اخبار و رویدادها

اطلاعیه

اطلاعیه


حضور و بازدید مرکز پژوهشی کاربردی متالورژی استخراجی از مجتمع‏ های مس سرچشمه و شهربابک کرمان

حضور و بازدید مرکز پژوهشی کاربردی متالورژی استخراجی (EMARC) به عنوان نماینده دانشکده مهندسی متالورژی و مواد و دانشگاه تهران از مجتمع‏ های مس سرچشمه و شهربابک (زیرمجموعه شرکت ملی صنایع مس ایران) در تاریخ 6 و 7 آبان ماه به منظور ارزیابی و بهبود همکاری پژوهشی در راستای رفع چالش های موجود در صنایع استخراج و فرآوری مس.