطیسی آلنیکو پنج با دانه‌های جهت دار (ALNICO 5DG) کارشناسی ارشد 1378
پوریا دست رنجی نژادفر بررسی رفتار کارسرد و آنیل فولاد سبک Fe-Mn-Al-C پایه فریتی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
مرتضی دهقانی ایجاد لایه کامبوزیتی سطحی بر روی تیتانیم با افزودن B4Cp به حوضچه مذاب TIG کارشناسی ارشد دانلود 1384
مهدی دهقان زاده تهیه پودر نانوبلورین کاربید سیلیسیم با روش آلیاژسازی مکانیکی کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/27
اباذر رحمانی سنتز پودر نانو بلور Ni-Mo مورد مصرف در ساخت کاتالیزور‌های پیل سوختی به روش آلیاژسازی مکانیکی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
محمد هادی رزم پوش تاثیر فراوری اصطکاکی اغتشاشی بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد TWIP کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/10
بابک رضایی ایجاد لایه سطحی نانو بر روی تیتانیم از طریق ذوب سطحی و افزودن نانوذرات کامپوزیتی Ti/SiC تهیه شده به روش آلیاژسازی مکانیکی کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/25
حسین رمضانعلی زاده سنتز مولیبدنم دی سیلیساید نانوکریستالی از اکسید مولیبدن به روش مکانوشیمیایی و بررسی تاثیر پارامترهای فرآیند بر مشخصات محصول کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/27
سمیرامیس سعید اکبری مطالعه رفتار حرارتی دولومیت شهرضا و بررسی امکان تهیه فلز منیزیم از آن به روش پیجین (PIDGEON) کارشناسی ارشد دانلود 1382
سعید شیبانی تهیه نانو ذرات مس به روش احیای مکانو شیمیایی اکسید مس توسط کربن و بررسی پارامترهای فرآیند در خواص محصول کارشناسی ارشد دانلود 1385
سعید شیبانی فرآوری نانوکامپوزیت هیبریدی Cu-Cr/Al2O3 به روش آلیاژسازی مکانیکی و ارزیابی خواص آن دکتری دانلود 1390/07/09
کاوه شیخی مقدم بررسی روش فرآوری ذرات نانومتری سرامیکهای مغناطیسی به روش هم رسوبی / آسیا کردن مکانیکی کارشناسی ارشد دانلود 1385
حسام الدین شکوریان بررسی های الکترون میکروسکوپی و خصوصیات ساختاری آلیاژهای عملیات حرارتی و ترمومکانیکی شده Ti-Al حاوی کرم کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/09
اسری صالح بررسی رفتار تف جوشی پودر نانوکریستالین مس کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/18
اسری صالح بررسی رفتار تف جوشی پودر نانو کریستالین مس کارشناسی ارشد 1388/12/18
حسن عباس زاده بررسی منطقه جوش و تحت تاثیر پذیرفته در اثر حرارت یک آلیاژ سوپر آلفا-2 کارشناسی ارشد دانلود 1384
آذر فتاحی بازیابی کبالت از کیک فیلتراسیون کارخانه روی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/01
بهدخت فربد سنتز کاربید بور نانوکریستالین به روش آلیاژسازی مکانیکی کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/15
الهه فرقدانی بررسی رفتار تغییرشکلی بایو آلیاژ Ti-29Nb-13Ta-4.6Zr در محدوده‌ی نیمه پایداری فاز بتا کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/08
یاسر فیروزبخت تولید فروکردم کم کربن به روش احیاء حالت جامد کارشناسی ارشد دانلود 1382
یاسر فیروزبخت روشهای مختلف تولید انواع فروکروم کارشناسی ارشد 1381
یاسر فیروزبخت تولید فرو �روم �م �ربن به روش احیاء روش جامد کارشناسی ارشد 1382
حسن قاسمی ارمکی تاثیر عملیات حرارتی و ترمومکانیکی بر ریز ساختار آلیاژهای TIAL کارشناسی ارشد دانلود 1384
امیرحسین یقطین بررسی پارامترهای مؤثر در فرآیند هیدرومتالورژی استحصال فلز کروم از کنسانتره کرومیت کارشناسی ارشد دانلود 1385
امیر حسین یقطین بررسی پارامترهای مؤثر در فرآیند هیدرومتالورژی استحصال فلز کروم از کنستانتره کرمیت کارشناسی ارشد 1385
تکین قویمی Effects of dopants and Synthesis process parameters in the synthesis of SrCoO3 nanoparticles by wet chemical route کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/21
مهدی کرم آبیان An investigation into the microstructural evolutions and mechanical properties of a quench and partition treated low alloy steel کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
کورش ضرابی همدانی روشهای تولید پودر فلزات کارشناسی 1367
محمدرضا گل و بستان فرد سنتز نانو ذرات فریت باریم در محیط شیشه‌ای و بررسی تأثیر پارامترهای فرآیند بر مشخصات پودر مغناطیسی کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمد رضا گل و بستان فرد سنتز نانو ذرات فریت باریم در محیط شیشه ای و بررسی تأثیر پارامترهای فرآیند بر مشخصات پودر مغناطیسی کارشناسی ارشد 1385
علیرضا محمدی زاده بررسی تأثیر دما و نرخ کرنش بر ریزساختار و خواص مکانیکی یک نوع فولاد سبک چندفازی حاوی آلومینیوم کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/09
