اخبار و رویدادها

اطلاعیه نحوه انجام پروژه کارشناسی در دوره تحصیل غیرحضوری

اطلاعیه نحوه انجام پروژه کارشناسی در دوره تحصیل غیرحضوری


دانشجویان دوره کارشناسی که واحد پروژه را در نیمسال دوم 98-99 اخذ کرده ­اند یا مایل به اخذ و دفاع از پروژه کارشناسی در تابستان و بهمن 1399 می­ باشند، لطفا موارد زیر را در نظر داشته باشند.

  1. شکلِ اجرایِ پروژه کارشناسی در دوره تحصیل غیرحضوری می ­تواند به یکی از شکل­ های زیر باشد:
  • پروژه آزمایشگاهی با استفاده از امکانات دانشکده مهندسی متالورژی و مواد.
  • پروژه آزمایشگاهی با استفاده از امکانات خارج از دانشکده.
  • پروژه شبیه سازی.
  • پروژه­ مطالعاتی*.

*توصیه می­شود دستیابی به پیش­نویس یک مقاله مروری (به زبان فارسی یا انگلیسی) به عنوان خروجی پروژه­ های مطالعاتی در نظر گرفته شود.

  1. انتخابِ شکلِ پروژه کارشناسی به تشخیص استاد پروژه بستگی دارد.
  2. انتخاب پروژه مطالعاتی فقط برای دانشجویانی که در دوره تحصیل غیرحضوری فارغ ­التحصیل خواهند شد، مجاز خواهد بود.
  3. دفاع از پروژه­ های کارشناسی، مطابق با شیوه­نامه ارائه پروژه کارشناسی به صورت غیرحضوری خواهد بود.

 

شیوه نامه ارائه پروژه کارشناسی نیمسال_دوم 99-1398

فرم پروژه غیرحضوری