اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

عباس زارعی هنزکی

عباس زارعی هنزکی

عباس زارعی هنزکی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 82084072
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
دنیا احمدخانی ها Evaluation of Microstructure and corrosion properties of Mg and Mg-HA composite fabricated by friction stir processing دکتری دانلود 1394/12/02
مصطفی اسکندری بررسی تاثیر فرآیند ترمومکانیکی بر ریزساختار و رفتار مکانیکی فولادهای TRIP/TWIP دکتری دانلود 1393/11/12
شهریار اصغردوست بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم WE54 فراوری شده به روش اکستروژن معکوس تجمعی (ABE) کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/03
علی اکبر افراخته پیمان همکاری منطقه ای {R.C.D(}) کارشناسی ارشد 0
آیدین ایماندوست تاثیر کسر حجمی فاز فریت بر خواص مکانیکی و تحولات ریزساختاری فولاد TWIP دوفازی کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/20
دنیا اوحدی کبیرمقصودلو بررسی پارامترهای مؤثر بر ریز ساختار حاصل از تغییرشکل گرم فولاد کم کربن آستنیتی 304 کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/01
علیرضا آئین بررسی کارگرم پذیری فولادهای محتوی نیکل، کروم، مولیبدن و انادیم کارشناسی ارشد دانلود 1378
امید بیات بررسـی تاثیر درشت ساختار حاصل از فرایند ESR به کـار گـرم پذیری فولادهای کم آلیاژ حاوی Mo,Cr,Ni و V کارشناسی ارشد دانلود 1380
بابک بزاز مطالعه تاثیر اعمال تغییر شکل پلاستیک شدید از طریق فرایند اکستروژن معکوس تجمعی (ABE) بر ریزساختار و خواص مکانیکی مس خالص تجاری کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/07
علی بیضائی بناب بررسی علت ترک خوردگی قطعه y شکل واحدهای کراکینگ پتروشیمی و راههای جلوگیری از آن کارشناسی ارشد دانلود 1378
علی عبداله بیک مرندی تاثیر پارامترهای ترمومکانیکی بر فرآیندهای ترمیم یک فولادTRIP/TWIP کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/16
حسین بلادی بررسی پارامترهای مؤثر بر عملیات حرارتی فولاد0 AISI 413 کارشناسی ارشد دانلود 1376
رضا بنای جعفری بررسی تأثیر ساختا ر اولیه و عناصرناخالصی بر کار پذیری مس کاتدی تولیدی مجتمع مس سر چشمه کارشناسی ارشد دانلود 1378
ابوالفضل بهروان An investigation into mechanical behavior and microstructural evolutions of maraging-TRIP steels during hot deformation کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
فرشاد پیله وا تاثیر عملیات ترمومکانیکی بر تحولات ریزساختاری و خواص مکانیکی بیوآلیاژ Ti-6Al-7Nb کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/18
پیمان محسنی تعیین منحنی های افت داکتیلیتی گرم فولاد های زنگ نزن و بررسی مکانیزم های موثر بر ان کارشناسی ارشد 83
وحید ترابی نژاد بررسی اثر کار سرد و آنیل بر ریز ساختار و خواص مکانیکی فولاد TWIPدوفازی کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/12
حمیدرضا تفقدی بررسی واکتیکیتی گرم مس چقرمه الکترولیتی و عوامل موثر بر آن کارشناسی ارشد دانلود 1380
مرتضی ثابت بررسی تأثیر پارامترهای ترمومکانیکی بر فرآیندهای ترمیم دینامیک فولادهای TWIP کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/05
حمید ثابت قدم تاثیر لایه واسط نیکل برخواص اتصال نفوذی کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/30
کاملیا جزایری ایجاد لایه سطحی نانو کامپوزیت Al/B4C بر آلومینیم با استفاده از فرایند اصطکاکی همزننده کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/30
پویان چنگیزیان بررسی تحولات ریزساختاری و خواص مکانیکی آلیاژ AZ81 فراوری شده به روش اکستروژن معکوس تجمعی کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/20
جمال حاج کاظمی بررسی تاثیر پارامترهای ترمومکانیکی برفرآیندهای ترمیم استاتیک فولادهایTWIP کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/04
