اخبار و رویدادها

ارتباط هدفمند دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران با صنایع معدنی و متالورژی کشور تقویت می‌شود

ارتباط هدفمند دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران با صنایع معدنی و متالورژی کشور تقویت می‌شود


 

ارتباط هدفمند دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران با صنایع معدنی و متالورژی کشور تقویت می‌شود

هومان خواجه نصیری مشاور بین المللی در امور بازرگانی فلزات و صنایع معدنی که این هفته به دعوت معاونت پژوهشی و امور بین‌الملل  دانشکده متالورژی و مواد دانشگاه تهران درخصوص "چالش‌های عمده قراردادهای بین‌المللی در صنایع معدنی و متالورژی ایران" در این دانشگاه سخنرانی کرد. پس از سخنرانی طی جلسه ای که با دکتر رایگان ریاست دانشکده و دکتر مکملی مدیر امور بین المللی دانشکده برگزار شد در خصوص پتانسیل های مختلف دانشکده برای توسعه همکاری‌های فنی، آزمایشگاهی و آموزشی با شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی که در پروژه‌های صنایع معدنی و متالورژی کشور فعال هستند، بحث و تبادل نظر شد و اقداماتی در دستورکار قرار گرفت.