اخبار و رویدادها

امضای تفاهم نامه با پژوهشگاه نیرو

امضای تفاهم نامه با پژوهشگاه نیرو


به منظور توسعه فناوری نانو در صنعت برق و انرژی بین پژوهشگاه نیرو و پردیس دانشکده‌های فنی به عنوان نماینده گروه پژوهشی از اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، متشکل از دکتر علیرضا بابایی، دکتر سیروس زمانی، دکتر ابوالقاسم عطایی و دکتر سعید شیبانی تفاهم نامه‌ای به امضا رسید.