مسعود مراد جوی همدانی بررسی تحولات ریزساختاری و خواص مکانیکی دمای بالا آلیاژ منیزیم حاوی ایتریم کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
سهیل مسلمی بررسی تاثیر عناصر مختلف بر مشخصات هگزافریت باریم سنتز شده به روش هم رسوبی کارشناسی ارشد دانلود 1384
حسین معبودی بررسی امکان کاربرد فولاد های میکروآلیلژی در تولید شاتون پیکان به منظور حذف عملیات حرارتی کارشناسی 1380
مرتضی معلمی نژاد تهیه نانو ذرات مولایت به روش سل - ژل و بررسی تاثیر آسیا کردن میانی بر سینتیک تشکیل فاز مولایت کارشناسی ارشد دانلود 1386
مهدی منتظری پور سنتز نانو ذرات مواد مغناطیسی دائمی سرامیکی به روش هم رسوبی در محیط های غیرآبی و بررسی تأثیر نوع محیط رسوب دهی بر مشخصات محصولات کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/08
مهدی هنرور نظری بررسی تاثیر فرآیند آلیاژ سازی مکانیکی بر خواص پودر مغناطیسی سرامیکی کارشناسی ارشد دانلود 1382
مریم مهری بررسی اثر افزودن عنصر سوم بر سینتیک تشکیل نانو کریستال بر پا یه Mg2Ni کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/29
جمال موسوی سنتز پودر نانو سایز مولایت ناهمسانگرد با استفاده از کانی های رسی و آلومینا به روش مکانوترمال کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/25
شریفه سادات موسوی فر ایجاد لایه کامپوزیتی بر روی آلومینیوم از طریق ذوب سطحی و با استفاده از نانو ذرات حاصل از فرایند آلیاژسازی مکانیکی کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/15
علی نجفی بررسی تأثیر عوامل مهم بر زیر ساختار و خواص آهنرباهای سرامیکی ناهمسانگرد کارشناسی ارشد دانلود 1379
علی نجفی بررسی تاثیر عوامل مهم بر ریز ساختار و خواص آهنرباهای سرامیکی ناهمسانگرد کارشناسی ارشد 1379
نغمه جابریان تبدیل سولفات استرانسیم به کربنات استرانسیم به روش هیدرومتالورژی کارشناسی ارشد دانلود 1382
خانعلی نکوئی ساخت و بررسی خواص آلیاژ مغناطیسی اکتپلوپنچ با دانه های جهت دار (Ainico5DG) کارشناسی ارشد دانلود 1378
امین نوذری اسبمرز سنتز نانو ذرات TiB2به روش آسیاکاری مکانیکی کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/07
محمد نورایی آندایزینگ رنگی آلومینیم به روش شیمیایی و انتگرالی در سه پایه اگزالیکی کارشناسی 1376
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی عمومی 8107128 2 06 نامشخص نامشخص 3943
کنترل فرآیندها 8107279 2 01 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:15) 1395/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1394
پدیده های انتقال 8107046 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1395/04/01 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1394
کارآموزی عمومی 8107128 2 06 نامشخص نامشخص 3933
کنترل فرآیندها 8107279 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:45) 1394/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1393
کنترل فرآیندها 8107279 2 01 هرهفته سه شنبه (10:45 - 12:15) 1393/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1393
کارآموزی عمومی 8107128 2 06 نامشخص نامشخص 3923
کنترل فرآیندها 8107279 2 01 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:45) 1393/03/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1392
پدیده های انتقال 8107046 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1393/03/28 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1392
کنترل فرآیندها 8107279 2 01 هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:45) 1392/10/14 (08:30 - 10:30) ترم اول 1392
کارآموزی عمومی 8107128 2 06 نامشخص نامشخص 3913
کارآموزی عمومی 8107128 2 06 نامشخص نامشخص 3903
خواص فیزیکی مواد1 8107159 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1391/03/24 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1390
پدیده های انتقال 8107046 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1390/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1390
کارآموزی عمومی 8107128 2 13 نامشخص نامشخص 3893
خواص فیزیکی مواد1 8107159 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:45) 1390/03/25 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1389
پدیده های انتقال 8107046 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:15) 1389/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1389
کارآموزی عمومی 8107128 2 10 نامشخص نامشخص 3883
پروژه 1 8107050 3 12 نامشخص نامشخص ترم دوم 1388
خواص فیزیکی مواد1 8107159 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 10:45) 1389/03/26 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1388
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2