حسن حائیریان بررسی پارامترهای موثر بر عملیات حرارتی فولادهای کم آلیاژی حاوی و انادیم کارشناسی ارشد دانلود 1378
نیلوفر حبیبی بررسی اثر ریزساختار اولیه بر شکل پذیری ورق های فولاد TWIP کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/16
امیر حسینی اصلی بررسی رفتار کار گرم فولاد Sanicro 28 کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/29
غلامرضا حسینی گروسی بررسی بازار منسوجات نخی و پشمی در ایران کارشناسی ارشد 0
نیما حقدادی بررسی تاثیر فرایند اکستروژن معکوس تجمعی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم A356 کارشناسی ارشد دانلود 1392/02/31
میثم حق شناس بررسی تاثیر پارامترهای ترمومکانیکی بر ریز ساختار و خواص مکانیکی الیاژ ( ALTHIX ( 356 A کارشناسی ارشد دانلود 1385/06/31
حمید عزیزی عالی زمینی بررسی سینتیک تشکیل فریت سوزنی در فولادهای میکروآلیاژی کم-کربن چند فازی کارشناسی ارشد 1383
پوریا دست رنجی نژادفر بررسی رفتار کارسرد و آنیل فولاد سبک Fe-Mn-Al-C پایه فریتی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
روشن رحمانیان بررسی اثر عملیات همگن سازی بر دا�تیلیتی گرم آلیاژهای آلومینیم 2024 کارشناسی 1383
محمد هادی رزم پوش تاثیر فراوری اصطکاکی اغتشاشی بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد TWIP کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/10
محمد رضایی بررسی تحولات ریزساختاری و خواص مکانیکی آلیاژ Ti-6242 قرارگرفته تحت فرآیند ترمومکانیکی کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/12
رضا نائمی بررسی اثر آهنگری شعاعی بر عیوب داخلی فولادهای کربنی کارشناسی ارشد 1378
محمدرضا رکنی بررسی تحولات ریز ساختاری و خواص مکانیکی آلیاژ آلومنیوم 7075 فرآوری شده به روش اکستروژن معکوس کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/07
یونس روحانی منش بررسی تولید و مصرف الیاف مصنوعی سلولزیک و سنتیک در صنایع نساجی کشور و تاثیر آنها بر تولیدات و صادرات الیاف طبیعی کارشناسی ارشد 0
علی اصغر روستایی بررسی تحولات ریزساختاری و خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم AZ31 فرآوری شده به روش نورد تجمعی (ARP) کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/27
عباس زارعی هنزکی بررسی پارامترهای مؤثر بر ریز ساختار حاصل از تغییرشکل گرم فولاد کم کربن آستنیتی 304 کارشناسی ارشد 1389/12/01
امید سبک پا بررسی رفتار داکتیلیتی گرم آلیاژ منیزیم AZ81 کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/07
علی اصغر سعیدی چاپ کتاب و موانع اداری و مقرراتی در سازمانهای طبع و توزیع کتاب در ایران کارشناسی ارشد 0
ادیب سلندری رابری بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم WE43 فراوری شده به روش آهنگری چند محوره کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/16
پویا شاطران نی بررسی تأثیر انجام فرایند اکستروژن معکوس تجمعی بر ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیم 2124 کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/10
امیرحسین شفیعی زاد بررسی رفتار تغییرشکل گرم کامپوزیت Al-Cu/Mg 2 Si کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/10
عزیز شفیعی زرقانی ایجاد لایه سطحی نانو کامپوزیت Al/Al2O3 با استفاده از فرآیند اصطکاکی اغتشاشی کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/30
علیرضا شکوهی بررسی فرایند اکسایش وچسبندگی پوسته های اکسیدی در فولادهای کم کرین کارشناسی ارشد دانلود 1378
معصومه شمس بررسی تبلور مجدد استاتیک آلیاژ منیزم AZ31 کارشناسی ارشد دانلود 1385
امیرعلی شمس الهدائی بررسی تحولات ریزساختاری و خواص مکانیکی آلیاژ NiTi فرآوری شده توسط آهنگری چندمحوره کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/17
علی شمسی پور بررسی خواص سایشی نانوکامپوزیت سطحی ایجاد شده بر تیتانیم خالص تجاری توسط فرایند همزن اصطکاکی دکتری دانلود 1391/07/19
محبوبه صادقی بررسی فرآیندهای تبلور مجدد استاتیکی و متادینامیکی فولادهای زنگ نزن X20Cr13 و X5CrNiMo165 کارشناسی ارشد دانلود 1383
علی صاف دل Microstructural evolution and superelasticity of NiTi shape memory alloy under different deformation modes کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/21
مهدی صبوحی تشکیل فریت فوق ظریف در فولاد فریتی-پرلیتی با کار سرد و عملیات ترمومکانیکی بعدی کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/24
مرتضی طاهری بررسی پارامترهای موثر در آهنگری فولاد A1بروش آهنگری شعاعی کارشناسی ارشد دانلود 1376
مهسا طاهری مندرجانی بررسی رفتار داکتیلیتی گرم آلیاژ آلومینیوم 7075 کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/18
حمید رضا عابدی بررسی رفتار داکتیلیتی گرم آلیاژ منیزیم AZ31 کارشناسی ارشد دانلود 1387/07/08
حمید رضا عابدی رفتار تغییرشکل گرم فولاد سبک چندفازی زمینه آستنیتی دکتری دانلود 96/05/01
علیرضا عباسی بانی بررسی تحولات ریزساختاری و خواص مکانیکی آلیاژ AZ61 فراوری شده به روش اکستروژن معکوس تجمعی کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/26
حسین عباس زاده بررسی تاثیر دما و زمان بر سینتیک تشکیل آستنیت و بینیت در فولاد متوسط کربن 55crs کارشناسی 1382
حمید عزیزی عالی زمینی بررسی سینتیک تشکیل فریت سوزنی در فولادهای میکروآلیاژی کم - کربن چند فازی کارشناسی ارشد دانلود 1383
علی دهقان منشادی بررسی تاثیر مورفولوژیهای بینیت بر خواص مکانیکی فولادهای کم کربن محتوی نیکل- کرم- مولیبدن کارشناسی ارشد 1376
علیرضا آئین بررسی کارگرم پذیری فولادهای محتوی نیکل، کروم، مولیبدن، وانادیم کارشناسی ارشد 1378
علیرضا شکوهی بررسی فرایند اکسایش و چسبندگی پوسته های اکسیدی در فولادهای کم کربن کارشناسی ارشد 1378
علیرضا همتی بررسی رفتار کار گرم آلیاژ آلومینیم A356 ریخته شده در حالت نیمه جامد کارشناسی ارشد 1382
بابک عناصری بررسی امکان ساخت قطعات کاربید تنگستن چگالی بالا به روش ROC کارشناسی ارشد دانلود 1386
احسان فارابی بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ برنج دوفازی فرآوری شده به روش اکستروژن معکوس تجمعی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/09
محمود فاضل نجف آبادی بررسی اثر متغیر های فرآیند جوشکاری هم زن اصطکاکی بر اتصال نا همجنس تیتانیم/ فولاد زنگ نزن دکتری دانلود 1390/11/26
سید محمود فاطمی ورزنه مطالعه تاثیر فرایند اکستروژن معکوس تجمعی بر حصول ساختار نانو و فوق ریز دانه در آلیاژ منیزیم AZ31 دکتری دانلود 1391/03/10
سید محمود فاطمی ورزنه بررسی رفتار �ار گرم آلیاژ منیزیم AZ31 کارشناسی ارشد 1384
محمود فاطمی ورزنه بررسـی رفتـار کـار گـرم آلیاژ منیزیـم AZ31 کارشناسی ارشد دانلود 1384
فریبا نصرتی بررسی تاثیر کاهش مقدار Si بر مشخصه‌های فولادهای TRIP پس از عملیات ترمومکانیکی کارشناسی ارشد 1380
الهه فرقدانی بررسی رفتار تغییرشکلی بایو آلیاژ Ti-29Nb-13Ta-4.6Zr در محدوده‌ی نیمه پایداری فاز بتا کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/08
انیس قادری نمینی تاثیر فریت مرزدانه ای بر چگونگی تش�یل فریت سوزنی و بررسی خواص استح�امی حاصله در فولاد می�رو آلیاژی X65 کارشناسی 1382
عرفان قاسمی ارزیابی رفتار ترمومکانیکی آلیاژ تیتانیوم Ti-6.5Al-3.5Mo-1.5Zr-0.3Si تحت بارگذاری چرخه ای کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
کوروش قدرقدرجهرمی اثر فرآیند SIT بر ریز ساختار نهایی و خواص مکانیکی فولادهای TRIP حاوی Si و Mn کارشناسی ارشد دانلود 1382
مجید قدمگاهی کاشان طراحی پیش فرم قطعات آهنگری بروش تغییر شکل ایده آل IDEAL FORMING کارشناسی ارشد دانلود 1384
شیوا کیازار Design and synthesis of Ag-Pd nanoparticles electrode for electrochemical nanobioSensors کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/28
