اخبار و رویدادها

ارتباط با ما

ارتباط با ما


نشانی: خیابان کارگر شمالی، بعد از  خیابان جلال آل احمد- پردیس دانشکده های فنی- دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

 

شماره تلفن های اساتید و آزمایشگاه های دانشکده مهندسی متالورژی و مواد