اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

شهرام رایگان

شهرام رایگان،

دانشیار
  • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ، ریاست دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
استخراج فلزات | شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
شماره تماس : 82084099
اتاق : -
  • پست الکترونیکی
  • 301 ارجاعات
  • 10 h-Index

پروفایل

  • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ، عضو شورای ارزیابی کیفیت دانشکده مهندسی متالورژی و مواد 1396←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، علم و صنعت ایران ، متالوژی ومواد

1376 ← 1381

M.Sc ، تهران ، شناسائی و ساخت موادفلزی

1367 ← 1370

کارشناسی ، تهران ، متالوژی ومواد

1362 ← 1367

فعالیت های علمی