سیدمحمد کاظم حسینی فولادهای چندفازی کم سیلیسیم تقویت شونده توسط اثر TRIP (اصلاح ترکیب شیمیایی و متغیرهای فرآیندهای تولید) دکتری دانلود 1385
هوشنگ کامور مشکلات موجود در اجرای طرحهای افزایش محصولات (غله ) در ایران در قالب برنامه عمرانی چهارم کارشناسی ارشد 0
الهام کریمی بررسی میزان حساسیت به نرخ کرنش آلیاژ منیزیم AZ31و پارامترهای موثر برآن با استفاده از آزمایش پرش نرخ کرنش کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/26
مهدی کرم آبیان An investigation into the microstructural evolutions and mechanical properties of a quench and partition treated low alloy steel کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
محمدکاظم کورش فر بررسی رفتار کار گرم فولاد X210Cr12‎ و تعیین نواحی افت داکتیلیتی در آن کارشناسی ارشد دانلود 1383
امید گل محله بررسی تاثیر پارامترهای ترمومکانیکی بر ساختار نهائی فولادهای ساده کربنی جهت فریت ظریف دانه کارشناسی ارشد دانلود 1380
ابوذر ماپار روشی برای محاسبه و شبیه سازی اندازه دانه فولاد پس از کار گرم CK15 کارشناسی ارشد دانلود 1386
مجید عباسی قراچه تاثیر ریز ساختارهای بر ارتباط میان داده های ازمایش پانچ برشی و کششی تک محوری کارشناسی 83
محبوبه صادقی بررسی فرایند های مجدد استاتیکی و متادینامیکی فولاد های زنگ نزنX5CrNIMO165, X20Cr13 کارشناسی ارشد 83
سحر محرابی پیشنهاد معادله رفتاری کارگرم فولاد CK15 کارشناسی ارشد دانلود 1386
پیمان محسنی تعیین منحنی های افت داکتیلیتی گرم فولادهای زنگ نزن و بررسی مکانیزم های موثر بر آن کارشناسی ارشد 1383
اسمعیل محمدی فعالیتهای موسسات تبلیغات بازرگانی در ایران کارشناسی ارشد 0
محمد آقاجانلو بررسی پارامترهای موثر بر عملیات حرارتی تمپکور (Tempcore) کارشناسی 1376
معرفت محمدی ثمرین بررسی تاثیرات سرب بر خواص اکستروژن و فورج برنج Ms58 کارشناسی ارشد دانلود 1384
علیرضا محمدی زاده بررسی تأثیر دما و نرخ کرنش بر ریزساختار و خواص مکانیکی یک نوع فولاد سبک چندفازی حاوی آلومینیوم کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/09
محمد کاظم کورش فر بررسی رفتار کار گرم X210Cr12 و تعیین نواحی افت داکتیلیتی در ان کارشناسی ارشد 83
مسعود مراد جوی همدانی بررسی تحولات ریزساختاری و خواص مکانیکی دمای بالا آلیاژ منیزیم حاوی ایتریم کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
مرتضی طاهری بررسی پارامترهای موثر در آهنگری فولاد A1 بروش آهنگری شعاعی کارشناسی ارشد 1375
احمد میرزایی بررسی رفتار داکتیلیته گرم فولاد سوپر آلیاژی Sanicro-28 کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/18
محمد مسطوری بررسی پارامترهای موثر بر گلبولی شدن فازa و افزایش کار گرم پذیری آلیاژهای تجاری Ti-6A1-4V کارشناسی ارشد دانلود 1386
معرفت محمدی ثمرین بررسی تاثیرات سرب بر خواص اکستروژن و فورج برنج MS 58 کارشناسی ارشد 1384
محمد معلمی رفتار تغییرشکل فولاد زنگ‌نزن داپلکس بدون نیکل همراه با پلاستیسیته القا شده توسط استحاله دکتری دانلود 1396/06/29
محمد عمار مفید تاثیر کار سرد اعمال شده بر روی ساختار اولیه بینیتی بر ریز شدن دانه های فریت در آنیل بعدی کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/21
علی مقدسی سیگارودی صنعت فرش در ایران و مسائل مربوط به آن کارشناسی ارشد 0
محمد مقدم Microstructural evolution and mechanical properties of 7075 Aluminum alloy processed through multi-axial forging کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
محمد هادی مقصودی بررسی تحولات ریزساختاری و خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم AZ81 پیرسازی شده پس از فراوری به روش اکستروژن معکوس تجمعی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/16
علی دهقان منشادی بررسی تأثیر مورفولوژیبای بینیت بر خواص مکانیکی فولادهای کم کربن محتوی نیکل - کرم - مولیبدن کارشناسی ارشد دانلود 1376
