اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سعید شیبانی

سعید شیبانی

سعید شیبانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 82084068
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی عمومی 8107128 2 27 نامشخص نامشخص 3953
فرایند های متالورژی استخراجی 8107053 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/03/27 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1395
سینتیک مواد 8107392 2 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:45) 1396/03/27 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
شیمی فیزیک مواد 8107107 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:15) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:15) 1396/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
فولادسازی 8107202 2 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:45) 1396/03/20 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
ترمودینامیک پیشرفته 8107307 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1395/10/21 (09:00 - 11:00) ترم اول 1395
سینتیک مواد 8107392 2 01 هرهفته شنبه (09:15 - 11:00) 1395/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1395
ترمودینامیک مواد1 8107215 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:15) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:15) 1395/10/19 (08:30 - 10:30) ترم اول 1395
کارآموزی عمومی 8107128 2 33 نامشخص نامشخص 3943
سینتیک مواد 8107392 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:45) 1395/03/24 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1394
شیمی فیزیک مواد 8107107 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1395/03/29 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1394
فولادسازی 8107202 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:15) 1395/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1394
فرایند های متالورژی استخراجی 8107053 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1394/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1394
سینتیک مواد 8107392 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:15) 1394/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1394
ترمودینامیک مواد1 8107215 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 10:45) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 10:45) 1394/10/19 (08:30 - 10:30) ترم اول 1394
کارآموزی عمومی 8107128 2 33 نامشخص نامشخص 3933
سینتیک مواد 8107392 2 01 هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:45) 1394/03/19 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1393
شیمی فیزیک مواد 8107107 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:15) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:15) 1394/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1393
فولادسازی 8107202 2 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:45) 1394/03/30 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1393
فرایند های متالورژی استخراجی 8107053 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1393
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه