اخبار و رویدادها

اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399


 

 دانشجویان محترم کلیه مقاطع تحصیلی لازم است بصورت Online از ساعت 8 صبح روز شنبه 99/07/12 لغایت ساعت23:59 روز دوشنبه  99/07/14 به آدرس http://ems.ut.ac.ir مراجعه و با توجه به اولویت بندی انجام شده و برنامه زمانی ارائه شده در سیستم اقدام به حذف و اضافه (ترمیم) دروس نمایند.

لازم به ذکر است بعد از اتمام بازه فوق، هرگونه تغییرات در واحدهای درسی امکان پذیر نمی باشد و مسئولیت مغایرت واحدها بر عهده شخص دانشجو      می باشد.

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                  اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی  پردیس دانشکده های فنی

                                                                                                               1399/07/07