سعید مومنی بررسی رفتار سیلان برشی آلیاژ منیزیم AZ31 نورد گرم شده کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/01
فریبا نصرتی بررسی تاثیر کاهش مقدار Si بر مشخصه های فولادهای TRIP پس از عملیات ترمومکانیکی کارشناسی ارشد دانلود 1380
علی هفت برادران بررسی رفتار داکتیلیتی گرم فولاد TWIP حاوی 30%منگنز کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/20
علیرضا همتی بررسی رفتار کارگرم آلیاژ آلومینیم 356A ریخته شده در حالت نیمه جامد کارشناسی ارشد دانلود 1382
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 90 نتیجه
از 5
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی عمومی 8107128 2 16 نامشخص نامشخص 3953
نفوذ در جامدات 8107180 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/25 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
خواص مکانیکی مواد1 8107024 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:15) | هرهفته دو شنبه (07:45 - 09:00) 1396/03/29 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد 1 8107006 1 01 هرهفته یک شنبه (14:15 - 15:45) نامشخص ترم دوم 1395
مکانیسم مقاوم شدن 8107173 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/20 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
نفوذ در جامدات 8107180 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/25 (09:00 - 11:00) ترم اول 1395
تغییر شکل گرم فلزات 8107255 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/10/25 (09:00 - 11:00) ترم اول 1395
اقتصاد و مدیریت صنعتی 8107205 2 01 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:15) 1395/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1395
آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد 1 8107006 1 01 هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:30) نامشخص ترم اول 1395
خواص مکانیکی مواد2 8107217 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:45) 1395/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1395
کارآموزی عمومی 8107128 2 18 نامشخص نامشخص 3943
نفوذ در جامدات 8107180 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1395/03/23 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1394
خواص مکانیکی مواد1 8107024 3 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:15) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 08:45) 1395/03/22 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1394
آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد 1 8107006 1 02 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1395/03/18 (16:00 - 16:15) ترم دوم 1394
آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد 1 8107006 1 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1395/03/18 (16:00 - 16:15) ترم دوم 1394
آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد 1 8107006 1 03 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30) 1395/03/19 (16:15 - 16:30) ترم دوم 1394
مکانیسم مقاوم شدن 8107173 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1395/03/30 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1394
نفوذ در جامدات 8107180 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1394/10/19 (09:00 - 11:00) ترم اول 1394
تغییر شکل گرم فلزات 8107255 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1394/10/28 (09:00 - 11:00) ترم اول 1394
آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد 1 8107006 1 02 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1394/10/16 (16:30 - 17:00) ترم اول 1394
نمایش 1 - 20 از 90 نتیجه
از 5